Lekcja 30.04.20

 0    36 Datenblatt    mi_pi
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zdezorientowany, zmieszany
Lernen beginnen
puzzled
niezliczony
Lernen beginnen
countless
ratownik (na plaży)
Lernen beginnen
lifeguard
znaczny, niemały
Lernen beginnen
considerable
tempo, szybkość (chodzenia, poruszania się)
Lernen beginnen
pace
ciągle, raz za razem, wielokrotnie
Lernen beginnen
repeatedly
płetwa (u zwierzęcie, ale też do pływania)
Lernen beginnen
fin
przez przypadek
Lernen beginnen
by accident, accidentally
w kolejności, po kolei
Lernen beginnen
in order
przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
Lernen beginnen
come over
odwołać coś, zaprzestać czegoś (np. poszukiwań, akcji ratunkowej)
Lernen beginnen
call something off
pomimo czegoś, wbrew czemuś
Lernen beginnen
in spite of something
odpowiednik, równowartość
Lernen beginnen
equivalent
zamiast czegoś
Lernen beginnen
instead of something
odpowiednio, jak należy, poprawnie, prawidłowo
Lernen beginnen
properly
niebezpieczeństwo, zagrożenie, ryzyko
Lernen beginnen
hazard
pozbyć się czegoś, zabić lub zniszczyć coś
Lernen beginnen
dispose of something
entuzjazm
Lernen beginnen
enthusiasm
entuzjastyczny
Lernen beginnen
enthusiastic
entuzjasta, miłośnik
Lernen beginnen
enthusiast
entuzjastycznie, ochoczo
Lernen beginnen
enthusiastically
szybowiec
Lernen beginnen
glider
z powodu czegoś, ze względu na coś
Lernen beginnen
due to something
chwytać coś, chwytać jak się coś robi
Lernen beginnen
get the hang of something
być wykluczonym
Lernen beginnen
be left out
wzbudzenie wielkiego entuzjazmu
Lernen beginnen
wowing
wyłączny, samodzielny; zwyczajny; zaledwie; jezioro
Lernen beginnen
mere
przypuszczać, przyjmować, zakładać (że coś jest prawdziwe)
Lernen beginnen
assume
widocznie, wyraźnie, najwyraźniej
Lernen beginnen
evidently
trudny, wymagający
Lernen beginnen
tough
krok, dumny sposób chodzenia
Lernen beginnen
strut
napięcie (np. emocjonalne), stres, obciążenie, wysiłek
Lernen beginnen
strain
niepokój, konsternacja, przerażenie
Lernen beginnen
dismay
potem, później, następnie
Lernen beginnen
afterwards
widocznie, najwidoczniej, najwyraźniej
Lernen beginnen
apparently
charakterystyczny
Lernen beginnen
characteristic, typical

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.