lekcja 18

 0    160 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
krytykować kogoś, wymierzać komuś krytykę
Lernen beginnen
Kritik austeilen
poddać krytyce kogoś
krytykować kogoś
Lernen beginnen
Kritik üben an plus Dativ, Kritik üben an jemandem
jemanden kritisieren
przyjąć krytykę
Lernen beginnen
Kritik einstecken
drzwi zostały otworzone
Lernen beginnen
die Tür wurde geöffnet
zamek został wyłamany
Lernen beginnen
Schloss wurde aufgebrochen
okno zostało wybite
Lernen beginnen
Fensterscheibe wurde eingeschlagen
szuflada została wyłamana
Lernen beginnen
Schublade wurde aufgebrochen
płyty zostały skradzione
Lernen beginnen
Schallplatten wurden entwendet
kraść coś komuś
Lernen beginnen
jemandem entwenden etwas
połączenie telefoniczne zostało zerwane
Lernen beginnen
Telefonleitung wurde zerschnitten
Plakaty zostały podarte
Lernen beginnen
Die Plakate wurden zerrissen
meble zostały przesunięte
przesunąć o meblach
Lernen beginnen
Möbel wurden verrückt
verrücken
włamano się do sejfu
Lernen beginnen
der Tresor wurde geknackt
prąd został wyłączony
wyłączać
Lernen beginnen
Strom wurde abgestellt
abstellen, aber auch ausschalten, = ausmachen
pies został uśpiony (ale nie uśmiercony)
Lernen beginnen
Hund wurde betäubt
czy drzwi zostały otworzone? - w perfekt
Lernen beginnen
ist die Tür geöffnet worden?
śmiertelnie pobity
Lernen beginnen
zu Tode geprügelt
nauczyć się czegoś
Lernen beginnen
etwas erlernen
nadrobić coś (np. zaległości w pracy, zaległości w spaniu)
co panu/pani dolega?
Lernen beginnen
nachholen, z.B. das Versäumte nachholen
was fehlt Ihnen?
coroczny, co roku
Lernen beginnen
alljährlich
pustynia, np. pustynia na oazie
uchwalać np. prawo, ustawę
Lernen beginnen
die Wüste, z.B. eine Oase in der Wüste
ergehen, oder, erlassen, z.B. das Gesetz
wiedzieć [o czymś]
wiem o tym! powiedz mu o tym, powiadom go o tym!
Lernen beginnen
über etwas Bescheid wissen
ich weiß Bescheid!, Sag ihm Bescheid!
współczesny (żyjący w tym samym czasie co my)
współczesny, obecny, np. sytuacja, stan, kryzys, ale też nasze stosunki są obecnie bardzo złe
Lernen beginnen
zeitgenössisch z.B. Autor, Literatur, Kunst
gegenwärtig z.B. die Lage, der Stand, die Krise, aber auch, unsere Beziehungen sind gegenwärtig sehr schlecht
przygotować, sporządzać coś, np. listę, plan, ekspertyzę
Budować, np. budynek, opracować, sporządzać np. Opinię
Lernen beginnen
etwas erstellen, etwas anfertigen, etwas verfassen, z.B. Liste, Plan, Gutachten
erstellen z.B. ein Gebäude, Wohnungen erstellen, oder, ein Gutachten erstellen
przypuszczalny, przypuszczalnie, prawdopodobnie
przypuszczać, zakładać, np. przypuśćmy, że
Lernen beginnen
voraussichtlich, vermutlich
annehmen, z.B. nehmen wir an, dass
szczegół
dalsze szczegóły
Lernen beginnen
die Einzelheit
weitere Einzelheiten
zamiast plus genitiv
zamiast szefa
Lernen beginnen
statt, anstatt plus Genitiv
statt des Chefs
mimo, pomimo - plus genitiv
mimo deszczu
Lernen beginnen
