lekcja 15

 0    63 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przerażony, wstrząśnięty
Lernen beginnen
entsetzt
entgeistert
gapił się na mnie przerażony
Lernen beginnen
er starrte mich entsetzt an
er starrte mich entgeistert an
dziwny
Lernen beginnen
merkwürdig
komisch
czy to nie jest dziwne
Lernen beginnen
Ist das nicht merkwürdig?
wąchać, również węszyć np. o psie, zwierzęciu
pies wąchał ziemię; wąchać zapach róż, perfum
Lernen beginnen
schnuppern, = riechen
der Hund schnupperte an der Erde; den Duft der Rosen oder ein Parfüm riechen
pachnieć
pachnieć czymś
Lernen beginnen
riechen, roch, hat gerochen
riechen nach etwas
tu pachnie gazem
czym tu właściwie pachnie?
Lernen beginnen
hier riecht es nach Gas
wonach riecht es hier eigentlich?
bez namysłu, bez zbędnych ceregieli
Lernen beginnen
kurzerhand,
bedenkenlos; ohne Bedenken
unosić, płynąć, opadać
płonący papier opadał powoli w dół, poza zasięg jej wzroku
Lernen beginnen
schweben
das brennende Papier schwebte langsam in die Tiefe, außerhalb ihre Sichtweite
poza, w sensie poza jakimś określonym czasem
poza, w sensie poza jakimś określonym pomieszczeniem, powierzchnią, np. poza miastem, poza granicą państwa
Lernen beginnen
außerhalb, z.B. außerhalb der Geschäftzeit, außerhalb der Schprächstunde
außerhalb, z.B. außerhalb der Stadt, außerhalb der Landesgrenze
widoczność
być poza zasięgiem wzroku
Lernen beginnen
die Sichtweite
außer Sichtweite sein
zwariować, mieć bzika
zwariowałeś?
Lernen beginnen
spinnen
spinnst du?
besztać, zbesztać
łajać, besztać kogoś z powodu czegoś
Lernen beginnen
schimpfen,
schelten, z.B. jemanden wegen etwas schelten, mit jemandem schelten
matka beszta, łaja dziecko
Lernen beginnen
die Mutter schilt das Kind, oder, die Mutter schilt mit dem Kind
die Mutter schimpft mit dem Kind
spływać, w sensie znikać (potocznie)
spływaj
Lernen beginnen
abziehen, = verschwinden (umgangssprachlich)
zieh ab!
ściągać, np. pierścionek z palca, ściągać pościel
Lernen beginnen
abziehen, z.B. einen Ring vom Finger abziehen, die Bettwäsche abziehen
wyczerpany,
słabo (bez siły), słaby
Lernen beginnen
erschöpft,
matt, schwach
ona była całkiem słaba po chorobie
on protestował słabo
Lernen beginnen
sie war nach der Krankheit ganz matt
er protestierte matt
mętny, matowy, nie błyszczący, np. ona miała całkiem mętne, matowe oczy
matowa żarówka
Lernen beginnen
matt, z.B. sie hatte ganz matte Augen
trübe, z.B. eine trübe Glühbirne
opuszczony, opustoszały, np. opustoszała ulica
opuszczony dom
Lernen beginnen
verlassen, z.B. eine verlassene Straße
ein verlassenes Haus
porzucać, zostawiać, opuszczać
opuściła swoją ojczyznę w wieku 20 lat
Lernen beginnen
verlassen
sie verließ ihre Heimat im Alter von 20 Jahren
człapać, poczłapać
poczłapała schodami w dół
Lernen beginnen
trotten,
sie trottete die Treppe hinab
w dół
Lernen beginnen
hinab,
hinunter
spalić, spłonąć, np. węgiel spalił się na popiół
rakieta spłonęła przy wchodzeniu w atmosferę
Lernen beginnen
verglühen, verglühte, verglüht, z.B. die Kohle verglühte zu Asche
die Rakete ist beim Eintritt in die Atmosphäre verglüht
nieuszkodzony, cały
Lernen beginnen
schadlos
rzeźki, orzeźwiający, np. rzeźkie powietrze
letni, letnia np. zupa jest letnia, kawa jest letnia
Lernen beginnen
lau, z.B. laue Luft
lauwarm, z.B. die Suppe ist lauwarm, der Kaffee ist lauwarm
akurat, właśnie
czy to akurat musi być jutro?
