lekcja 3 gim - 5 dział

 0    111 Datenblatt    mamami274
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sztucznie, w sztuczny sposób
Lernen beginnen
artificially
bariera, zapora
Lernen beginnen
barrier
pogrzebać, zakopywać
Lernen beginnen
bury
rak, nowotwór
Lernen beginnen
cancer
bydło
Lernen beginnen
cattle
komórka
Lernen beginnen
cell
zmiana klimatu
Lernen beginnen
climate change
klonowanie
Lernen beginnen
cloning
region nadmorski
Lernen beginnen
coastal region
linia brzegowa
Lernen beginnen
coastline
zbiegać się, pokrywać się
Lernen beginnen
coincide
wspólne ogródy działkowe
Lernen beginnen
community garden
przyczynić się do czegoś, mieć wpływ na coś
Lernen beginnen
contribute
lekarstwo, lek
Lernen beginnen
cure
uszkodzenie, zniszczenie
Lernen beginnen
damage
uszkodzić, zniszczeć
Lernen beginnen
damage
zbutwiały, zgniły
Lernen beginnen
decayed
demonstrować, manifestować
Lernen beginnen
demonstrate
demonstracja, manifestacja
Lernen beginnen
demostration
dziecko, które w wyyniku inżyneri genetycznej ma określone cechy
Lernen beginnen
designer baby
zniszczyć, unicestwić
Lernen beginnen
destroy
zniszczenie
Lernen beginnen
destruction
rozwijać (się), skonstrułować
Lernen beginnen
develop
rozwój
Lernen beginnen
development
susza
Lernen beginnen
drought
pojazd napędzany energią elektryczną
Lernen beginnen
electric vehicle
zagrożonych gatunków
Lernen beginnen
endangered species
ostatecznie, w końcu
Lernen beginnen
eventually
wymarły
Lernen beginnen
extinct
głód
Lernen beginnen
famine
ekipa filmowa
Lernen beginnen
film crew
powódź
Lernen beginnen
flood
wylewać, zalewać
Lernen beginnen
flood
smakosz
Lernen beginnen
foodie
paliwo kopalne
Lernen beginnen
fossil fuel
freeganin: osoba żywiąca się wyłącznie jedzeniem wyrzuconym na śmietnik
Lernen beginnen
freegan
gaz ziemny
Lernen beginnen
gas
inżynieria genetyczna
Lernen beginnen
genetic engineering
dieta odchudzająca o .......
Lernen beginnen
GI diet
globalne ocieplenie
Lernen beginnen
global warming
żywności genetycznie zmodyfikowana
Lernen beginnen
GM food (genetically modified)
zmierzać wprost do
Lernen beginnen
head straight for
bezdomny
Lernen beginnen
homeless
bliźnięta jednojajowe
Lernen beginnen
identical twins
polepszyć, poprawiać
Lernen beginnen
improve
poprawa
Lernen beginnen
improvement
coraz bardziej, coraz więcej
Lernen beginnen
increasingly
nawadniać
Lernen beginnen
irrigate
metka
Lernen beginnen
label
składowisko odpadów, wysypisko śmieci
Lernen beginnen
landfill site
punkt orientacyjny, charakrerystyczny obiekt
Lernen beginnen
landmark
ciecz, płyn
Lernen beginnen
liquid
choroba wściekłych krów
Lernen beginnen
mad cow disease
topić się
Lernen beginnen
melt
energii atomowa (nuklearna)
Lernen beginnen
nuclear power
odpady jądrowe
Lernen beginnen
nuclear waste
uzyskać, uzyskiwać
Lernen beginnen
obtain
ropa naftowa
Lernen beginnen
oil
tankowiec, zbiornikowiec
Lernen beginnen
oil tanker
zanieczyścić
Lernen beginnen
pollute
zanieczyszczenie
Lernen beginnen
pollution
chronić
Lernen beginnen
protect
ochrona
Lernen beginnen
protection
odzyskiwanie surowców wtórnych
Lernen beginnen
recycling
przetwarzać surowce wtórne
Lernen beginnen
recycle
premiera filmowa, uwolnienie
Lernen beginnen
release
energia odnawialna
Lernen beginnen
renewable energy
powielanie, reprodukcja, rozmnarzanie
Lernen beginnen
reproduction
śmietnik, kosz na śmieci
Lernen beginnen
rubbish bin
kończyć się, wyczerpać, wybiec
Lernen beginnen
run out
data ważności
Lernen beginnen
sell-by-date
energia słoneczna
Lernen beginnen
solar power
stały
Lernen beginnen
solid
zanurzać się
Lernen beginnen
submerge
przetrwanie
Lernen beginnen
survival
przetrwać, przeżyć
Lernen beginnen
survive
fala pływu
Lernen beginnen
tidal wave
weganin
Lernen beginnen
vegan
wegetarianin
Lernen beginnen
wegetarian
marnotractwo, odpadki
Lernen beginnen
waste
marnować
Lernen beginnen
waste
pistolet na wodę
Lernen beginnen
water pistol
studnia, dobrze
Lernen beginnen
well
energia / siła wiatru
Lernen beginnen
wind power
zagrożony
Lernen beginnen
endangered
zagrozić, zagrażać, narażać na szwank
Lernen beginnen
endanger
wniosek / zakończenie
Lernen beginnen
completion
zawarcie umowy
Lernen beginnen
conclusion of the contract
fala (na wodzie) / machać, wymachiwać (czymś)
Lernen beginnen
wave
pływowy / chwilowy, czasowy (stale się zmieniający)
Lernen beginnen
tidal
wniosek / zakończenie / zawarcie (np. umowy)
Lernen beginnen
conclusion
słonecznik
Lernen beginnen
sunflower
paliwo / podsycać (np. złość) / opałowy / opał
Lernen beginnen
fuel
skamieniałość / skamieniały
Lernen beginnen
fossil
modyfikacja / zmodyfikowany, zmieniony
Lernen beginnen
modified
modyfikowane genetycznie
Lernen beginnen
genetically modified
genetycznie
Lernen beginnen
genetically
załoga / ekipa
Lernen beginnen
crew
prosto / prosty / szczery, uczciwy
Lernen beginnen
straight
gatunek
Lernen beginnen
species
zagrożonych
Lernen beginnen
endangered
słoneczny
Lernen beginnen
solar
odnawialna
Lernen beginnen
renewable
choroba
Lernen beginnen
disease
krowa
Lernen beginnen
cow
wściekły, zły / dziki, rozjuszony
Lernen beginnen
mad
teren, miejsce // umiejscawiać
Lernen beginnen
site
napełniać / zapełniać, wypełniać
Lernen beginnen
fill
składowanie odpadów
Lernen beginnen
landfill
kosz
Lernen beginnen
bin
śmieci
Lernen beginnen
rubbish

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.