trotz plus Genitiv
trotz des Regens
podczas
podczas lekcji
Lernen beginnen
während, plus Genitiv
während des Unterrichts
z powodu
z powodu złej pogody
Lernen beginnen
wegen plus Genitiv
wegen des schlechten Wetters
na podstawie plus genitiv
na podstawie mojego doświadczenia
Lernen beginnen
aufgrund Plus Genitiv
aufgrund meiner Erfahrung
poza, na zewnątrz plus genitiv
poza miastem
Lernen beginnen
außerhalb plus Genitiv
außerhalb der Stadt
za pomocą, przy pomocy, na podstawie plus genitiv
przy pomocy przykładów, na podstawie przykładów
Lernen beginnen
anhand plus Genitiv, auch mithilfe, mitels
anhand der Beispiele
z okazji plus genitiv
z okazji wesela, ślubu,
Lernen beginnen
anlässlich plus Genitiv
anlässlich der Hochzeit, der Trauung
wskutek, na skutek plus Genitiv
wskutek choroby, na skutek choroby
Lernen beginnen
infolge plus Genitiv
infolge einer Krankheit
wewnątrz, w ciągu plus genitiv
w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, wewnątrz granic miasta, w obrębie miasta
Lernen beginnen
innerhalb plus Genitiv
innerhalb von einer Woche, innerhalb von einem Monat, innerhalb der Stradtgrenze
niedaleko plus genitiv
niedaleko centrum
Lernen beginnen
unweit plus Genitiv
unweit des Zentrums
z biegiem czasu
z biegiem lat
Lernen beginnen
im Laufe der Zeit
im Laufe der Jahre
w ciągu popołudnia
w trakcie rozmowy
Lernen beginnen
im Laufe des Nachmittags
im Laufe eines Gesprächs
ziewać
Lernen beginnen
gähnen
w obliczu, wobec plus Genitiv
w obliczu faktu, wobec faktu
Lernen beginnen
angesichts plus Genitiv
angesichts der Tatsache
w obliczu śmierci
Lernen beginnen
angesichts des Todes
za pomocą kompasu
na podstawie dokumentacji
Lernen beginnen
anhand eines Kompasses
anhand der Unterlagen
zakręcić np. wodę, gaz
wyłączyć, np. komputer, silnik, prąd
Lernen beginnen
abstellen z.B. Gas, Wasser
abstellen z.B. Komputer, Motor, Strom
wyśmiewać się z kogoś/czegoś
śmiać się z kogoś, podśmiewać się z kogoś
Lernen beginnen
sich über jemanden lustig machen
über jemanden lächeln
ogromnie
bardzo się wysilać
Lernen beginnen
mächtig
sich mächtig anstrengen
źle, nieprzyjemnie, niedobrze
nieźle
Lernen beginnen
übel, z.B. übles Wetter, eine üble Situation
nicht übel
wystrzelić, wypuścić, odpalić, rakietę, pocisk
aprobować
Lernen beginnen
abschießen, z.B. Rakete, das Geschoss
gutheißen
skierować do szpitala
Lernen beginnen
ins Krankenhaus einweisen
dowolny, każdy, dowolna ilość, np. dowolny przykład
w dowolnej kolejności
Lernen beginnen
beliebig, z.B. eine beliebige Menge, ein beliebiges Beispiel
in beliebiger Reihenfolge
być podejrzanym
być podejrzanym o zrobienie czegoś
Lernen beginnen
im Verdacht stehen
im Verdacht stehen etwas getan zu haben
przyjmować, popierać,
witać
Lernen beginnen
begrüßen, z.B. Vorschlag,
begrüßen
dlatego
stamtąd, stąd
Lernen beginnen
daher, von daher
daher
właśnie stamtąd przychodzę
to się bierze stąd, że...
Lernen beginnen
ich komme gerade daher
das kommt daher, dass...
