lekcja 2- słownictwo wojskowe.

 0    58 Datenblatt    albinmucha
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
independent
My country is independent.
Lernen beginnen
niezależny
Mój kraj jest niezależny.
resolution
Resolution was aproved
Lernen beginnen
rezolucja-rozdzielczoś (ekranu)
Rezolucja została zaakceptowana.
appropriate
Is this girl appropriate for me?
Lernen beginnen
odpowiedni / odpowiednia
Czy ta dziewczyna jest dla mnie odpowiednia?
impose
The Queen imposed me her idea.
Lernen beginnen
nakładać
Królowa narzuciła mi swój pomysł.
Throughout
The arrow pierced through the apple.
Lernen beginnen
Na wskroś
Strzała przebiła na wskroś jabłko.
aim
I aim to success.
Lernen beginnen
czas->zamierzać, rzecz->cel
Dąże do sukcesu.
certain
Rober Lewandowski is certain point the team.
Lernen beginnen
pewny
Rober Lewandowski jest pewnym punktem zespołu.
day to day
Day to day I practise my english.
Lernen beginnen
z dnia na dzień
Dzień po dniu ćwiczę swój angielski.
tensions-czas. tesne-rzerz
Situation in Syria is tense.
Lernen beginnen
Napięcia
Sytuacja w Syrii jest napięta.
below
You did this job below my expectations.
Lernen beginnen
poniżej
Zrobiłeś to zadanie poniżej moich oczekiwań.
regard
I had regard to his work.
Lernen beginnen
wzgląd
Miałem na względzie jego pracę.
upward
I will develop in upward in my job.
Lernen beginnen
w górę
Będę rozwijać się w górę w mojej pracy.
enforcement
He enforced the orders to his soldiers.
Lernen beginnen
egzekwowanie
On egzekwował rozkazy na swoich żołnierach.
accomplish
He accomplished all orders.
Lernen beginnen
wykonać
Wykonał wszystkie rozkazy.
troops
Troops are sleep in the trenches.
Lernen beginnen
wojsko
Wojsko śpi w okopach.
issues
I practice issues related with military.
Lernen beginnen
Zagadnienia
Ćwiczę zagadnienia związane z wojskiem.
consisting
The car consist with many things.
Lernen beginnen
składający
Samochód składa się z wielu rzeczy.
able
Albert Einstein was very able.
Lernen beginnen
zdolny
Albert Einstein był bardzo zdolny.
co-operate
In my company all people co-operate.
Lernen beginnen
współpracują
W mojej firmie wszyscy współpracują.
foreign
I have car foreign.
Lernen beginnen
zagraniczny
Mam samochód zagraniczny.
as set
In set were bag and shoes.
Lernen beginnen
w zestawie
W zestawie była torebka i buty.
private
Lernen beginnen
szeregowy, starszy szeregowy
lance-corporal
Lernen beginnen
Kapral, starszy kapral
corporal
Lernen beginnen
plutonowy
sergeant
Lernen beginnen
sierżant, starszy sierżant
staff sergeant
Lernen beginnen
młodszy chorąży
sergeant major
Lernen beginnen
chorąży
Lieutenant
Lernen beginnen
Podporucznik, Porucznik
captain
Lernen beginnen
kapitan
major
Lernen beginnen
major
lietenant colonel
Lernen beginnen
podpułkownik
colonel
Lernen beginnen
pułkownik
brigadier
Lernen beginnen
generał brygady
major general
Lernen beginnen
Generał dywizji
lietenant general
Lernen beginnen
generał broni
general
Lernen beginnen
Generał
Field Marshal
Lernen beginnen
Feldmarszałek, marszałek
requested
I must write requested.
Lernen beginnen
wniosek
Musze napisać wniosek.
participate
I participate in a game with my fiends.
Lernen beginnen
uczestniczyć
Uczestniczę w grze z moimi przyjaciółmi.
superior
My superior is demanding.
Lernen beginnen
przełożony
Mój przełożony jest wymagający.
subordinate
Mój subordinate is lazy.
Lernen beginnen
podwładny
Mój podwładny jest leniwy.
perform
Soldiers performed good job
Lernen beginnen
wykonać
Żołnierze wykonali dobrą pracę.
manages
Prezident manages company.
Lernen beginnen
zarządza
Prezes zarządza firmą.
held
I hold this things in bag.
Lernen beginnen
trzymany
Trzymam to wszystko w torbie.
tool
This tool is repair to car.
Lernen beginnen
narzędzie
To narzędzie jest do naprawy samochodu.
ultimate
Judgment is ultimate.
Lernen beginnen
ostateczny
Wyrok jest ostateczny.
impose
My boss imposed penalty on me.
Lernen beginnen
nakładać
Mój szef nałożył karę na mnie.
freely
In shop, I can choose freely things.
Lernen beginnen
dowolnie
W sklepie, mogę swobodnie wybierać rzeczy.
Counterpart
I found counterpart for my computer.
Lernen beginnen
Odpowiednik
Znalazłem odpowiednik dla mojego komputera.
insurgents
Insurgents fought fiercely.
Lernen beginnen
Powstańcy
Powstańcy walczyli zaciekle.
drug trafficking, drug dealing
My friend trade drug.
Lernen beginnen
handel narkotykami
Mój kolega handluje narkotykami.
commodity
Commodity was put in hall.
Lernen beginnen
towar
Towar został położony na hali.
wagon
My wagon is broken
Lernen beginnen
wóz
Mój wóz jest uszkodzony.
haste
Haste a car is bad.
Lernen beginnen
pośpiech
Pośpiech samochodem jest zły.
expectations, requirements
My team have played below expectations.
Lernen beginnen
wymagania
Mój zespół gra poniżej oczekiwań.
develop
My boss develop company.
Lernen beginnen
rozwijać
Mój szef rozwinął firmę.
trenches
We hid in trenches.
Lernen beginnen
rowy/okopy
Schowaliśmy się w okopach.
demanding
My boss demand a lot of on his people.
Lernen beginnen
wymagający
Mój szef wymagają dużo od swoich ludzi.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.