lekcja 3

 0    136 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
usuwać, usunąć, wykluczyć, wyłączyć z czegoś np. z klubu
Lernen beginnen
ausschließen
nie zwracać na kogoś uwagi, olewać kogoś, ignorować kogoś
na słabych uczniów ten typ nie zwraca po prostu uwagi
Lernen beginnen
jemanden links liegen lassen
die schlechten Schüler lässt der Typ einfach links liegen
ponuro
Lernen beginnen
düster
dysponować
Lernen beginnen
verfügen
oburzony
jestem oburzona
Lernen beginnen
empört
ich bin empört
oburzać, oburzyć
Lernen beginnen
empören
oburzać się, oburzyć się
Lernen beginnen
sich empören
oburzać, oburzyć się na kogoś lub coś
oburzyłem się na nią
Lernen beginnen
sich empören über jemanden oder etwas
ich habe mich über sie empört
buntować się
buntować się, zbuntować się przeciw komuś lub czemuś
Lernen beginnen
sich empören, = rebellieren
sich empören gegen jemanden oder etwas
opinia publiczna
Lernen beginnen
die öffentliche Meinung
die Öffentlichkeit
przyzwyczaić
przyzwyczaić się, przyzwyczajać się
Lernen beginnen
gewöhnen
sich gewö̱hnen
przyzwyczaić kogoś do czegoś
przyzwyczajam ją do psa
Lernen beginnen
jemanden an etwas (in akkusativ) gewöhnen
ich gewöhne sie an den Hund
przyzwyczajam ją do siebie
Lernen beginnen
ich gewöhne sie an mich
być przyzwyczajonym do kogoś lub czegoś
być przyzwyczajonym do klimatu
Lernen beginnen
gewöhnt sein an jemanden oder an etwas
an Klima gewöhnt sein
jestem do tego przyzwyczajony
Lernen beginnen
ich bin daran gewöhnt
specyfika, osobliwość, oryginalność
Lernen beginnen
die Eigenart
specyficzny (np. zapach)
Lernen beginnen
eigenartig (zum beispiel der Geruch)
osobliwy (człowiek, hałas, odgłos)
Lernen beginnen
eigenartig (der Mensch, das Geräusch)
namiętny, usilny, stanowczo, z zapałem
Lernen beginnen
leidenschaftlich
zagorzały, zapalony fotograf
Lernen beginnen
leidenschaftlich (zum beispiel Fotograf, Jäger
robić coś z pasją
Lernen beginnen
etwas leidenschaftlich gern tun
bardzo lubić jeździć na rowerze, jeździć z pasją
Lernen beginnen
leidenschaftlich gern Fahrrad fahren
solidarny, solidarnie
dogadać się, dojść do porozumienia
Lernen beginnen
einig
sich einig werden
zgadzać się
zgadzać się z kimś, np. w tym punkcie zgadzam się z Panem
Lernen beginnen
einig sein, = zustimmen
einig sein mit jemandem, z.B. In diesem Punkt bin ich mal mit Ihnen einig
dogadać się z kimś co do czegoś, dojść do porozumienia, umówić się
Umówimy się z pewnością co do ceny, dogadamy się z pewnością co do ceny
Lernen beginnen
sich mit jemandem einig werden über etwas
Wir werden uns sicher über den Preis einig
po długiej rozmowie doszli do porozumienia
Lernen beginnen
nach langem Gespräch wurden sie sich einig
zgadzam się z tobą
Lernen beginnen
Ich bin mit dir einig
Ich stimme dir zu
według, zgodnie z, stosownie do
według leksykonu
Lernen beginnen
dativ plus zufolge
dem Lexikon zufolge
według szacunków
Lernen beginnen
Schätzungen zufolge
milczeć
długo milczałam
Lernen beginnen
schweigen, schwieg, hat geschwiegen
ich habe lange geschwiegen
milcz!