miejsce, cenne miejsce
Lernen beginnen
die Stätte, die Stätten
urząd, władza
Lernen beginnen
die Behörde
naukowiec
Lernen beginnen
der Wissenschaftler
poważnie uszkodzony
Lernen beginnen
stark beschädigt
pochodzenie
Lernen beginnen
die Herkunft
naczynie gliniane
Lernen beginnen
das Tongefäß, die Tongefäße
decydować, postanawiać
uchwalać prawo, ustawę, np. bundestag uchwalił nową ustawę
Lernen beginnen
beschließen
beschließen das Gesetz, z.B. der Bundestag beschließt ein neues Gesetz
ukończyć, zakończyć, np. zakończyła swoje życie
ukończyć, zakończyć, np. z ukończonymi studiami
Lernen beginnen
beschließen, z.B. sie hat ihr Leben beschlossen
abschließen, z.B. mit abgeschlossenem Studium
niższe zyski
Lernen beginnen
niedrigere Gewinne
potępiać, np. karę śmierci,
skazywać na coś
Lernen beginnen
ächten, =, verdammen,
verdammen zu etwas, verurteilen zu etwas
ten plan był skazany na niepowodzenie
skazywać na karę grzywny
Lernen beginnen
der Plan war zum Scheitern verdammt
zu einer Geldstrafe verurteilen
dziedzictwo, spuścizna
spadek, np. objąć spadek
Lernen beginnen
das Erbe, = die Erbschaft
das Erbe, z.B. das Erbe antreten, die Erbschaft antreten
dziedziczyć po kimś
spadkobierca, spadkobierczyni
Lernen beginnen
erben von jemandem
der Erbe, die Erbin
okraść kogoś
okraść kogoś z 10 euro
Lernen beginnen
jemanden bestehlen
jemanden um 10 Euro bestehlen
kraść
Lernen beginnen
stehlen, stahl, hat gestohlen
olśniewać, olśnić kogoś czymś
ona jest olśniewająco piękna
Lernen beginnen
jemanden durch etwas betören
sie ist betörend schön
przy kieliszku chłodnego białego wina
kieliszek białego wino
Lernen beginnen
bei einem kühlen Glas Weißwein
Glass Weißwein
zeszły rok
w zeszłym roku
Lernen beginnen
das Vorjahr,
im Vorjahr, im vorigen Jahr,
wypierać np. z pamięci, ale też wyrugować, zepchnąć
zepchnąć kogoś z jego miejsca, wyrugować kogoś z jego miejsca
Lernen beginnen
verdrängen
jemanden von seinem Platz verdrängen
rzucać czymś, ciskać
rzucić np. szkołę
Lernen beginnen
schmeißen mit etwas, = werfen mit
schmeißen, = abbrechen
rzucić węgiel drzewny na gryla
węgiel drzewny
Lernen beginnen
schmeißen die Holzkohle auf den Grill
die Holzkohle
zapalarka, podpałka np. do grila
Lernen beginnen
der Anzünder
płonąć,
płonący ogień
Lernen beginnen
lodern
loderndes Feuer
napełnia powietrze zapachem spalenizny
czuć spalenizną, pachnie spalenizną
Lernen beginnen
es fühlt die Luft mit dem Geruch von Verbranntem
es riecht nach Verbranntem
spalenizna
Lernen beginnen
der Brandgeruch
do środka, np. wejść
Lernen beginnen
ins Innere
staranny, dokładny
staranne zamknięcie okien i drzwi
Lernen beginnen
sorgfältig
das sorgfältige Schließen von Fenster und Türen
uciec, uchodzić
uciec z więzienia
Lernen beginnen
entkommen
aus dem Gefängnis entkommen
osoba psująca zabawę
zrzęda, mruk
Lernen beginnen
Spielverderber
der Muffel
wręcz przeciwnie, mocno się mylisz, bardzo chybione!
Lernen beginnen
weit gefehlt!
grylowane, grylowane jedzenie
Lernen beginnen
Gegrilltes
pod gołym niebem, na powietrzu
Lernen beginnen
im Freien
tutejszy, miejscowy
Lernen beginnen
ortsüblich
einheimisch
podawać (jedzenie, potrawy)
podany
Lernen beginnen
auftischen z.B. Essen, Speisen
aufgetischt
pałaszować, pożerać
obżerać się, wpychać w siebie
Lernen beginnen
mampfen
in sich hineinmampfen
fartuch
filuterny, figlarny
Lernen beginnen
die Schürze
neckisch
buchać o płomieniach
buchające płomienie
Lernen beginnen
aufschlagen
aufschlagende Flammen
zwęglać
zwęglony, węgiel jest zwęglony
Lernen beginnen
verkohlen,
verkohlt, das Holz ist verkohlt
żylasty, łykowaty
żylaste kotlety
Lernen beginnen
zä̱h
zä̱he Koteletts
nie do poznania
Lernen beginnen
bis zur Unkenntlichkeit
przepalony, np. kabel
dusić (o jedzeniu)
Lernen beginnen
verschmort
schmoren
pozostałość
resztki (jedzenia)
Lernen beginnen
das Überbleibsel
das Überbleibsel eines Essens
prastary, pradawny, odwieczny
odwieczny np. zwyczaj
Lernen beginnen
uralt
uralt, z.B. Brauch
plemię, plemiona
Lernen beginnen
die Sippe, die Sippen
zaopatrzyć, zaopatrywać, dostarczyć
Lernen beginnen
versorgen
panowanie, władza
jego wysokość, jego mość, np. Jego Królewska Mość
Lernen beginnen
die Hoheit
die Hoheit, z.B. Seine Königliche Hoheit
oddawać coś komuś do używania, pozostawić do dyspozycji, na krótko lub na dłuższy czas
pozostawić komuś osobę lub zwierzę na krótki czas z reguły w celu opieki, np. mogę ci zostawić dzieci na weekend? zostawiłam psa na urlop sąsiadce.
