lekcja 2

 0    138 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
podchodzić do drzwi
podejść do telefonu
Lernen beginnen
an die Tür gehen
ans Telefon gehen
na recepcji pracować
iść na recepcję
Lernen beginnen
an der Rezeption arbeiten
zur Rezeption gehen
pracować na budowie
Lernen beginnen
auf dem Bau arbeiten
pracować w banku
Lernen beginnen
in einer Bank arbeiten
pracować na poczcie, (wg Dudena, w konkretnej firmie)
na poczcie być
Lernen beginnen
bei der Post arbeiten
in der Post sein
muszę jeszcze iść na pocztę
Lernen beginnen
ich muss noch zur Post gehen
ich muss noch auf die Post gehen
iść do banku
Lernen beginnen
zur Bank gehen
wysłać coś pocztą
Lernen beginnen
etwas mit der Post oder per Post schicken
wychowywać, wychować np. dziecko, aż będzie samodzielne
wychowała pięcioro dzieci
Lernen beginnen
großziehen oder erziehen, zum beispiel ein Kind
sie hat fünf Kinder großgezogen, erzogen
iść do kościoła
iść do kościoła
Lernen beginnen
zur Kirche gehen
in die Kirche gehen
hodować, wyhodować np. zwierzę
Lernen beginnen
züchten, zum beispiel das Tier
porzucać, porzucić (np. dziecko, zwierzę domowe)
Lernen beginnen
aussetzen, zum beispiel das Kind, das Haustier
Greczynka, Grek
Niemka, Niemiec, Niemcy
Lernen beginnen
die Grieche, der Grieche
die Deutsche, der Deutsche, die Deutschen
równouprawniony
Lernen beginnen
gleichberechtigt
zarządzać czymś, administrować czymś
coś organizować, urządzać
Lernen beginnen
etwas verwalten
etwas veranstalten
Polka, Polak,
Polacy
Lernen beginnen
die Polin, der Pole
die Polen
przejmować coś
przejmować, przejąć posiadanie
Lernen beginnen
etwas übernehmen
übernehmen Besitz
przejmować, przejąć (np. sklep)
Lernen beginnen
übernehmen (zum beispiel das Geschäft)
przejmować, przejąć, obejmować (odpowiedzialność, koszty)
Lernen beginnen
übernehmen (zum beispiel Verantwortung, Kosten)
niepełnoletni
niepełnoletni
Lernen beginnen
unmündig
nicht volljährig
uwięziony
Lernen beginnen
gefangen
więzić kogoś
Lernen beginnen
jemanden gefangen halten
zakurzony
Lernen beginnen
staubig
zrozpaczony
Lernen beginnen
verzweifelt
rozpaczać
Lernen beginnen
verzweifeln
wątpić w coś
wątpić w coś
Lernen beginnen
zweifeln an etwas (in dativ)
bezweifeln an etwas
nigdy w to nie wątpiłem
Lernen beginnen
daran habe ich nie gezweifelt
ważyć się, śmieć coś robić, mieć odwagę coś zrobić
Lernen beginnen
wagen
trauen
nie wątpię w to, że się starałeś
śmiem w to wątpić
Lernen beginnen
ich zweifele nicht daran, dass du dich bemüht hast
ich wage das zu bezweifeln
ważyć się
śmiem, ważę się
Lernen beginnen
wagen, trauen
ich wage
odważyć się coś zrobić, ważyć się coś zrobić
Lernen beginnen
wagen etwas zu tun
nie śmiem twierdzić, że...