Lernen beginnen
schweig!
on milczał o tym, milczał na ten temat - imperfekt
Lernen beginnen
er schwieg darüber
er schwieg davon
czy możesz zamilknąć?
Lernen beginnen
kannst du schweigen?
przyznawać się do czegoś
Lernen beginnen
sich etwas bekennen
przyznać się do winy
Lernen beginnen
die Schuld bekennen
wyznawać grzechy
Lernen beginnen
die Sünden bekennen
przyznaję, że...
Lernen beginnen
ich bekenne, dass...
otwarty
Lernen beginnen
offen
tylko mało homoseksualnych i lesbijskich nauczycieli przyznaje się w szkole otwarcie do ich homoseksualności
Lernen beginnen
Nur wenige schwule und lesbische Lehrer bekennen sich, in der Schule, offen zu ihrer Homosexualität
nastawienie
Lernen beginnen
die Einstellung
nastawienie wielu ludzi
Lernen beginnen
die Einstellung vieler Menschen
zmieniać się
Lernen beginnen
sich verändern
w ostatnich latach
Lernen beginnen
in den letzten Jahren
wprawdzie nastawienie wielu ludzi przeciwko homoseksualizmowi w ostatnich latach pozytywnie się zmieniło
Lernen beginnen
Zwar, hat sich die Einstellung vieler Menschen, gegenüber Homosexualität in den letzten Jahren positiv verändert
wprowadzać, wprowadzić np. zwyczaj, system
Lernen beginnen
einführen (zum beispiel der Brauch, das System)
obyczaj, zwyczaj, zwyczaje
Lernen beginnen
der Brau̱ch, die Bräuche
przyznawać się do homoseksualizmu
Lernen beginnen
outen
przyznanie się do skłonności homoseksualnych
Lernen beginnen
Outing
obrażać, obrazić przez kogoś
Lernen beginnen
beleidigen von jemandem
urażać, urazić, obrazić, obrażać
obrażać kogoś czymś
Lernen beginnen
beleidigen
jemanden mit etwas beleidigen
omawiać, omówić coś z kimś
Lernen beginnen
etwas mit jemandem besprechen
sprawiać, wzbudzać, na przykład zainteresowanie, wątpliwości, zaufanie
sprawiać, wzbudzać zainteresowanie,
Lernen beginnen
erwecken
Interesse erwecken
sprawiać wrażenie (jako zwrot)
sprawiać wrażenie jakby wszystko było w porządku
Lernen beginnen
den Eindruck erwecken
den Eindruck erwecken, als alles in Ordnung wäre
to sprawia wrażenie
to sprawiało wrażenie
Lernen beginnen
das erweckt den Eindruck
Es hat den Eindruck erweckt
odnieść wrażenie (jako zwrot)
Lernen beginnen
den Eindruck gewinnen
zyskać, uzyskać, pozyskać, wygrać
Lernen beginnen
gewinnen
odnosić, odnieść wrażenie, że ktoś lub coś
Lernen beginnen
von jemandem oder etwas den Eindruck gewinnen, dass...
