lekcja 9

 0    111 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zrobić, zdziałać, osiągnąć
Lernen beginnen
leisten
przedstawiać, zobrazować, odwzorowywać
Lernen beginnen
abbilden, hat abgebildet
chodzi o...
chodzi o twoje zdrowie
Lernen beginnen
es handelt sich um ...= es geht um
es handelt sich um deine Gesundheit oder es geht um deine Gesundheit
dzień pracy, dzień roboczy
Lernen beginnen
werktag
dzień powszedni
Lernen beginnen
alltag
przeważnie, na ogół, najczęściej
Lernen beginnen
meistens
meist
najbardziej, najwięcej
Najwięcej
Lernen beginnen
am meisten = am besten
wniosek, oświadczyny
na wniosek
Lernen beginnen
der Antrag
auf Antrag
wypełnić wniosek
złożyć wniosek
Lernen beginnen
einen Antrag ausfülen
einen Antrag einreichen
zlecenie, zamówienie, polecenie
Lernen beginnen
der Auftrag
wydać polecenie
dać zlecenie
Lernen beginnen
einen Auftrag erteilen
einen Auftrag geben
zlecić coś, przydzielić zlecenie, dać zlecenie
Lernen beginnen
einen Auftrag vergeben
wnioski, podsumowanie, wynik
konkluzja
Lernen beginnen
das Fazit
das Fazit
możliwy, możliwie
Lernen beginnen
möglichst
uchodzić za, być uważanym za
być uznawanym za specjalistę
Lernen beginnen
gelten als = halten für
als ein Fachmann gelten
wystarczać
wystarcza dla niego chleba
Lernen beginnen
ausreichen
Das Brot reicht für ihn aus
szkodliwy dla zdrowia
Lernen beginnen
gesundheitsschädlich
smarować, powlekać
posmarować chleb masłem lub marmoladą
Lernen beginnen
bestreichen
das Brot mit Butter oder Marmelade bestreichen
ona smaruje twarz kremem
Lernen beginnen
sie bestreicht ihr Gesicht mit Creme
glina
Lernen beginnen
der Lehm
dzięki temu chce zapobiec
zapobiegać, udaremniać, uniemożliwiać
Lernen beginnen
damit möchte sie verhindern
verhindern
na słońcu
Lernen beginnen
in der Sonne
ona nauczyła się tego od swojej mamy
Lernen beginnen
sie hat es von ihrer Mutter gelernt
coś wyrobić, rozrobić
wyrobić ciasto, rozrobić farbę
Lernen beginnen
etwas anrühren
den Teig anrühren, die Farbe anrühren
zawiązać buty, sznurować buty
zawiąż buty
Lernen beginnen
Schuhe binden = Schuhe schnüren
Binde deine Schuhe
miejscowy, tubylczy, lokalny
Lernen beginnen
indigen = einheimisch
używać
używany jako naturalny krem przeciwsłoneczny
Lernen beginnen
einsetzen
eingesetzt als natürliche Sonnencreme
chronić przed słońcem
Lernen beginnen
schützen vor Sonne
gleby
ziemia, gleba
Lernen beginnen
die Erden
die Erde
używanie, użycie
Lernen beginnen
der Gebrauch = der Ein­satz
używać
Lernen beginnen
gebrauchen = verwenden = benutzen
zapamiętać sobie, zapamiętać
muszę to sobie zapamiętać
Lernen beginnen
sich in Dativ merken = behalten
ich muss mir das merken
przypomnieć sobie o, zapamiętać coś
o ile sobie mogę przypomnieć
Lernen beginnen
sich in Akkusativ erinnern an
soweit ich mich erinnern kann
pamiętasz, przypominasz sobie?
przypominasz ją sobie?
Lernen beginnen
erinnerst du dich?
erinnerst du dich an sie?
nie przypominam sobie tego
Lernen beginnen
ich erinnere mich daran nicht
zapamiętać
zapamiętać sobie coś
Lernen beginnen
sich merken
sich (in dativ) etwas merken
nie mogę zapamiętać jego nazwiska
zapamiętam to sobie!
