lekcja 11

 0    113 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wezwać taksówkę
wezwę samochód ciężarowy. wezwę taksówkę
Lernen beginnen
ein Taxi kommen lassen
Ich lasse den Transporter kommen, ich lasse ein Taxi kommen
wejść, podejść,
Lernen beginnen
treten
treten, trat, getreten
ona weszła do stajni
Lernen beginnen
sie trat in den Stall
doświadczony
doświadczona kobieta
Lernen beginnen
erfahren
eine erfahrene Frau
posiadać
Lernen beginnen
besitzen, besass, hat besessen
w swoim długim życiu posiadała już wiele koni
Lernen beginnen
in ihrem langen Leben hat sie schon viele Pferde besessen
jej słuchać
Lernen beginnen
ihr zu gehorchen
odchodzić, ruszyć się
cofnąć się, np. cofnął się bojaźliwie, lękliwie
Lernen beginnen
weichen, wich, gewichen
zurückweichen, z.B. er wich ängstlich zurück
zderzyć się z, uderzyć o, kopnąć w
kopnąć nogą w drzwi
Lernen beginnen
gegen etwas stoßen
mit dem Fuß gegen die Tür stoßen
silnie, gwałtownie, ostro
twardy
Lernen beginnen
hart
hart
no to zaczynamy!
Lernen beginnen
dann wollen wir mal
o ścianę, np. uderzyć o ścianę
walić w drzwi
Lernen beginnen
gegen die Wand, zum beispiel schleudern oder schlagen gegen die Wand
gegen die Tür schlagen
krzyknęła z bólu
Lernen beginnen
sie schrie vor Schmerz
w stronę, ku
ku przyszłości
Lernen beginnen
Dativ + entgegen
der Zukunft entgegen
w stronę celu
Lernen beginnen
dem Ziel entgegen
wbrew
wbrew mojej radzie, wbrew moim oczekiwaniom
Lernen beginnen
entgegen + Dativ
entgegen meinem Rat, entgegen meiner Erwartung
chusteczka higieniczna
chusteczki higieniczne
Lernen beginnen
das Tempo = das Taschentuch
die Tempos, die Taschentücher
chusteczka
Lernen beginnen
das Tüchlein
szumieć, szeleścić
wiatr szumiał w gałęziach
Lernen beginnen
rauschen
der Wind rauschte in den Zweigen
śmigać, frygać
śmignęła z pokoju
Lernen beginnen
rauschen
sie rauschte aus dem Zimmer
zapierający dech
Lernen beginnen
atemberaubend
wypasać się, paść się
sarna
Lernen beginnen
grasen
das Reh
pasąca się sarna
Lernen beginnen
ein grasendes Reh
bieg rzeki
Lernen beginnen
der Flusslauf
krzyżować, przecinać
przecinać się
Lernen beginnen
kreuzen
sich kreuzen
bezgraniczny, bezkresny, niezmierny
Lernen beginnen
maßlos
tych
ona spoglądała w twarze tych, którzy z nią dzielili U-Ban
Lernen beginnen
derer
sie blickte in die Gesichter derer, die mit ihr U Bahn teilen
przepełniony np. pociąg
Lernen beginnen
überfüllt, zum beispiel der überfüllte Zug
zgrzytać, terkotać, dudnić
Lernen beginnen
rattern
opustoszały, opuszczony, bezludny
Lernen beginnen
-
öde
nudny
Lernen beginnen
-
öde
wzdychać, westchnąć
wzdychać nad czymś
Lernen beginnen
seufzen
seufzen über etwas
na czoło
naciągnąć sobie czapkę na czoło
Lernen beginnen
in die Stirn
sich ziehen die Mütze in die Stirn
budzić się, obudzić się, przebudzić się
obudzić się ze snu
Lernen beginnen
aufwachen
aus einem Traum aufwachen
wciskać się, wpychać się, np. w coś
Lernen beginnen
sich quetschen, in etwas
na wąskie miejsce, na wąskie siedzenie
Lernen beginnen
auf den engen Sitz
wąski, ciasny
bliski o człowieku, zażyły
Lernen beginnen
eng
eng
bliska osoba
Lernen beginnen
Vertraute
sympatyczny, miły
Lernen beginnen
liebenswert
zapał
był pełen zapału
Lernen beginnen
der Tatendrang