Lernen beginnen
überlassen, z.B. ein Auto, eine Wohnung
Kann ich dir die Kinder über das Wochenende überlassen? Den Hund habe ich im Urlaub der Nachbarin überlassen.
pozostawić komuś decyzję
zostawić komuś inicjatywę
Lernen beginnen
jemandem die Entscheidung überlassen
jemandem eine Initiative überlassen
skórka (chleba), skorupka
w czasie urlopu coś robić
Lernen beginnen
die Kruste
im Urlaub etwas machen
zadowalać się czymś, ograniczać się do
ograniczę się do udzielenia wskazówek
Lernen beginnen
sich begnügen mit etwas
ich begnüge mich damit, Hinweise zu geben
ograniczę się do pomieszania sałatki
Lernen beginnen
ich begnüge mich damit, Salate zu mischen
przynosić np. piwo
Lernen beginnen
heranschaffen
dla świętego spokoju
Lernen beginnen
um des lieben Friedens willen
zdatny, przydatny
Lernen beginnen
brauchbar
krzątać się, uwijać się
majstrować, manipulować przy czymś
Lernen beginnen
hantieren
hantieren an etwas
słabość
mieć słabość do czegoś
Lernen beginnen
das Faible
ein Faible für etwas haben
odrzucać, czyjeś zaproszenie odrzucać, prezent odrzucać
odmawiać, np. wykonania rozkazu; dezaprobować, nie pochwalać, np. nowoczesne malarstwo dezaprobować
Lernen beginnen
ablehnen, z.B. jemandes Einladung ablehnen; ein Geschenk ablehnen
die Ausführung eines Befehls ablehnen; die moderne Malerei ablehnen
pierwotny, dziewiczy
Lernen beginnen
ursprünglich
ekran plazmowy
Lernen beginnen
der Plasmabildschirm
drobny pył
Lernen beginnen
der Feinstaub
w tym sensie
Lernen beginnen
in diesem Sinne
zakup, nabycie
kupić sobie, sprawić sobie, np. kupiliśmy nowe meble
Lernen beginnen
die Anschaffung
sich (Dativ) anschaffen, wir haben neue Möbel angeschafft
stanowisko, postawa
Lernen beginnen
die Haltung
ożywiony, żywo
prowadzić ożywioną rozmowę
Lernen beginnen
angeregt
sich angeregt unterhalten, = ein angeregtes Gespräch führen
zwrócić czyjąś uwagę na coś
zwracam uwagę na to, że...
Lernen beginnen
jemanden auf etwas aufmerksam machen
ich mache darauf aufmerksam, dass...
sprzeciwic się komuś, w sensie mieć inne zdanie na coś, np. sprzeciwić się komuś silnie, energicznie
od miesięcy
Lernen beginnen
jemandem widersprechen, jemandem heftig, energisch, widersprechen
seit Monaten
prowadzić handel,
handel, interes
Lernen beginnen
treiben den Handel, das Geschäft
der Handel
zrobić dobry interes
zawierać np. umowę
Lernen beginnen
abschließen einen guten Handel
abschließen
wznosić toast za kogoś lub coś
wznieśmy za to toast!
