łacina VII

 0    12 Datenblatt    12323
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
1. Accusáre nemo se debet
Lernen beginnen
Nikt nie musi oskarżać samego siebie.
2. Bis de éadem ne sit actio
Lernen beginnen
Nie procesuje się dwa razy w tej samej sprawie.
3. Conféssio est regína probatiónum
Lernen beginnen
Przyznanie się do winy jest królową dowodów.
4. Nemo iudex in causa sua
Lernen beginnen
Nikt nie jest sędzią w swojej sprawie.
5. Nulla poena sine culpa
Lernen beginnen
Nie ma kary bez winy.
6. Nullum crimen sine lege
Lernen beginnen
Nie ma przestępstwa bez ustawy.
7. Nullum crimen sine perículo sociáli
Lernen beginnen
Nie ma przestępstwa bez społecznego niebezpieczeńswa czynu.
8. Nulla poena sine lege
Lernen beginnen
Nie ma kary bez ustawy.
9. Reformátio in peius iúdici appelláto non licet
która wniosła apelację.
Lernen beginnen
Sedziemu [wyższej instancji] nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść strony
10. In dubio pro reo
Lernen beginnen
W razie wątpliwości na na korzyść oskarżonego.
11. Abséntem in crimínibus damnári non óportet
Lernen beginnen
W procesach karnych nie należy skazywać nieobecnego.
12. Fere in ómnibus poenálibus iudíciis et aetáti et imprudéntiae succúritur. Niemal we wszystkich procesach karnych uwzględnia się tak wiek
Lernen beginnen
jak i brak doświadczenia.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.