Lernen beginnen
ausgerechnet
Muss das ausgerechnet morgen sein?
stos
Lernen beginnen
der Stapel,
podpalić coś, w sensie wzniecić pożar
podpalić, np. budynek
Lernen beginnen
etwas in Brand setzen, = etwas in Brand stecken
anzünden z.B. das Gebäude
przerażenie
Lernen beginnen
das Entsetzen
dymić, kopcić, również w sensie palić papierosa
świeca kopci, bo jest za długi knot
Lernen beginnen
qualmen
die Kerze qualmt, weil der Docht zu lang ist
on kopci jednego papierosa za drugim
Lernen beginnen
er qualmt eine Zigarre nach der anderen
pustka, próżnia
w pustkę, w próżnię
Lernen beginnen
die Leere,
ins Leere, in die Leere
dźwięczeć, brzdękać,
wiadro spadło z brzdękiem na podłogę
Lernen beginnen
scheppern
der Eimer fiel scheppernd zu Boden
opleść, owijać
opleść kolana ramionami
Lernen beginnen
schlingen, schlang, hat geschlungen
die Arme um die Knie schlingen
owinąć sobie szal wokół szyi
Lernen beginnen
sich einen Schal um den Hals schlingen
kolano, kolana
na kolana, np. siadać komuś na kolanach
Lernen beginnen
das Knie, Knie
auf den Schoß, z.B. sich jemandem auf den Schoß setzen
wzięła dziecko na kolana
Lernen beginnen
sie nahm das Kind auf den Schoß
przełożyć kogoś przez kolano
Lernen beginnen
jemanden übers Knie legen
spoglądać na kogoś
Lernen beginnen
ansehen jemanden
jemenden anblicken
spojrzała na ojca szeroko otwartymi oczami - imperfekt
Lernen beginnen
Sie sah ihren Vater mit großen Augen an - imperfekt
podnieść na kogoś wzrok
Lernen beginnen
aufsehen zu jemandem
aufblicken zu jemendem
ona podniosła wzrok na niego
Lernen beginnen
Sie sah zu ihm auf
odwołać coś, np. spotkanie, koncert
Lernen beginnen
etwas absagen, z.B. das Treffen, den Konzert
mieć coś do powiedzenia
nie masz już tu nic więcej do powiedzenia
Lernen beginnen
mitreden
du hast hier nicht mehr mitzureden
trząść się, dygotać, drżeć
Lernen beginnen
zittern,
beben
drżąc, trzęsąc, dygocąc
Lernen beginnen
zitternd
bebend
trząść się ze złości
Lernen beginnen
vor Wut beben
trzaskać, trzasnąć
trzaskać drzwiami
Lernen beginnen
knallen
mit der Tür knallen
oni trzaskali drzwiami
Lernen beginnen
sie knallen mit den Türen
użądlić, np. osa, komar
osa, komar, użądliła mnie w palca
Lernen beginnen
stechen, stach, hat gestochen,
Die Wespe, die Mücke, hat mich in den Finger gestochen.
trząść się, np. dom, szklanki, ściany, ale też ruszać się w sensie nie być stabi
ruszać się, w sensie nie być stabilnym, np. ząb mi się rusza
Lernen beginnen
wackeln,
wackel, z.B. ihm wackelt ein Zahn
szklanki na stole trzęsły się
Lernen beginnen
Gläser auf dem Tisch wackelten
wyczerpany, wykończony
Lernen beginnen
erschöpft,
opadać na coś, upaść na coś
liście wolno opadają na ziemię
Lernen beginnen
sinken, sank ist gesunken
die Blätter sinken langsam zur Erde
tonąć, topić
tonąć w morzu,
Lernen beginnen
sinken, versinken
im Meer versinken,
w żadnym wypadku
Lernen beginnen
auf gar keinen Fall
zatopiony
Lernen beginnen
versunken
okulary do nurkowania
Lernen beginnen
Taucherbrille
płetwa, płetwy
Lernen beginnen
die Flosse, die Flossen
rakietki do gry na plaży
Lernen beginnen
beachball schläger
słodkich snów
Lernen beginnen
süße Träume
ktoś zakradł mi się do łóżka
Lernen beginnen
jemand hat sich in mein Bett geschlichen

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.