Lernen beginnen
ich wage nicht zu behaupten, dass...
nie śmiem go o to prosić
Lernen beginnen
ich wage es nicht ihn darum zu bitten
zbliżać się, zbliżyć się do kogoś, czegoś
on zbliża się do mnie
Lernen beginnen
sich jemandem oder etwas nähern
er nähert sich mir
Zbliżam się do ciebie
Lernen beginnen
ich nähere mich dir
nadchodzić, nadejść, zbliżyć się
Lernen beginnen
nähern
temperatura zbliża się do zera
Lernen beginnen
die Temperatur nähert sich dem Gefrierpunkt
potomek
Lernen beginnen
der Nachkomme
wchodzić, wstępować,
Lernen beginnen
betreten
hineingehen
wchodzić, wejść do czegoś np. budynku, pomieszczenia
Lernen beginnen
etwas betreten (zum beispiel das Gebäude, der Raum)
wstęp wzbroniony!
Lernen beginnen
Betreten verboten!
wstępować, wstąpić na coś, wychodzić na coś np. na podium
Lernen beginnen
etwas betreten (zum beispiel Podium)
stawać, stanąć na czymś (np. na dywanie)
nie deptać trawników
Lernen beginnen
etwas betreten (zum beispiel der Teppich)
den Rasen nicht betreten
kontynuować, prowadzić dalej, przejść do, przystąpić do robienia czegoś
Lernen beginnen
fortführen
fortsetzen
on kontynuował (w imperfekcie)
Lernen beginnen
er führte fort
er setzte fort
on kontynuował (w perfekcie)
Lernen beginnen
er hat fortgefürt
er hat fortgesetzt
nieobliczalny (np. człowiek), nieprzewidywalny, nie do przewidzenia
Lernen beginnen
unberechenbar (zum beispiel Mensch)
on jest nieobliczalny
Lernen beginnen
er ist unberechenbar
do teraz, dotąd
do teraz, dotąd
Lernen beginnen
bisher
bislang, bis jetzt
jak dotąd jeszcze nie!
Lernen beginnen
bisher noch nicht!
zdawać się, wydawać się
zdawać się, wydawać się
Lernen beginnen
scheinen
erscheinen
wątpliwości, zastrzeżenia
wątpliwości,
Lernen beginnen
die Bedenken
die Zweifel
mieć wątpliwości
Lernen beginnen
Bedenken haben
nie podzielać wątpliwości
Lernen beginnen
die Bedenken nicht zu teilen
odrzec
Lernen beginnen
erwidern
odrzec komuś coś na coś
oddrzekłam mu
Lernen beginnen
jemandem etwas erwidern auf
ich habe ihm erwidert
na to nie potrafił nic odrzec, odpowiedzieć
Lernen beginnen
darauf konnte er nichts erwidern
odwzajemnić
Lernen beginnen
erwidern
odwzajemniać, odwzajemnić komuś coś (pozdrowienie, pocałunek, komplement)
Lernen beginnen
jemandem etwas erwidern (zum beispiel den Gruß, den Kuss, Kompliment)
odrzec na
Lernen beginnen
erwidern auf
bez namysłu, bez zastanowienia
bez namysłu, bez zastanowienia
Lernen beginnen
leichthin,
bedenkenlos,
rygiel, zasuwa
Lernen beginnen
der Riegel
wchodzić [wejść] w czyjeś życie
Lernen beginnen
in jemendes Leben treten
drzewo genealogiczne
Lernen beginnen
der Stammbaum
rodowód
Lernen beginnen
der Stammbaum (eines Tieres, Menschen)
ogier
Lernen beginnen
der Hengst
być komuś posłusznym, słuchać kogoś, usłuchać kogoś lub czegoś, być posłusznym komuś/czemuś
nie być posłusznym komuś
Lernen beginnen
jemandem gehorchen
jemandem nicht gehorchen
nieposłuszny
niegrzeczny
Lernen beginnen
ungehorsam
ungezogen, unartig
cofać, cofnąć się
cofnął się (imperfekt)
Lernen beginnen
zurückweichen, wich zurück, ist zurückgewichen
er wich zurück
ustępować, ustąpić np. powódź
cofnął się (Perfekt)
Lernen beginnen
zurückweichen (zum beispiel Hochwasser)
er ist zurückgewichen
cofać się, cofnąć się przed trudnościami
nie podejmować, nie podjąć się zadania
Lernen beginnen
zurückweichen vor Schwierigkeiten
zurückweichen (vor einer Aufgabe)
mój najstarszy ośmioletni syn nie jest mi posłuszny, (w sensie nie słucha mnie
musisz być jej posłuszną
Lernen beginnen
Mein ältester Sohn 8 jahre alt gehorcht mir nicht mehr
du musst ihr gehorchen
popychać
on powinien słuchać co mówię; dziecko nas nie słucha
Lernen beginnen
stoßen, schubsen
Er sollte auf das hören, was ich sage. Das Kind hört nicht auf uns.
