lekcja 17

 0    103 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przyznawać, rozdawać np. nagrodę, stypendium
Lernen beginnen
vergeben, z.B. Preis, Stipendium
nieodpłatnie, na zasadzie wolontariatu
Lernen beginnen
ehrenamtlich
zachwycić, zainteresować
zainteresować czymś
Lernen beginnen
begeistern
begeistern für etwas
odmowa
Lernen beginnen
die Absage
urozmaicony
Lernen beginnen
abwechslungsreich
stan zamówienia, stan zlecenia
Lernen beginnen
die Auftragslage, die Auftragslagen
doświadczenie zawodowe
Lernen beginnen
die Berufserfahrung
jednostajny, monotonny
Lernen beginnen
eintönig
zacieśniać kontakty
Lernen beginnen
Kontakte knüpfen
utrzymanie, koszty utrzymania
Lernen beginnen
der Lebensunterhalt
dokształcanie się
Lernen beginnen
die Fortbildung
praktyka, praktyki
Lernen beginnen
das Praktikum, die Praktika
usamodzielnić się
Lernen beginnen
sich selbstständig machen
rozpisać konkurs na stanowisko
Lernen beginnen
eine Stelle ausschreiben
załatwić, pośredniczyć
załatwić posadę albo mieszkanie
Lernen beginnen
vermitteln
eine Stelle oder eine Wohnung vermitteln
rozmaity, różnorodny
Lernen beginnen
vielfältig
środki dalszego dokształcania się, dalszej edukacji
Lernen beginnen
die Weiterbildungsmaßnahme
możliwość awansu
awans np. awans społeczny
Lernen beginnen
die Aufstiegsmöglichkeit
der Aufstieg, z.B. der soziale Aufstieg
wymogi, wymagania
nie odpowiadać wymaganiom
Lernen beginnen
die Anforderung
den Anforderungen nicht entsprechen
warunki pracy
Lernen beginnen
die Arbeitsbedingungen
zachwyt, zapał
wpaść w zachwyt
Lernen beginnen
die Begeisterung
in Begeisterung geraten
wpływ, oddziaływanie
mieć wpływ na coś
Lernen beginnen
der Einfluss, die Einflüsse
der Einfluss haben auf etwas
kadra kierownicza
Lernen beginnen
die Führungskraft, die Führungskräfte
wyrządzać szkody
Lernen beginnen
Schaden anrichten
nadgodzina
Lernen beginnen
die Überstunde
stosunki, kontakty
być z kimś w kontakcie, utrzymywać z kimś kontakty
Lernen beginnen
der Umgang, kein Plural
mit jemandem Umgang haben
przełożony
Lernen beginnen
der Vorgesetzte
presja czasu
być pod presją czasu
Lernen beginnen
der Zeitdruck
unter Zeitdruck stehen
pracować pod presją czasu
Lernen beginnen
unter Zeitdruck arbeiten
jedynie, tylko
jedynie, tylko, nic innego niż,
Lernen beginnen
allein
lediglich
chwalić kogoś
przechwalać się
Lernen beginnen
loben
prahlen
celowo, umyślnie
Lernen beginnen
absichtlich
uwaga, komentarz
adnotacja
Lernen beginnen
die Anmerkung
die Anmerkung
wspierać, wspomagać
Lernen beginnen
fördern
miting, zebranie, zgromadzenie
Lernen beginnen
das Meeting
po kolei, kolejno
Lernen beginnen
der Reihe nach
program imprezy, uroczystości
Lernen beginnen
das Veranstaltungsprogramm
długoterminowy
Lernen beginnen
langfristig
zakończenie, zamknięcie czegoś
Lernen beginnen
der Abschluss, die Abschlüsse
wziąć na siebie zadanie
Lernen beginnen
Aufgabe übernehmen
szczegółowo
Lernen beginnen
ausführlich
jednakowy
zgodnie, spójnie
Lernen beginnen
einheitlich, z.B. Farbe, Kleidung
einheitlich
wnieść coś np. kapitał
wnosić coś,
Lernen beginnen
etwas einbringen
einbringen, z.B. Kapital, Know-how
wniosła do firmy 20 000 euro
Lernen beginnen
sie hat 20.000 Euro in die Firma eingebracht
zbić kogoś z tropu
wpaść w poślizg
Lernen beginnen
jemanden ins Schleudern bringen
ins Schleudern geraten
rozpisanie konkursu na miejsce pracy
Lernen beginnen
die Stellenausschreibung
przejrzysty, przejrzyście
Lernen beginnen
übersichtlich, = klar
obszerny, rozległy
Lernen beginnen
umfangreich
niesamowicie, niezwykle
Lernen beginnen
unheimlich
wskaźnik bezrobocia
Lernen beginnen
die Arbeitslosenquote
na miejscu, np. odwiedzić kogoś, coś zrobić
Lernen beginnen
vor Ort
rozwijać
rozwijać
Lernen beginnen
entwickeln,
entfalten
zadanie, polecenie
