łacińską terminologią prawnicza 50-65

 0    15 Datenblatt    sparklingshot
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
uprawnienie do wniesienia skargi
Lernen beginnen
ius appellationis ius avocandi ius provocationis
prawo do ochrony
Lernen beginnen
ius cavendi
uprawnienie do odwetu
Lernen beginnen
ius gladii
ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
Lernen beginnen
lex posterior derogat priori
późniejsza ustawa ogólna nie uchyla wcześniejszej ustawy szczegółowej
Lernen beginnen
lex posterior generali non derogat legi priori speciali
ustawa szczegolna uchyla ustawę ogolna
Lernen beginnen
lex specialis derogat legi generali
ustawa wyższa uchyla ustawę niższą
Lernen beginnen
lex superior derogat legi inferiori
prawo nie działa wstecz
Lernen beginnen
Lex retro non agit
ustawa patrzy w przyszłość a nie przeszłość
Lernen beginnen
lex prospicit non repicit
wtedy gdy odpada uzasadnienie ustawy, ustawa przestaje obowiązywać
Lernen beginnen
cessante ratione legis cessat ipsa lex
ustawa niesłuszna nie jest ustawą
Lernen beginnen
lex iniusta non est lex
pomiędzy armatami ustawy milczą
Lernen beginnen
Internet Arma silent leges
Nie może być uznane za przestępstwo postępowanie którego ustawa w momencie popełnienienia czynu nie uznaje za przestępstwo
Lernen beginnen
nullum crimen sine lege
przestępstwo nie powinno pozostać bez kary
Lernen beginnen
nullum crimen sine poena
właściwe jest takie interpretowanie ustaw które zachowuje zamiar ustawodawcy
Lernen beginnen
benignius leges interpretandae sunt quo voluntas earum conservatur

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.