Lernen beginnen
auf jemanden oder etwas anstoßen
darauf lasst uns anstoßen!
udzielić pierwszej pomocy
Lernen beginnen
erste Hilfe leisten
ponosić obrażenia
w wyniku wypadku
Lernen beginnen
eine Verletzung davontragen
durch den Unfall
wariować
zwariowałeś
Lernen beginnen
verrückt werden
Bist du verrückt geworden?
wariować w sensie dokazywać, hałasować, np. o dzieciach
dzieci rozrabiały w pokoju
Lernen beginnen
herumtoben, = herumlärmen
die Kinder tobten im Zimmer herum
podczas, gdy
ona jest bardzo miła, podczas gdy jej mąż zachowuje się opryskliwie
Lernen beginnen
wohingegen
sie ist sehr freundlich, wohingegen ihr Mann sich oft barsch verhält
sprzęr RTV
Lernen beginnen
die Unterhaltungselektronik
odzież, rzadko daje się liczbę mnogą
Lernen beginnen
die Kleidung
sukienka, sukienki
ubranie
Lernen beginnen
das Kleid, die Kleider
die Kleider, die Kleidung
być w kontakcie z kimś, utrzymywać z kimś kontakty
stosunki, ale też towarzystwo np. złe towarzystwo
Lernen beginnen
mit jemandem Umgang haben
der Umgang, kein plural, z.B. schlechter Umgang
wznieść toast
Lernen beginnen
anstoßen
opryskliwy, szorstki
Lernen beginnen
barsch
psuć, popsuć, zniszczyć
Lernen beginnen
verderben
zostawić gdzieś, pozostawić
Proszę zostawić mi jeszcze trochę kawy w dzbanku. Gdzie zostawiłam klucze? Zostawiłam bagaż na dworcu.
Lernen beginnen
lassen, zurücklassen
lassen Sie mir bitte noch etwas Kaffee übrig in der Kanne! wo habe ich nur meinen Schlüssel gelassen?, = ich habe das Gepäck am Bahnhof gelassen.
stawiać na kogoś/coś
Lernen beginnen
auf jemanden oder etwas setzen
stan wyjątkowy
ogłaszać stan wyjątkowy
Lernen beginnen
der Ausnahmezustand
den Ausnahmezustand über das Land verhängen
zabić [gwoździami]
zabić okno deskami
Lernen beginnen
vernageln
das Fenster mit Brettern vernageln
obawa
wbrew wielu obawom
Lernen beginnen
die Befürchtung
entgegen vielen Befürchtungen
wystawa sklepowa
Lernen beginnen
das Schaufenster
smutek
smutek, żałość
Lernen beginnen
die Traurigkeit
die Wehmut
auto terenowe
Lernen beginnen
der Geländewagen
pokonać, przebyć
Lernen beginnen
zurücklegen
równik
Lernen beginnen
der Äquator
zamknięty np. kraj
Lernen beginnen
abgeriegelt, z.B. ein Land
po tamtej stronie
Lernen beginnen
jenseits
przerabiać, przerobić np. temat, książkę
Lernen beginnen
durcharbeiten, z.B. Thema, das Buch
smutny
Lernen beginnen
traurig
zdarzyć się, wydarzyć się, mieć miejsce
to się zdarzyło na Madagaskarze
Lernen beginnen
ereignen
Es ereignet sich auf Madagaskar
zbocze
Lernen beginnen
der Abhang
przewracać, przewrócić się
zemdleć, stracić przytomność
Lernen beginnen
umkippen, umfallen, z.B. Person, Gegenstand)
umkippen
incydent, zajście
Lernen beginnen
der Zwischenfall
bezpieczeństwo
Lernen beginnen
die Geborgenheit
ostatecznie, w końcu
ta decyzja jest ostateczna
Lernen beginnen
endgültig
diese Entscheidung ist endgültig
żegnać się
żegnać się z kimś
Lernen beginnen
Abschied nehmen, = sich verabschieden
von jemandem Abschied nehmen
za kierownicą
Lernen beginnen
hinterm Steuer
spokój
rozkoszuje się spokojem nad rodzimym Chimzee
Lernen beginnen
die Beschaulichkeit
er genießt die Beschaulichkeit am heimischen Chiemsee.
wprowadzić stan wyjątkowy
wprowadzimy stan wyjątkowy jeśli będzie to konieczne i nieunikniony
Lernen beginnen
der Ausnahmezustand einführen
Wir werden den Ausnahmezustand einführen, wenn es notwendig und unvermeidlich ist.
sprzeciwiać się, np. temu twierdzeniu muszę się dobitnie, zdecydowanie sprzeciwić
zaprzeczać, to przeczy faktom, wszystkim wcześniejszym doświadczeniom
Lernen beginnen
widersprechen, z.B. dieser Behauptung muss ich mit Nachdruck widersprechen
widersprechen, nicht übereinstimmen, z.B. dies widerspricht den Tatsachen, allen bisherigen Erfahrungen

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.