Lana Del Rey

 0    31 Datenblatt    iwa171989
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zaniepokojony o
Grantowie zaniepokoili się o zdrowie psychiczne i fizyczne ich córki.
Lernen beginnen
concerned about
The Grants' became concerned about their daughter's sanity and health.
spotykać się z kimś
Lernen beginnen
to hang out with somebody
zdrowie psychiczne
Lernen beginnen
sanity
wyprawiać kogoś do
Lernen beginnen
to pack sb off to
internat
szkoła, gdzie dzieci mieszkają w roku szkolnym
Lernen beginnen
boarding school
a school where children can live during the school year
powstrzymać się od czegoś
Powstrzymaj się od palenia, proszę.
Lernen beginnen
to refrain from something
Please refrain from smoking.
nastoletni, młodzieżowy
pomiędzy 13 a 19 r.ż.
Lernen beginnen
teenage
between 13 and 19 years old
miejski pejzaż
Lernen beginnen
cityscape
kasztanowy
Lernen beginnen
auburn
niespokojny, targany konfliktami
Lernen beginnen
troubled
maska, kreowany wizerunek artysty
Lernen beginnen
persona
the aspects of a person's character that they show to other people, especially when their real character is different
ostatecznie, w końcu
Ona ma nadzieję dostać pracę w lokalnej gazecie i ostatecznie pracować dla NYT.
Lernen beginnen
eventually
She hopes to get a job on the local newspaper and eventually work for “The New York Times.”
pojawić się
Kiedy pojawiła się właściwa szansa, ona wzięła ją.
Lernen beginnen
to come along
When the right opportunity comes along, she'll take it.
uczesanie, fryzura
Lernen beginnen
hairdo
niezręczny, niezdarny
niezręczna cisza w rozmowie
Lernen beginnen
awkward
an awkward pause in our conversation
przezwisko, przydomek
potocznie
Lernen beginnen
moniker
humorous
przydomek
Norma Jean Baker, alias Marilyn Monroe
Lernen beginnen
alias
used when a person, especially a criminal or an actor, is known by two names
optować za czymś, wybierać coś
Po skończeniu szkoły ona wybrała karierę myzuczną.
Lernen beginnen
to opt for sth
After graduating she opted for a career in music.
nadmorski kurort
Lernen beginnen
seaside resort
zdecydować się
Lernen beginnen
to make up one's mind
wydany
Lernen beginnen
released
wcześniej, uprzednio
Książka zawiera zdjęcia wcześniej niepublikowane.
Lernen beginnen
previously
The book contains a number of photographs not previously published.
różnorodny, niejednolity
Lernen beginnen
patchy
not complete; good in some parts, but not in others a patchy knowledge of Spanish
nucący półgłosem (w stylu sweet)
Lernen beginnen
crooning
piosenka
piosenka z ich ostatniego albumu
Lernen beginnen
track
a track from their latest album
1. obsadzać 2. wykreować
On został obsadzony w roli ambitnego prawnika w swoim ostatnim filmie.
Lernen beginnen
to cast
He cast her as an ambitious lawyer in his latest movie.
1. rzekomy, pozorny 2. robiony na pokaz
Rzekomym powodem jego nieobecności była choroba.
Lernen beginnen
ostensible
The ostensible reason for his absence was illness.
początek
początek kariery
Lernen beginnen
launch
career launch
pot. obskurny
Lernen beginnen
sleazy
nadąsane, wydęte usta
Lernen beginnen
pouting lips
przemówić do kogoś
Lernen beginnen
to appeal to sb

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.