Lernen beginnen
ich kann mir seinen Namen nicht merken
das werde ich mir merken!
nie pamiętam
nie pamiętałem tego, nie przypomniałem sobie tego - w perfekt
Lernen beginnen
Ich erinnere mich nicht
Ich habe mich daran nicht erinnert
kłócić się z kimś
kłócić się o coś
Lernen beginnen
sich streiten mit
sich um etwas streiten
myśleć o czymś, zastanawiać się nad czymś
nie myśl o tym
Lernen beginnen
sich in Dativ Gedanken machen über etwas
mach dir keine Gedanken darüber
myśl, zamiar, pomysł
Lernen beginnen
der Gedanke, die Gedanken
martwić się o, niepokoić się o
on martwił się o jej zdrowie
Lernen beginnen
sich (in dativ) um etwas Sorgen machen
er sorgte sich um ihre Gesundheit
polegać na kimś
na nim można polegać
Lernen beginnen
sich auf jemanden verlassen
man kann sich auf ihn verlassen
dostarczyć, składać, przedłożyć,
dostarczyć coś w formie pisemnej lub osobiście
Lernen beginnen
einreichen
etwas schriftlich oder persönlich einreichen
przekazać coś komuś, wydać coś komuś, powierzyć komuś
Lernen beginnen
jemandem etwas übergeben
wymiotować
Lernen beginnen
sich übergeben
erbrechen
on zwymiotował
Lernen beginnen
er hat übergeben
er hat erbrochen
nie zapamiętałem tego
Lernen beginnen
ich habe mir das nicht gemerkt
wydać np. rozkaz
wydać pozwolenie
Lernen beginnen
erteilen zum beispiel den Befehl
eine Erlaubnis erteilen
udzielić np. lekcji, dobrej rady
Lernen beginnen
erteilen zum beispiel einen Unterricht, einen guten Rat
przeznaczyć, przewidzieć, wyznaczyć
oni przeznaczyli pieniądze na badania
Lernen beginnen
vorsehen
sie haben die Gelder für die Forschung vorgesehen
przewidziany, wyznaczony
na wyznaczony cel, na przewidziany cel
Lernen beginnen
vorgesehen
für den vorgesehenen Zweck
cel, sens
w tym celu
Lernen beginnen
der Zweck
zu diesem Zweck
w tym celu
Lernen beginnen
zu diesem Zweck
zapinać guziki
Lernen beginnen
zuknöpfen
zapiąć zamek błyskawiczny
odpiąć zamek błyskawiczny
Lernen beginnen
den Reißverschluss schließen
den Reißverschluss öffnen
guzik, guziki
Lernen beginnen
der Knopf, die Knöpfe
guziki odpiąć
guziki zapiąć
Lernen beginnen
Knöpfen öffnen
Knöpfen schließen
o ile, na ile
Lernen beginnen
soweit
im wcześniej tym lepiej
im mniej, tym lepiej
Lernen beginnen
je früher, desto besser
je weniger, desto besser
im częściej będziesz ćwiczył, tym lepiej będziesz grał
Lernen beginnen
je öfter du übst, desto besser kannst du spielen
wielu kobietom nie wystarcza jednak
Lernen beginnen
Vielen Frauen reicht es jedoch nicht
zawierać
woda mineralna zawiera dwutlenek węgla
Lernen beginnen
enthalten
das Mineralwasser enthält Kohlensäure
produkować, wytwarzać
wyprodukowano w Niemczech
Lernen beginnen
herstellen
in Deutschland hergestellt
rakotwórczy, rakotwórczo
działać rakotwórczo
Lernen beginnen
krebserregend
krebserregend wirken
cierpieć z powodu czegoś
cierpieć z powodu zapalenia skóry
Lernen beginnen
leiden unter etwas
leiden unter Hautentzündungen
swędzić
swędzić
Lernen beginnen
jucken = kribbeln
kribbeln
swędzi mnie palec
ręka mnie swędzi
Lernen beginnen
der Finger juckt mich
die Hand juckt mich
dostarczyć, złożyć, przedłożyć
Lernen beginnen
einreichen
wydać, udzielić
wykryć, odnaleźć, ustalić np. miejsce pobytu, adres
Lernen beginnen
erteilen
ermitteln
przeznaczony, przewidziany, wyznaczony
Lernen beginnen
vorgesehen
przeznaczyć, przewidzieć, wyznaczyć
Lernen beginnen
vorsehen
wątpliwości
Lernen beginnen
die Bedanken, Zweifel
większość Niemców
Lernen beginnen
die meisten Deutschen
najchętniej, najlepiej
Lernen beginnen
am liebsten
w Wigilię
Lernen beginnen
am Heiligen Abend
najchętniej
najchętniej zostałabym tutaj
Lernen beginnen
am liebsten
am liebsten würde ich hier bleiben
umierać ze wstydu
Lernen beginnen
vor Scham vergehen
wstyd
Lernen beginnen
die Scham
wstydzić się
Lernen beginnen
sich schämen
wstydzić się kogoś
wstydzę się go
Lernen beginnen
sich schämen vor jemandem
ich schäme mich vor ihm
nie musisz się mnie wstydzić
powinieneś się wstydzić!
