lekcja 10 luty Universal Cruise

 0    39 Datenblatt    kasiapok
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
truth
Tell me the truth.
Lernen beginnen
prawda
Powiedz mi prawdę.
choose
Lernen beginnen
wybierać
which
Which book would you like to read?
Lernen beginnen
który
Którą książkę chciałbyś przeczytać?
priciest
Lernen beginnen
najprościej
most expensive
Lernen beginnen
najdrożej
so
I'm hungry so I'm going to buy a sandwich.
Lernen beginnen
więc
Jestem głodny, więc idę kupić kanapkę.
backpack packing
Lernen beginnen
pakowanie plecaka
Cruise
Lernen beginnen
Rejs
destination
Paris is our destination.
Lernen beginnen
cel (miejsce) podróży
Celem naszej podróży jest Paryż.
packard tour
Lernen beginnen
zorganizowana wycieczka
Spence holiday
Lernen beginnen
Wakacje Spence
stay
Lernen beginnen
pobyt zostac
anniversary
Today we are celebrating the 6th anniversary of our entrance on the Chinese market.
Lernen beginnen
rocznica
Dziś obchodzimy 6. rocznicę naszego wejścia na rynek chiński.
boarding
Lernen beginnen
wejście na pokład samolotu
boring
I hate school, it's boring!
Lernen beginnen
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
dangerous
This city is dangerous.
Lernen beginnen
niebezpieczny
To miasto jest niebezpieczne.
entertaining
Lernen beginnen
rozrywkowy
excited
We're so excited about going to Australia.
Lernen beginnen
podekscytowany
Jesteśmy podekscytowani wyjazdem do Australii.
exciting
That was an exciting adventure.
Lernen beginnen
ekscytujący
To była ekscytująca przygoda.
fun
Have fun!
Lernen beginnen
zabawa
Baw się dobrze!
Island
Iceland is an island.
Lernen beginnen
wyspa
Islandia jest wyspą.
Make a decision.
Lernen beginnen
Podjąć decyzję.
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
Lernen beginnen
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
than
I'm taller than you.
Lernen beginnen
niż
Jestem wyższa od ciebie.
clever
Lernen beginnen
mądry
cleverer
Lernen beginnen
mądrzejszy
gentle
Lernen beginnen
delikatny
narrow
This corridor is too narrow.
Lernen beginnen
wąski
Ten korytarz jest zbyt wąski.
far
It's too far away.
Lernen beginnen
daleko
To jest zbyt daleko.
way
I've found the way to solve this problem.
Lernen beginnen
sposób
Znalazłem sposób na rozwiązanie tego problemu.
phrase
Lernen beginnen
wyrażenie
appropriate
Lernen beginnen
odpowiedni / odpowiednia
on
The books are on the shelf.
Lernen beginnen
na
Książki są na półce.
an
Lernen beginnen
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej zaczynający się od samogłoski nie jest bliżej znany
of
Lernen beginnen
od.z.ze.o
occupation
Lernen beginnen
zawod
nobody
Nobody talks to me.
Lernen beginnen
nikt
Nikt ze mną nie rozmawia.
Not very well.
Lernen beginnen
niezbyt dobrze.
butter
Butter or margarine? Which is better for my heart?
Lernen beginnen
masło
Masło czy margaryna? Co lepiej wpływa na moje serce?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.