Łapać złodzieja!

 0    43 Datenblatt    monikamalyska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
związać
Lernen beginnen
tie
spieszyć się
Wsiadłem szybko do samochodu, bo spieszyłem się do domu.
Lernen beginnen
to hurry
spieszę się, mam mało czasu
Lernen beginnen
I am in a hurry, I have little time
spieszysz się
Lernen beginnen
you are in a hurry
anonim
Lernen beginnen
anonym
groźba
Lernen beginnen
threat
To zależy.
Lernen beginnen
It depends.
obcy
Niektórzy wierzą, że kosmos zamieszkują Obcy.
Lernen beginnen
an alien
Some people believe there are some aliens in the outer space.
zwierzęta
W jaki sposób wszystkie gatunki zwierząt na świecie zmieściły się na arce Noego?
Lernen beginnen
animals
How did all the animal species in the world fit on Noah's Ark?
kradzież
Lernen beginnen
a theft
cenne rzeczy
Lernen beginnen
valuable things
cenny
Lernen beginnen
precious
defraudacja
Lernen beginnen
embezzlement
defraudować pieniądze
Lernen beginnen
to embezzle funds
zysk
Lernen beginnen
profi
okraść
Lernen beginnen
rob
kraść
Ktoś musiał ukraść jej torebkę, kiedy nie patrzyła.
Lernen beginnen
to steal
Someone must have stolen her bag when she wasn't looking.
kradnę
Lernen beginnen
steal
kradniesz
Lernen beginnen
you steal
rozmienić
Lernen beginnen
change
świadek
Proszę usiąść na miejscu dla świadka.
Lernen beginnen
a witness
Please, take a seat in the witness box.
świadek koronny
Lernen beginnen
crown witness
ofiara kradzieży
Lernen beginnen
theft victim
uciekać
Rabusie uciekli już z miejsca przestępstwa.
Lernen beginnen
flee - fled - fled
The robbers have already fled the scene of the crime.
uciec
Złodziej uciekł i zniknął za rogiem.
Lernen beginnen
to leg it
The thief legged it and disappeared round the corner.
Teczka
Lernen beginnen
birefcase
torba
Czy spakowałeś już torbę?
Lernen beginnen
bag
Have you packed the bag yet?
ukraść
Lernen beginnen
steal
naszyjnik
Lernen beginnen
necklace
jubiler
Lernen beginnen
jeweller's
zemsta
Lernen beginnen
revenge
zemścić się
Zemszczę się na ludziach, którzy zabili mojego ojca.
Lernen beginnen
get revenge
I'm going to get revenge on the people who killed my father.
baba
Lernen beginnen
woman
babiarz
Tom nie ożeni się z tobą, wszyscy wiedzą, że to babiarz.
Lernen beginnen
player
Tom won't marry you, everybody knows he's a player.
zazdrosna
Lernen beginnen
jealous
podejrzewać
Mój syn jest podejrzany o kradzież.
Lernen beginnen
to suspect
My son is suspected of a robbery.
Podejrzewam, że
Lernen beginnen
I suspect that
podejrzany
Nie otwieraj podejrzanych emaili od ludzi, których nie znasz.
Lernen beginnen
a suspect
Don't open dodgy emails from people you don't know.
złapać złodzieja!
Lernen beginnen
catch the thief!
pójść do więzienia
Lernen beginnen
go to jail
iść do więzienia
Lernen beginnen
go to prison
brać w czymś udział
Nasza drużyna nie wzięła udziału w zawodach.
Lernen beginnen
take part in something
Our team didn't take part in the competition.
spisek
Wróg myśli, że to jest spisek.
Lernen beginnen
stitch up
The enemy thinks that this is a stitch up.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.