lekcja 7

 0    75 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
osiągnąć (np. cel, wiek)
Lernen beginnen
erreichen (zum beispiel den Zweck, das Ziel, das Alter)
zyskać, dosięgnąć, dogonić, osiągnąć w sensie dotrzeć do czegoś
tyle tylko zyskasz, że ona się zdenerwuje
Lernen beginnen
erreichen
damit erreichst du nur, dass sie ärgerlich wird
uzyskać coś, zdobyć, zyskać
uzyskać, zdobyć, zyskać (np. sławę, wolność, poważanie, większość, stanowisko lub posadę)
Lernen beginnen
erlangen
erlangen
powodować coś, wywołać coś, np. zmianę
to powoduje, że
Lernen beginnen
etwas bewirken = etwas verursachen, z.B. eine Änderung
das bewirkt, dass
wywołać, spowodować, doprowadzić do czegoś
wywołać coś
tym wywołał, spowodował u niej dokładnie przeciwny skutek
Lernen beginnen
bewirken
hervorrufen
damit bewirkte er bei ihr genau das Gegenteil
dotyczyć (kogoś lub czegoś), odnosić się do kogoś lub czegoś
dotyczyć, np. to dotyczy także ciebie
Lernen beginnen
betreffen (zum beispiel jemanden oder etwas) = angehen
gelten für, z.B. und das gilt auch für dich
co się tyczy mnie lub ciebie,
jeśli chodzi o mnie
Lernen beginnen
was mich oder dich betrifft
was mich angeht
jeśli chodzi o uroczystość
Lernen beginnen
was die Feier betrifft
pojawić się, również wynurzyć się
Zyskać sławę
Lernen beginnen
auftauchen
die Berühmtheit erlangen
żądać czegoś, domagać się czegoś
żądać, domagać się np. odszkodowania
Lernen beginnen
etwas beanspruchen = etwas fordern
beanspruchen zum Beispiel den Schadenersatz
wymagać, zajmować (np. czasu, cierpliwości), absorbować
wymagać czegoś od kogoś
Lernen beginnen
beanspruchen (die Zeit, die Geduld) = erfordern
etwas von jemandem erfordern
żądać czegoś, wymagać czegoś (od kogoś), na przykład domagać się praw
prokurator żąda jego głowy
Lernen beginnen
etwas fordern zum beispiel Rechte fordern
der Staatsanwalt fordert seinen Kopf
to wymaga wiele pracy
być wobec kogoś wymagającym, wiele od kogoś wymagać
Lernen beginnen
das fordert viel Arbeit
viel von jemandem fordern
wymagać, żądać, domagać się
wymagam od ciebie, żebyś...
Lernen beginnen
verlangen, = fordern
ich verlange von dir, dass du...
wymagać czegoś od kogoś
oczekiwać
Lernen beginnen
etwas von jemandem verlangen
erwarten
ona nie może się już doczekać
Już nie, już prawie nie
Lernen beginnen
sie kann es kaum noch erwarten
kaum noch
abstrahując od..., pominąwszy..., niezależnie od...
wyróżniać się
Lernen beginnen
abgesehen von
sich auszeichnen
zauważyć
zapamiętać sobie, np. nie mogę zapamiętać jego nazwiska
Lernen beginnen
merken = bemerken
sich merken, zum beispiel, ich kann mir seinen Namen nicht merken
zatrzymać coś, zachować coś
zapamiętać, nie zapomnieć
zachować tajemnicę, dochować tajemnicy
Lernen beginnen
behalten, behielt, hat behalten
behalten
das Geheimnis behalten
zatrzymać kogoś na noc
Uzyskać wolność
Lernen beginnen
jemanden über Nacht behalten
die Freiheit erlangen
po rozwodzie zatrzymała dzieci
Zyskać znaczenie
Lernen beginnen
nach der Scheidung behielt sie die Kinder
die Geltung erlangen
zapamiętać
spotrzec, zauważyć coś
zapamiętać sobie coś, np. zapamiętać sobie adres
Lernen beginnen
behalten, z.B. die Adresse behalten
merken etwas
sich merken (dativ)- Merkt euch endlich, dass ihr pünktlich sein müsst! Sich die Adresse merken,
nie zapamiętałem jego numeru telefonu
Uzyskać większość, osiągnąć większość np. głosów
Lernen beginnen
ich habe seine Telefonnummer nicht behalten
erlangen die Mehrheit
wydawać się, zdawać się
wydawać się
Lernen beginnen
erscheinen, erschien, sein erschienen
vorkommen
wydaje mi się
godny pożądania, wart zachodu
Lernen beginnen
es erscheint mir = es kommt mir vor
wünschenswert
ukazywać się, ukazać się, pojawić się np. gazeta, książka
gazeta ukazuje się od...