kopać, kopnąć
kopać, kopnąć
Lernen beginnen
treten
stoßen (mit dem Fuß)
został odepchnięty na bok
Lernen beginnen
er wurde zur Seite gestoßen
nie dać się zbić z tropu
nie daj się tym zwieść!
Lernen beginnen
sich nicht beirren lassen
lass dich dadurch nicht beirren!
rżeć
Lernen beginnen
wiehern
wierzgnąć
Lernen beginnen
ausschlagen (zum beispiel Pferd)
z boku
Lernen beginnen
seitlich
rzucać, rzucić coš
rzucać, rzucić czymś
Lernen beginnen
etwas schleudern,
etwas werfen
zostać wyrzuconym z samochodu, wypaść z niego
Lernen beginnen
aus dem Wagen geschleudert werden
został ciśnięty na ziemię
Lernen beginnen
er wurde zu Boden geschleudert
odwirowywać, odwirować (np. pranie)
wirować, odwirować, np. krew, mleko
Lernen beginnen
schleudern (zum beispiel Wäsche),
zentrifugieren
wpaść w poślizg
Lernen beginnen
schleudern (zum beispiel Fahrer, Fahrzeug)
samochód wpadł na mokrej jezdni w poślizg
Lernen beginnen
das Auto ist auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten
tracić, stracić kontrolę nad samochodem, wpaść w poślizg
stracić panowanie, kontrolę nad czymś
Lernen beginnen
ins Schleudern kommen (oder geraten)
die Kontrolle über etwas verlieren
kopyto, kopyta
Lernen beginnen
der Huf, die Hufe
trzaskać, trzasnąć, huknąć, ale też pękać
Lernen beginnen
krachen
grzmieć, zagrzmieć (o burzy, gdy grzmi)
Lernen beginnen
krachen (zum beispiel Donner)
pękać, pęknąć (np. lód)
krzesło pękło pod jego ciężarem
Lernen beginnen
krachen (zum beispiel Eis)
der Stuhl krachte unter seinem Gewicht
spinać, spiąć coś razerm
Lernen beginnen
klammern
zusammenheften
przypinać, przypiąć kartkę (do czegoś)
przypięłam kartkę do drzwi
Lernen beginnen
einen Zettel (an etwas in akkusativ) klammern
ich klammerte einen Zettel an die Tür
kurczowo trzymać się kogoś lub czegoś
Lernen beginnen
sich an jemanden oder an etwas klammern
grzywa
Lernen beginnen
die Mähne
porywać, porwać (ze sobą)
Lernen beginnen
fortreißen
nieprzytomny, zemdlony
omdlewać, tracić przytomność
Lernen beginnen
ohnmächtig
ohnmächtig werden
mdleć, zemdleć,
zemdlałam
Lernen beginnen
umkippen,
ich bin umgekippt, oder, ich kippte um
bezsilnie, bezradnie, bezsilny
Lernen beginnen
ohnmächtig
przyglądał się bezradnie, jak...