jakby wszystko było w porządku
Lernen beginnen
als alles in Ordnung wäre
sprawiać wrażenie, jakby wszystko było w porządku
Lernen beginnen
den Eindruck erwecken, als alles in Ordnung wäre
dostosować się do kogoś lub do czegoś
Lernen beginnen
sich nach (jemandem oder etwas) richten
dostosować się do niego
dostosować się do mojego męża
Lernen beginnen
sich nach ihm richten
sich nach meinem Mann richten
Musiałam się dostosować do mojego męża
Lernen beginnen
Ich musste mich nach meinem Mann richten
wstawiać się (za)
Lernen beginnen
sich einsetzen für
sich verwenden für
wstawiać, wstawić się za kimś
Lernen beginnen
sich für jemanden einsetzen
sich für jemanden verwenden
używać, stosować, korzystać, wykorzystać
Lernen beginnen
verwenden
on chce wstawić się za mną u dyrektora
Lernen beginnen
er will sich, beim Direktor, für mich verwenden
walczyć za kogoś lub coś
Lernen beginnen
für jemanden oder für etwas kämpfen
walczyć przeciw czemuś
Lernen beginnen
gegen etwas kämpfen
odmiennie, różnie
Lernen beginnen
unterschiedlich
różnorodność
Lernen beginnen
die Vielfalt
różnorodność systemów
różnorodność systemów
Lernen beginnen
eine Vielfalt an Systemen
eine Vielfalt von Systemen
odmiana, urozmaicenie
urozmaicony
Lernen beginnen
die Abwechslung
abwechslungreich
osoba do kontaktu
Lernen beginnen
der Ansprechpartner
w tym czasie, z upływem czasu
tymczasem
Lernen beginnen
mittlerweile
mittlerweile
z upływem czasu przyzwyczaiłem się do tego
Lernen beginnen
ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt
jak na przykład, przykładowo
Lernen beginnen
beispielsweise
w Holandii
Lernen beginnen
in den Niederlanden
zostać w swoim pokoju
Lernen beginnen
auf seinem Zimmer bleiben
in seinem Zimmer bleiben
załatwić coś w ratuszu
załatwić coś w ratuszu
Lernen beginnen
etwas auf dem Rathaus erledigen
in dem Rathaus etwas erledigen
pracować na budowie
Lernen beginnen
auf dem Bau arbeiten
Idę do pracy
Lernen beginnen
Ich gehe zur Arbeit
Idę do biura
Lernen beginnen
ich gehe ins Büro
ich gehe in das Büro
Jestem w pracy
Lernen beginnen
ich bin in der Arbeit
Ich bin auf der Arbeit
Jestem w biurze
Lernen beginnen
ich bin im Büro
zastanów się nad tym
Lernen beginnen
überleg es dir
rzucać się w oczy
Lernen beginnen
auffallen
ocena, ocenianie
Lernen beginnen
die Beurteilung,
die Bewertung
wysilić się
mógłbyś się trochę wysilić
Lernen beginnen
sich anstrengen
du könntest dich etwas anstrengen
postarać się, fatygować się
starała się nie pokazać swojej złości
Lernen beginnen
sich bemühen
sie bemühte sich ihren Ärger nicht zu zeigen
potwierdzenie
Lernen beginnen
die Bestätigung
uznanie
Lernen beginnen
die Anerkennung
dowiedzieć się (pasywnie)
dowiedzieć się (aktywnie) np. o coś
Lernen beginnen
erfahren,
nachfragen, sich erkundigen nach
wprowadzenie, np. na urząd, do rodziny, wprowadzenie sądy do żołądka,
wstęp, prolog, np. w książce
Lernen beginnen
die Einführung
die Einleitung
program, audycja np. program radiowy
Lernen beginnen
die Sendung
wzajemnie, nawzajem, obustronnie, obupólnie
Lernen beginnen
gegenseitig
odwrócić uwagę
Lernen beginnen
ablenken
stosować, używać
Lernen beginnen
verwenden
tytułowanie, zwracanie się, forma zwracania się do kogoś
jaka forma tytułowania jest używana, jaką formę stosuje się
Lernen beginnen
die Anrede
welche Anrede werden verwenden
gapić się
Lernen beginnen
anstarren
kluski lane, lane ciasto
Lernen beginnen
die Spätzle
tabelka
Lernen beginnen
die Tabelle,
Hindus
Lernen beginnen
der Inder
obrzydliwe, wstrętne
Lernen beginnen
eklich
widerlich
ości rybie
Lernen beginnen
die Gräte
złapać, dotknąć
Lernen beginnen
anfassen
dotykać
być miękkim lub szorstkim w dotyku, np. ten materiał jest przyjemny w dotyku
Lernen beginnen
anfühlen,
sich weich/rau anfühlen, z.B. der Stoff fühlt sich gut an
o tyle
on ma o tyle rację, że...