Lernen beginnen
erscheinen zum beispiel die Zeitung, das Buch
die Zeitung erscheint seit...
zdarzać się, występować
ten wyraz występuje w tekście tylko raz
zdarza się, że...
Lernen beginnen
vorkommen
das Wort kommt in dem Text nur einmal vor
es kommt vor, dass...
to się już więcej nie zdarzy, to się już nie powtórzy
to się zdarza nawet w najlepszej rodzinie (po niemiecku w najlepszych rodzinach)
Lernen beginnen
es wird nicht wieder vorkommen
das kommt in den besten Familien vor
występować
Azja
ta roślina występuje tylko w Azji
Lernen beginnen
vorkommen
das Asien
diese Pflanze kommt nur in Asien vor
wydawać się, wydać się
wydaje mi się to dziwne
Lernen beginnen
vorkommen, = aber auch erscheinen, = scheinen
das kommt mir komisch vor, aber auch, mir scheint das komisch oder, es erscheint mir komisch
tobie tylko tak się wydaje
wydawać się
ona wydaje mi się znajoma
Lernen beginnen
das kommt dir nur so vor
vorkommen
sie kommt mir bekannt vor
spostrzec coś, dostrzec
W oddali spostrzegła małe światło
zauważyć, np. w oddali zauważyć małe światło
Lernen beginnen
erblicken etwas
In der Ferne erblickte sie ein kleines Licht
bemerken, z.B. in der Ferne bemerkte sie ein kleines Licht
wymagać, (bez tego nie da się czegoś zrobić)
wymagać czegoś od kogoś lub wymagać czegoś od czegoś
Lernen beginnen
erfordern
etwas von jemandem erfordern oder etwas von etwas erfordern
to przedsięwzięcie wymaga wiele czasu
uzyskać, zyskać, zdobyć, np. stanowisko
Lernen beginnen
die Unternehmung erfordert viel Zeit
erlangen, z.B. den Posten,
zapobiec, stosować profilaktykę
lepiej zapobiegać niż leczyć
Lernen beginnen
vorbeugen
vorbeugen ist besser als heilen
oprzeć coś o coś, np. oprzeć koło, drabinę o ścianę
wychylić się z okna
Lernen beginnen
lehnen, z.B. die Leiter, das Rad an die Wand lehnen
sich aus dem Fenster lehnen
pochylać się do przodu, wychylać się
nie pochylaj się tak mocno do przodu!
Lernen beginnen
sich vorbeugen
beug dich nicht so weit vor!