er war voller Tatendrang
zupełnie, całkowicie, całkiem
Lernen beginnen
wohl
na obóz
bynajmniej nie
Lernen beginnen
in ein Camp
alles andere als
bynajmniej nie być zadowolonym
bynajmniej nie przekonany
Lernen beginnen
alles andere als zufrieden sein
alles andere als überzeugt
rozdanie świadectw
Lernen beginnen
die Zeugnisvergabe
wręcz przeciwnie
Lernen beginnen
ganz im Gegenteil
promocja (do następnej klasy)
wisieć na włosku
Lernen beginnen
die Versetzung
an seidenen Faden hängen
jej promocja wisiała na włosku
Lernen beginnen
ihre Versetzung hing an seidenen Faden
być zagrożonym (dotyczy ucznia)
być bliskim bankructwa
Lernen beginnen
auf der Kippe stehen
auf der Kippe stehen = vor dem Bankrott stehen
dodać np. coś dopowiedzieć
Lernen beginnen
hinzufügen
zugeben
"on powiedział" ona dodała
"on powiedział" ona dodała
Lernen beginnen
"er hat gesagt", fügte sie hinzu
"er hat gesagt", gab sie zu
wystawać spod czegoś, wyglądać spod czegoś
Lernen beginnen
unter etwas hervorlugen
unter etwas hervorgucken
wystawały spod czapki
Lernen beginnen
unter Mütze hervorlugten
dawniej, przedtem
Lernen beginnen
ehemals
wpatrywać się, wlepiać wzrok,
wpatrywać się w sufit
Lernen beginnen
starren
auf die Decke starren
bez komentarza
Lernen beginnen
ohne Kommentar
za, za kimś
Lernen beginnen
hinterher
po, potem
z przodu, na przedzie
Lernen beginnen
hinterher
voran
on z przodu, pozostali za nim!
potem będzie ci przykro
Lernen beginnen
er voran, die anderen hinterher!
hinterher tut es dir leid
iść za kimś
jego rodzina podążyła za nim za granicę
Lernen beginnen
folgen jemandem
seine Familie folgte ihm ins Ausland
zarzucić coś na ramiona
zarzucić torebkę na ramię,
Lernen beginnen
etwas schultern
die Tasche schultern
potrząsając głową, kręcąc głową
Lernen beginnen
kopfschüttelnd
już
Lernen beginnen
bereits
przeciskać się
przeciskać się przez tłum
Lernen beginnen
schlängeln
sich durch die Menge schlängeln
śpieszyć się, w sensie nie mieć czasu, np. śpieszy się nam
śpieszyć się, w sensie robić coś szybciej, np. musisz się bardzo pośpieszyć, jeśli chcesz być punktualnie
Lernen beginnen
haben es eilig, z.B. wir haben es eilig
sich beeilen, z.B. da musst du dich mächtig beeilen, wenn du pünktlich sein willst
śpieszę się (w sensie nie mam czasu)
pośpiesz się
Lernen beginnen
ich habe es eilig
beeil dich
wyjść na świeże powietrze
Lernen beginnen
an die frische Luft gehen
hulajnoga
Lernen beginnen
das Kickboard
der Roller
rozłożyć np. tapczan, talerze
Lernen beginnen
ausklappen
runąć, upaść, ale też obalić np. rząd
ona ciężko upadła
Lernen beginnen
stürzen
sie ist schwer gestürzt
ciężko załadowane auto
ciężko obładowana osoba
Lernen beginnen
schwer beladen Auto
schwer beladen Person
kopnąć, kopać
kopać piłkę
Lernen beginnen
treten,
kicken den Ball
kopnęła mnie
Lernen beginnen
sie trat mich = sie hat mich getreten
wycierać
wytrę sobie łzy
Lernen beginnen
wischen (Fußboden, Treppe) = abwischen
ich wische mir die Tränen ab
przyłapać
przyłapać kogoś na kradzieży
Lernen beginnen
erwischen
jemanden beim Stehlen erwischen
złapać
złapać kogoś w ostatniej chwili
Lernen beginnen
erwischen = fassen
jemanden gerade noch erwischen
wytrzeć sobie pot z czoła
Lernen beginnen
sich (in dativ) den Schweiß von der Stirn wischen