Lernen beginnen
die Aufgabenstellung
ocenić coś
Lernen beginnen
auswerten etwas
czynnik
Lernen beginnen
der Faktor
dyscyplina
Lernen beginnen
die Disziplin
przyłapać kogoś na czymś
Lernen beginnen
jemanden erwischen bei etwas
świadectwo o niekaralności
Lernen beginnen
das Führungszeugnis
kryminalny
Lernen beginnen
kriminell
przegonić nudę
Lernen beginnen
sich die Langeweile vertreiben
wypędzić, wygnać, przegonić,
Lernen beginnen
vertreiben, vertrieb, hat vertrieben
trzymać się zasad
Lernen beginnen
sich an die Regeln halten
samokontrola
Lernen beginnen
die Selbstbeherrschung
kraść
Lernen beginnen
stehlen, stahl, hat gestohlen
pokonać stresującą sytuację
Lernen beginnen
Stress Situationen bewältigen
pokonać, przezwyciężyć, podołać
Lernen beginnen
bewältigen
założyć stowarzyszenie
Lernen beginnen
einen Verein gründen
przekazywać wiedzę komuś
Lernen beginnen
sein Wissen an jemanden weitergeben
zmarnować sobie przyszłość
zmarnowałem sobie przyszłość w Imperfekt
Lernen beginnen
sich die Zukunft verbauen
ich verbaute mir die Zukunft
bieda, ubóstwo
Lernen beginnen
die Armut
żyć poniżej granicy ubóstwa
Lernen beginnen
unterhalb der Armutsgrenze leben
zwracać uwagę na coś
uprzejmy, uważny
Lernen beginnen
auf etwas aufmerksam machen, auf etwas aufmerksam werden
aufmerksam
przyrost ludności
Lernen beginnen
das Bevölkerungswachstum
susza
Lernen beginnen
die Dürre
honorowy, nieodpłatny
Lernen beginnen
ehrenamtlich
zbiór, zbiory
Lernen beginnen
die Ernte, die Ernten
nędza
Lernen beginnen
die Not, die Nöte
żyć na marginesie społeczeństwa
Lernen beginnen
am Rand der Gesellschaft leben
rezonans, oddźwięk, reakcja
Lernen beginnen
die Resonanz,
datek, datki
Lernen beginnen
die Spende, die Spenden
zniszczyć coś
Lernen beginnen
etwas vernichten
anonimowy, anonimowo
Lernen beginnen
anonym
fascynacja
Lernen beginnen
die Faszination
zahamowanie,
opory, hamulce, np. mieć opory, żeby coś zrobić
Lernen beginnen
die Hemmung
die Hemmungen, z.B. Hemmungen haben, etwas zu tun
uzależnienie, nałóg
żądza czegoś
Lernen beginnen
die Sucht, die Süchte
die Sucht nach etwas
wirtualny, wirtualnie
Lernen beginnen
virtuell
dziwactwo
bzik, fioł
Lernen beginnen
die Macke, die Macken
die Macke
perspektywa
Lernen beginnen
die Perspektive, die Perspektiven
stereotypowe wyobrażenie o roli kobiety i mężczyzny w społeczeństwie
Lernen beginnen
das Rollenbild
dorównywać komuś, czemuś
dorównywać komuś czymś, np. ona dorównuje mu wiedzą
Lernen beginnen
ebenbürtig sein
jemandem an etwas ebenbürtig sein, z.B. sie ist ihm, an Kenntnissen oder Wissen, ebenbürtig
popełnić błąd
popełnić, dopuścić się
Lernen beginnen
einen Fehler begehen
begehen, beging, hat begangen
rola pani domu
Lernen beginnen
die Hausfrauenrolle
książka, film opowiada o
książka opowiada o rodzinie, która musiała uciekać z Niemiec
Lernen beginnen
das Buch, der Film handelt von
Das Buch handelt von einer Familie, die aus Deutschland fliehen muss.
rozumieć coś w jakimś temacie
Lernen beginnen
verstehen von etwas
wspominać coś
Lernen beginnen
zurückdenken
stereotyp
Lernen beginnen
das Klischee
zdolny do pracy zespołowej
Lernen beginnen
teamfähig
popełniłem błąd
popełniła samobójstwo - preteritum
Lernen beginnen
Ich habe einen Fehler begangen
sie beging Selbstmord
mieć widoki na coś, mieć perspektywę na
Lernen beginnen
die Aussicht auf etwas haben
sposób obchodzenia się z czymś, kimś
Lernen beginnen
der Umgang mit jemandem oder mit etwas
niesamowicie, niezwykle, ale również budzący grozę
bardzo duży, ogromny, wielki
Lernen beginnen
unheimlich
unheimlich,
znaczący, poważny, np. ocieplenie, straty
wyraźny, znaczny
Lernen beginnen
erheblich,
erheblich, deutlich
znaczący
Lernen beginnen
signifikant, erheblich
bedeutend

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.