Lernen beginnen
insofern
er hat insofern Recht, als...
zatęchły
Lernen beginnen
modrig
obierać ze skórki, rozłupać, łuskać
obrany
Lernen beginnen
schälen
geschält
pałeczki do jedzenia
Lernen beginnen
Essstäbchen, Stäbchen
pikantny, aromatyczny
Lernen beginnen
würzig
doprawiać, przyprawiać (czymś)
doprawiony
Lernen beginnen
würzen (mit)
gewürzt
doprawić coś, bo jest bez smaku, choć było wcześniej doprawiane
Lernen beginnen
nachwürzen
zjadliwy (o jedzeniu), jadalny,
nie do zjedzenia, niezjadliwy
Lernen beginnen
genießbar
ungenießbar
pasztetowa, wątrobianka
Lernen beginnen
die Leberwurst,
zgadzam się z tobą w stu procentach
Lernen beginnen
Da stimme ich dir zu 100% zu!
rozkoszować się, kosztować, delektować się
Lernen beginnen
genießen
obrać banana ze skórki
Lernen beginnen
die Banane schälen,
die Banane abpellen
obierz go
Lernen beginnen
schäl es
pell es ab
pracuję na poczcie
Lernen beginnen
Ich arbeite bei der Post.
idę do biura
pracuję w biurze
Lernen beginnen
ich gehe ins Büro
ich arbeite in einem Büro, oder, im Büro
idę na pocztę
Lernen beginnen
ich gehe zur Post
ich gehe auf die Post
matwić się o, niepokoić się o
on martwił się o Paulinę
Lernen beginnen
sich sorgen um
er hat sich um Paulina gesorgt
troszczyć się o coś lub kogoś
troszczyć się o gości, o dzieci, o bagaże
Lernen beginnen
sich kümmern um etwas oder jemanden, = sorgen für jemanden
sich um die Gäste, die Kinder, das Gepäck kümmern,
popchnąć, zepchnąć, wepchnąć
kogoś do wody wepchnąć, z krzesła zepchnąć, popchnąć na bok
Lernen beginnen
schubsen
jemanden ins Wasser schubsen, vom Stuhl schubsen, zur Seite schubsen
bić
on znowu zbił, pobił chłopca
Lernen beginnen
hauen, hieb, hat gehauen
er hat den Jungen immer wieder gehauen
drapać
Lernen beginnen
kratzen
ścieki
oczyszczanie ścieków
Lernen beginnen
das Abwasser
Abwasserreinigung
o dzieci i starszych trzeba się szczególnie troszczyć
kto się troszczy, podczas naszej nieobecności o ogród?
Lernen beginnen
für Kinder und Alte muss besonders gesorgt werden
wer sorgt während unserer Abwesenheit für den Garten?
dbać o, troszczyć się o, postarać się o
troszczę się o moje dzieci, dbam o swoje dzieci
Lernen beginnen
sorgen für
ich sorge für meine Kinder
matwić się, niepokoić się, np. martwię się
matwić się o kogoś, niepokoić się o kogoś, np. martwię się o nią
Lernen beginnen
sich sorgen, z.B. ich sorge mich
sich sorgen um jemanden, z.B. ich sorge mich um sie
martwić się o to, niepokoić się o to
dbać o coś, troszczyć się o coś
Lernen beginnen
sich darum sorgen
dafür sorgen
tego się nie da uniknąć
przebiegać, prowadzić
Lernen beginnen
daran führt kein Weg vorbei
vorbeiführen
nieodwołalnie
Lernen beginnen
unwiderruflich
unabänderlich
przedstawić jako
przedstawiać kogoś jako wzór
Lernen beginnen
hinstellen als
Jemanden als Vorbild hinstellen
odwrotnie
Lernen beginnen
umgekehrt

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.