pot
Lernen beginnen
der Schweiß, kein Plural
pocić się
pocić się ze zdenerwowania
Lernen beginnen
schwitzen
vor Aufregung schwitzen
ściągać z internetu
Lernen beginnen
herunterladen
udostępnić coś komuś
Lernen beginnen
jemandem etwas zur Verfügung stellen
kosmyk, kosmyki
Lernen beginnen
die Strähne, die Strähnen
kciuk
ssać kciuk
Lernen beginnen
der Daumen
am Daumen lutschen
trzymać za kogoś kciuki
trzymam za ciebie kciuki
Lernen beginnen
jemandem die Daumen drücken
Ich drücke dir die Daumen
w załączeniu
w załączeniu pismo do adwokata
Lernen beginnen
anbei
anbei das Schreiben an den Anwalt
dobrze lub źle się kończyć
mam nadzieję, że dobrze się dla was skończy
Lernen beginnen
gut oder schlecht ausgehen
ich hoffe es geht gut aus für euch
mecz skończył się dla nas dobrze
Lernen beginnen
das Spiel ging gut für uns aus
pismo
Lernen beginnen
das Schreiben
z góry, najpierw, uprzednio
Lernen beginnen
vorab
do kancelarii
Lernen beginnen
an die Kanzlei
dałem z siebie wszystko, starałam się jak najbardziej, zrobiłam co tylko mogłam
Lernen beginnen
Ich habe mein Bestes gegeben
dać z siebie wszystko
Lernen beginnen
sein Bestes geben
najlepiej, pismo również najpierw wysłać faxem do kancelarii
Lernen beginnen
Am besten, das Schreiben auch vorab per Fax an die Kanzlei schicken
zeznawać
Lernen beginnen
aussagen
wypowiedź, zeznanie
Lernen beginnen
die Aussage
z powodu choroby
Lernen beginnen
wegen Krankheit
znać się na czymś
nie znam się na tym wcale
Lernen beginnen
sich auskennen
damit kenne ich mich gar nicht aus
znam się na tym dobrze
znasz się na tym?
Lernen beginnen
ich kenne mich damit gut aus
kennst du dich damit aus?
działania uboczne
Lernen beginnen
Nebenwirkungen
w następną środę
Lernen beginnen
am nächsten Mittwoch
następny weekend
do przyszłego tygodnia
Lernen beginnen
nächstes Wochenende
bis zum nächsten Wochenende
na następny weekend, np. coś zaplanowano
Lernen beginnen
für nächstes Wochenende
Daj z siebie wszystko!
Lernen beginnen
gib dein Bestes
wyspać się
Lernen beginnen
ausschlafen
zasnąć w klasie
zasnąć na lekcji
Lernen beginnen
einschlafen in der Klasse
einschlafen im Unterricht
zwalniać, zwolnić (z pracy)
mój szef mnie zwolnił
Lernen beginnen
entlassen
mein Chef hat mich entlassen
zabłądzić
zabłądziliśmy w lesie
Lernen beginnen
verlaufen
wir haben uns im Wald verlaufen
zajmować, zająć się kimś lub czymś
od dawna zajmowałem się tym problemem
Lernen beginnen
sich mit jemandem oder etwas befassen
ich habe mich mit dem Problem schon lange befasst
on brał udział w wypadku drogowym
Lernen beginnen
Er ist in einen Verkehrsunfall geraten
przepisywać np. dietę, lekarstwo
lekarz przepisał mi lekarstwo
Lernen beginnen
verschreiben
der Arzt hat mir ein Medikament verschrieben
zdać egzamin
zdałem egzamin
Lernen beginnen
eine Prüfung bestehen
ich habe die Prüfung bestanden
upływać, mijać (o czasie)
czas tak szybko przemija
Lernen beginnen
vergehen (über die Zeit)
die Zeit ist so schnell vergangen
męczący, wyczerpujący
Lernen beginnen
anstrengend
dajemy z siebie wszystko
oni dali z siebie wszystko, zrobili co tylko mogli
Lernen beginnen
Wir geben unser Bestes
sie haben Ihr Bestes begeben

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.