legal english vol. 1

 0    84 Datenblatt    vataxue
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wyżej wspomniany, wyżej wymieniony, powyższy
Lernen beginnen
aforementioned
powyższy, wymieniony powyżej
Lernen beginnen
aforesaid
łącznie, razem, w sumie, ogólnie
Lernen beginnen
aggregate
arbitraż, postępowanie arbitrażowe; sąd rozjemczy
Lernen beginnen
arbitration
archaiczne wyrażenie
Lernen beginnen
archaic term
dostępność, osiągalność
Lernen beginnen
availability
transport, przewóz
Lernen beginnen
carriage
paragraf, ustęp, punkt, klauzula
Lernen beginnen
clause
odszkodowanie, wyrównanie, kompensata
Lernen beginnen
compensation
wykonawca, zleceniobiorca
Lernen beginnen
contractor
prawo autorskie
Lernen beginnen
copyright
niesprawny, wadliwy
Lernen beginnen
defective
zdefiniowane pojęcia, definicje
Lernen beginnen
defined terms
słowniczek pojęć
Lernen beginnen
defined terms section
zdefiniować
Lernen beginnen
to define
definicja, określenie
Lernen beginnen
definition
dostawa
Lernen beginnen
delivery
dystrybutor
Lernen beginnen
distributor
szkic, projek; opracowywać wersję roboczą, sporządzać projekt
Lernen beginnen
draft
zaangażowany w
Lernen beginnen
engaged in
uprawnienie do czegoś
Lernen beginnen
entitled to sth
uprawnienie do działania
Lernen beginnen
entitled to do sth
upływ (terminu), koniec, wygaśnięcie (umowy)
Lernen beginnen
expiration
stopień, zakres, zasięg
Lernen beginnen
extent
w znacznym stopniu, w dużej mierze
Lernen beginnen
to a large extent
niezwłocznie, bezzwłocznie
Lernen beginnen
forthwith
od zera, od początku
Lernen beginnen
from scratch
zawiadamiać
Lernen beginnen
give notice
niniejszym (by means of this document/with these words/with this action)
Lernen beginnen
hereby
w niniejszej (in this document)
Lernen beginnen
herein
dalej w umowie (stating from this time/later in this document)
Lernen beginnen
hereinafter
dotychczas, dotąd, do tej pory (earlier in this document/previously/before the time of writing)
Lernen beginnen
heretofore
poniżej (in a later part of this document/under the terms of this agreement)
Lernen beginnen
hereunder
nejemca
Lernen beginnen
hirer
cło przywozowe
Lernen beginnen
import duty
obowiązujący, ważny, w użyciu
Lernen beginnen
in effect
w pełni, całkowicie
Lernen beginnen
in full
w tranzycie
Lernen beginnen
in transit
niedopuszczalny
Lernen beginnen
inadmissible
jeżeli...; skoro...
Lernen beginnen
inasmuch as
łącznie z
Lernen beginnen
inclusive of
ponieść
Lernen beginnen
incur
faktura
Lernen beginnen
invoice
główne (kluczowe) obowiązki, zobowiązania
Lernen beginnen
key obligations
produkcja
Lernen beginnen
manufacture
nie podlegający wymianie, naprawie
Lernen beginnen
non-negotiable
pomimo
Lernen beginnen
notwithstanding
pomimo faktu
Lernen beginnen
notwithstanding the fact
obowiązek, zobowiązanie
Lernen beginnen
obligation
na pokładzie
Lernen beginnen
on board
opcja, wybór
Lernen beginnen
option
punkt sprzedaży detalicznej
Lernen beginnen
outlet
patent, licencja
Lernen beginnen
patent
strony (umowy)
Lernen beginnen
parties
wzór, wzorzec
Lernen beginnen
precedent
nieruchomości lokalowe, pomieszczenia
Lernen beginnen
premises
przed (jakimś zdarzeniem)
Lernen beginnen
prior to
nabyć, zdobyć
Lernen beginnen
procure
zaopatrzenie
Lernen beginnen
procurement
własność
Lernen beginnen
property
nieruchomość
Lernen beginnen
real property
preambuła, postanowienia ogólne
Lernen beginnen
recitals
nazywany, adresowany
Lernen beginnen
referred to
zwrot (czegoś)
Lernen beginnen
refund
naprawienie szkody na skutek naruszenia warunków umowy
Lernen beginnen
remedy for breach
detalista
Lernen beginnen
retailer
wspomniany, wspomniane, wspomniana
Lernen beginnen
said
tegoż, tejże
Lernen beginnen
same
w zależności od...; pod warunkiem, że...
Lernen beginnen
subject to
suma
Lernen beginnen
sum
dostawca
Lernen beginnen
supplier
mieć miejsce
Lernen beginnen
take place
szablon
Lernen beginnen
template
termin, okres
Lernen beginnen
term
zakończony
Lernen beginnen
terminated
obszar
Lernen beginnen
territory
tym samym (as a result of this or that action)
Lernen beginnen
thereby
w nim; w tym (in or into a particular place or thing/in that/in there)
Lernen beginnen
therein
tamże; w dalszej części (later in that place or thing/later in what I have just mentioned)
Lernen beginnen
thereinafter
od tego, od niego, od niej, od nich (on it/on there/on what I have just mentioned)
Lernen beginnen
thereon
do tego, do niego, do niej, do nich (to it, to the thing that I have just mentioned)
Lernen beginnen
thereto
znak towarowy
Lernen beginnen
trademark
obrót handlowy, transakcje
Lernen beginnen
trading
podjąć, przedsiębrać, zobowiązać się
Lernen beginnen
undertake

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.