lekcja 2.4

 0    51 Datenblatt    agawuj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
potem
Lernen beginnen
afterwards
wreszcie / nareszcie
Lernen beginnen
at last
przynajmniej / co najmniej
Przynajmniej nie pada.
Lernen beginnen
at least
At least it's not raining.
chronologia
Lernen beginnen
chronology
opis
Lernen beginnen
description
szczegóły
Przygotujemy raport ze wszystkimi szczegółami.
Lernen beginnen
details
We'll prepare the report with all the details.
dygresja
Lernen beginnen
digression
w czasie / podczas
Spałem w trakcie całego lotu.
Lernen beginnen
during
I slept during the whole flight.
ostatecznie / w końcu
Lernen beginnen
eventually
w międzyczasie/ tymczasem
Lernen beginnen
in the meantime
przerwać
Lernen beginnen
interrupt
tymczasem
Lernen beginnen
meanwhile
fabuła
Lernen beginnen
plot
jednoczesny
Lernen beginnen
simultaneous
nagle
Lernen beginnen
suddenly
nieoczekiwany
Lernen beginnen
unexpected
niestety
Lernen beginnen
unfortunately
pomieścić
Musieliśmy pomieścić ponad 1000 gości.
Lernen beginnen
accommodate
We had to accommodate more than 1000 guests.
zdumieć
Lernen beginnen
amaze
bulwar
Ten bulward jest jedną z najdroższych ulic Paryża.
Lernen beginnen
boulevard
That boulevard is one of the most expensive streets in Paris.
jaskinia
Lernen beginnen
cave
zboże
Lernen beginnen
cereal
ściganie
Lernen beginnen
chase
wybór
To twój wybór.
Lernen beginnen
choice
It's your choice.
wybierać
Lernen beginnen
choose
zawartość
Zawartość tej strony nie jest zbyt interesująca.
Lernen beginnen
content
The content of this site is not very interesting.
przekonać
Lernen beginnen
convince
ślepa uliczka
Lernen beginnen
dead end
kataklizm
Lernen beginnen
disaster
dzielnica
Lernen beginnen
district
chętny do
Lernen beginnen
eager to
olbrzymi
Lernen beginnen
enormous
słuchawki
Lernen beginnen
headphones
miesiąc miodowy
Lernen beginnen
honeymoon
zakładka
Lernen beginnen
lap
smycz
Lernen beginnen
leash
kupon
Lernen beginnen
lottery ticket
labirynt
Lernen beginnen
maze
prestiżowy
Oxford jest uważany za jedną z najbardziej prestiżowych angielskich uczelni.
Lernen beginnen
prestigious
Oxford is widely regarded as one of England’s most prestigious universities.
udać
Lernen beginnen
pretend
zaproponować
Lernen beginnen
propose
wyścig
Lernen beginnen
race
rozpoznać
Lernen beginnen
recognize
poślizg
Lernen beginnen
slip
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
Lernen beginnen
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
scena
Jak to jest stać na scenie i mówić do setek ludzi?
Lernen beginnen
stage
What's it like to be on stage and talk to hundreds of people?
rzeczy
Zabierz swoje rzeczy.
Lernen beginnen
stuff
Take your stuff.
obrzeża
Lernen beginnen
suburbs
namiot
Lernen beginnen
tent
wartość
Lernen beginnen
value
żywy
Lernen beginnen
vivid

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.