chwytać na przykład piłkę, okazję
Uzyskać wolność
Lernen beginnen
ergreifen zum beispiel den Ball, die Gelegenheit
die Freiheit erlangen
ogarniać (na przykład obawa, strach, przeczucie
ogarnęło go uczucie strachu
Lernen beginnen
ergreifen (zum beispiel die Furcht, die Ahnung)
ein Gefühl der Furcht ergriff ihn
wytrzymać, wytrwać, znosić
to jest nie do wytrzymania
Lernen beginnen
aushalten, hielt aus, hat ausgehalten
es ist nicht zum Aushalten
rozpraszać, odwrócić uwagę
nieznośny, dokuczliwy
Lernen beginnen
ablenken
unerträglich
tłuc, tłuc się, rozbić, rozbić się, rozsypać się
Lernen beginnen
zerbrechen
wręczyć, podać
wręczać komuś coś (na przykład kwiaty, prezent, nagrodę)
Lernen beginnen
hinreichen, = überreichen
jemandem etwas überreichen (zum beispiel die Blumen, das Geschenk, der Preis oder die Belohnung)
śmiałość, śmiały czyn
Lernen beginnen
die Kühnheit
zaciągnąć się
zaokrętować się, zaciągnąć się na statek
Lernen beginnen
anheuern
auf einem Schiff anheuern
smutny, zmartwiony, przygnębiony
być zmartwionym, smutnym z powodu czegoś
Lernen beginnen
betrübt
über etwas betrübt sein
patrzeć, spoglądać
mała dziewczynka spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczami
przyglądać się, obejrzeć, przejrzeć
Lernen beginnen
blicken = anblicken = schauen = ansehen
Das kleine Mädchen blickte mich mit großen Augen an.
anschauen
spojrzał na mnie
zauważyć coś
Lernen beginnen
er blickte mich an = er sah mich an
etwas bemerken
układać w stos, piętrzyć
ułożone, spiętrzone
Lernen beginnen
auftürmen
aufgetürmt
wybuchnąć śmiechem
śmiech, ale również pośmiewisko
Lernen beginnen
in Gelächter ausbrechen
das Gelächter
na przemian, na zmianę
Lernen beginnen
abwechselnd
skonfudowany, zmieszany, ale też rozstrzęsiony, wstrząśnięty
Lernen beginnen
verstört
dostać, otrzymać
Lernen beginnen
bekommen
erhalten
to nie twoja sprawa!
to cię nie dotyczy
co cię to obchodzi?
Lernen beginnen
das geht dich nichts an!
was geht dich das an?
co się tyczy twojego pytania, to...
Lernen beginnen
was deine Frage angeht,...
wybuchnąć (wojna, wulkan)
Lernen beginnen
ausbrechen (z.B. der Krieg, der Vulkan)
jeśli czegoś potrzeba do pewnego celu lub że coś jest wymagane, aby dana rzecz mogła się odbyć, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie możliwa realizacja zamierzonego celu, wówczas używamy
studia wymagają wiele nauki (inaczej nie uda się ich skończyć)
Lernen beginnen
erfordern
Das Studium erfordert viel Lernen
jeśli dana rzecz wymaga czegoś, ale nie znaczy to, że bez tego, cel nie zostanie zrealizowany to używamy
wojna wymaga ofiar
Lernen beginnen
fordern
Der Krieg fordert viele Opfer
dźwięczeć, brzmieć, rozbrzmiewać rozlegać się
dźwięczny, głośny, huczny, gromki
Lernen beginnen
schallen
schallend
głośny, huczny, gromki np. gromki śmiech
huczne oklaski
Lernen beginnen
schallend, z.B. schallendes Gelächter
schallender Beifall
nie mógł się doczekać
nie mogę się doczekać
Lernen beginnen
er konnte es kaum noch erwarten
ich kann es kaum noch erwarten
zmartychwstanie
Lernen beginnen
die Auferstehung
rzymski
Lernen beginnen
römisch
cesarz
Lernen beginnen
der Kaiser
ten sam,
Lernen beginnen
derselbe
papież, papieże
Lernen beginnen
der Papst, die Päpse
Wielki Post
Lernen beginnen
die Fastenzeit
dotrzymywać, przestrzegać, stosować się do czegoś
dotrzymywać warunków, przestrzegać diety
Lernen beginnen
einhalten,
Bedingungen einhalten, Diät einhalten
duchowny
Lernen beginnen
der Geistliche
dotrzeć do pociągu,
zdążyć na pociąg
Lernen beginnen
den Zug erreichen
osiągnąć cel
Lernen beginnen
das Ziel erreichen
uzyskać ileś procent
Lernen beginnen
das Prozent erreichen
osiągnąć ileś stopni,
Lernen beginnen
erreichen den Grad,
osiągnąć poziom
Lernen beginnen
erreichen das Niveau
raczej nie, chyba nie
Lernen beginnen
wohl kaum

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.