Lernen beginnen
er sah ohnmächtig zu, wie...
podejmować, podjąć próbę
Lernen beginnen
einen Versuch wagen
speszony, zakłopotany (o człowieku, milczeniu, spojrzeniu, twarzy)
speszony, zakłopotany
Lernen beginnen
betreten (über Person, Schweigen, Blick, Gesicht)
verlegen
on popycha, on
Lernen beginnen
er stößt, er schubst
wątpię w niego
Lernen beginnen
ich zweifele an ihm
ich zweifle an ihm
rzucić czymś
Lernen beginnen
etwas schleudern (oder werfen)
ona spodziewa się dziecka
Lernen beginnen
sie kriegt ein Kind
urodzić dziecko
Lernen beginnen
ein Kind bekommen
wątpliwości
wątpliwości
Lernen beginnen
die Bedenken
die Zweifel
bez namysłu lub bez wahania
bez namysłu, bez zastanowienia
Lernen beginnen
ohne Bedenken
leichthin
nieposłuszny syn
Lernen beginnen
ungezogener Sohn
zastrzeżenia,
czy ma pan ewentualne, jakieś, zastrzeżenia?
Lernen beginnen
die Bedenken, oder, der Einwand, die Einwände
haben Sie etwaige Einwände?
po krókim namyśle
namysł,
Lernen beginnen
nach kurzem Bedenken
das Bedenken = das Überlegen
słuchać kogoś/czegoś (w sensie stosować się do tego
on mnie nie słucha
Lernen beginnen
hören auf jemanden
er hört nicht auf mich
on musi mnie słuchać
on powinien słuchać tego co mówię
Lernen beginnen
Er muss auf mich doch hören
Er sollte auf das hören, was ich sage
marnować, na przykład czas, pieniądze
marnować, np. okazję
Lernen beginnen
verschwenden, vergeuden, zum Beispiel Zeit, Geld
verpassen das Gelegenheit, Chance
profesjonalista
Lernen beginnen
der Profi
wiązać koniec z końcem
ledwie wiązać koniec z końcem
Lernen beginnen
über die Runden kommen
sich über Wasser halten
poczęstuj się
częstujcie się
Lernen beginnen
greif zu, oder, bediene dich
greift zu, oder, bedient euch
zachwycać się czymś,
zachwycał się dobrym polskim jedzeniem
Lernen beginnen
von etwas schwärmen,
er schwärmte vom guten polnischen Essen
wpadać w zachwyt
wpadać w zachwyt
Lernen beginnen
ins Schwärmen kommen
in Begeisterung geraten, oder, in Entzücken geraten
ponieść klęskę, doznać porażki
pasjonować się czymś
Lernen beginnen
scheitern
sich für etwas begeistern
wyłamać, wyważyć; wyruszyć
Lernen beginnen
aufbrechen
znajomy, znany, np. twarz, obraz
zaufany, bliski
Lernen beginnen
vertraut
vertraut
subtelny, dyskretny, delikatny, np. kolor, śmiech
Lernen beginnen
dezent
towarzyszyć komuś
Lernen beginnen
jemandem begleiten
na boso
Lernen beginnen
barfuß
wygłosić mowę
Lernen beginnen
Rede halten
jechać na rowerze
jadę na rowerze
Lernen beginnen
radeln
ich radle
chrzest
chrzcić
Lernen beginnen
die Taufe
taufen
ochrzcić się
Lernen beginnen
sich taufen lassen
bierzmowanie
bierzmować
Lernen beginnen
die Firmung
firmen
ewentualne
Lernen beginnen
etwaige
kominiarz
komin
Lernen beginnen
der Schornsteinfeger
der Schornstein
kominek
siedzieć przy kominku
Lernen beginnen
der Kamin, die Kamine
am Kamin sitzen
kondycja
Lernen beginnen
die Kondition
zdradzać (w sensie seksualnym)
on mnie zdradził
Lernen beginnen
fremdgehen
er ist mir fremdgegangen.
ja go zdradziłam
Lernen beginnen
ich bin ihm fremdgegangen
następująco, w następujący sposób
ściągniemy z podanego nam następującego konta
Lernen beginnen
wie folgt,
wir buchen von dem uns wie folgt gennanten Konto ab
podane niżej
podany, wymieniony
Lernen beginnen
unten gennant
gennant

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.