Lekcja 13.09.2019

5  1    39 Datenblatt    info778
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
repite, por favor
Lernen beginnen
powtórz, proszę
puedos repetir
Lernen beginnen
czy możesz powtórzyć
no entiendo
Lernen beginnen
Nie rozumiem
lee
Lernen beginnen
przeczytaj
responde
Lernen beginnen
odpowiedz
escribe
Lernen beginnen
napisz
relaciona
Lernen beginnen
połącz
escucha
Lernen beginnen
posłuchaj
completa
Lernen beginnen
wypełnij
más despacio, por favor
Lernen beginnen
wolniej, proszę
español
Estudio español en la escuela secundaria.
Lernen beginnen
hiszpański
Uczę się hiszpańskiego w szkole średniej.
o
Esta palabra en que piensan frecuentemente mís tíos empieza con "o".
Lernen beginnen
lub
To słowo, o którym myślą często moi wujkowie zaczyna się na o.
castellano
Lernen beginnen
Kastylijski
es
Lernen beginnen
jest
la lengua oficial
Lernen beginnen
język urzędowy
España
España tiene cuatro lenguas oficiales: el castellano, el catalán, el gallego y el vasco.
Lernen beginnen
Hiszpania
Hiszpania ma cztery języki urzędowe: kastylijski, kataloński, galicyjski i baskijski.
y
Quiero un poco del pan y del agua.
Lernen beginnen
i
Chcę chleb i wodę.
países latinoamericanos
Lernen beginnen
Kraje Ameryki Łacińskiej
segundo
Lernen beginnen
drugi
más hablada
Lernen beginnen
najbardziej mówiony
después
Suelo echar la siesta después de la comida.
Lernen beginnen
po
Robię sobie drzemkę po obiedzie.
chino
La señora García y el señor Palacios son médicos y saben chino.
Lernen beginnen
chiński
Pani García i pan Palacios są lekarzami i znają chiński.
la hablan
Lernen beginnen
tym mówionym
milliones
Lernen beginnen
miliony
person
Lernen beginnen
osoba
ciento
Lernen beginnen
sto
venir
Lernen beginnen
przychodzić/pochodzić
viene
Lernen beginnen
pochodzi
latín
Lernen beginnen
Łacina
igual que
Lernen beginnen
tak samo jak
francés
Nathalie es camarera, trabaja en un restaurante importante de Paris y habla francés muy bien.
Lernen beginnen
francuski
Nathalie jest kelnerką, pracuje w ważnej restauracji paryskiej i mówi bardzo dobrze po francusku.
italiano
Juana y Carlos estudian italiano en una escuela de idiomas.
Lernen beginnen
włoski
Juana i Carlos uczą się włoskiego w szkole językowej.
portugués
Me llamo Ana, soy camarera, soy portuguesa, pero vivo en España.
Lernen beginnen
portugalski
Nazywam się Ana, jestem kelnerką, jestem Portugalką, ale mieszkam w Hiszpanii.
rumano
Lernen beginnen
Rumuński
también
Lucas es enfermero y su mujer es médica. Él trabaja en un hospital y ella también trabaja allí.
Lernen beginnen
także
Lucas jest pielęgniarzem, a jego żona lekarzem. On pracuje w szpitalu i ona też tam pracuje.
son
Lernen beginnen
catalán
Lernen beginnen
Kataloński
gallego
Lernen beginnen
Galicyjski
euskera, vasco
Lernen beginnen
Baskijski

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.