Lernen beginnen
du brauchst dich vor mir nicht zu schämen
du solltest dich was schämen!
wstydzić się za kogoś lub za coś
on wstydzi się swojego zachowania
Lernen beginnen
sich für jemanden oder für etwas schämen
er schämt sich für sein Verhalten
niebo
w niebie
Lernen beginnen
der Himmel
im Himmel
na niebie
spać pod gołym niebem
Lernen beginnen
am Himmel
unter freiem Himmel schlafen
ptak lata na niebie
Lernen beginnen
der Vogel fliegt am Himmel
wg danych
Lernen beginnen
nach Angaben
opieka
opieka lekarska, opieka medyczna
Lernen beginnen
die Betreuung
die medizinische Betreuung
krewny, członek rodziny, krewni,
Lernen beginnen
Angehörige, die Angehörigen
charakter, natura
Lernen beginnen
die Persönlichkeit
związek, stosunek
stosunek do członków rodziny zmienia się
Lernen beginnen
die Beziehung
die Beziehung zu den Familienmitgliedern sich verändert
przyjąć do siebie
zmienić zdanie
Lernen beginnen
bei sich aufnehmen
seine Meinung oder Ansicht ändern
pielęgnować, opiekować się
pielęgnować kogoś, opiekować się kimś
Lernen beginnen
betreuen
jemanden oder etwas betreuen
kto zajmuje się moim dzieckiem?
pomocne
Lernen beginnen
Wer betreut mein Kind?
hilfreich
męczące, wyczerpujące
Lernen beginnen
anstrengend
wyobrażenie
wyrobić sobie błędne wyobrażenie
Lernen beginnen
die Vorstellung
sich falsche Vorstellungen von etwas machen
kandydat, kandydaci
wszyscy kandydaci
Lernen beginnen
der Bewerber, die Bewerber
alle Bewerber
szkolenie, kurs
oni przechodzą szkolenie
Lernen beginnen
die Schulung
Sie erhalten eine Schulung
zaisteresowany, interesant, zainteresowani
Lernen beginnen
der Interessent, die Interessenten
wchodzić w rachubę
Lernen beginnen
in Frage kommen
zastanawiać się, rozmyślać, myśleć
Lernen beginnen
sich Gedanken machen
nie mogę się doczekać
świerzbią mnie palce, żeby coś zrobić
Lernen beginnen
es juckt mich in den Fingern oder es juckt mir in den Fingern
es kribbelt mir in den Fingern
swędzą mnie plecy
Lernen beginnen
Es juckt mich am Rücken
mein Rücken kribbelt
drapać
podrap mnie proszę np. w plecy
Lernen beginnen
kratzen
kratz mich bitte mal, zum beispiel auf dem Rücken
palec mnie swędzi
moje palce mnie swędzą
Lernen beginnen
mein Finger juckt
meine Finger jucken
kot go podrapał
podrapać po twarzy
Lernen beginnen
die Katze hat ihn gekratzt
im Gesicht kratzen
zgasić, ugasić, np. pożar
Lernen beginnen
löschen zum Beispiel den Brand
wymazać, skreślić, skasować, usunąć np. tekst
usunąć, (wątpliwości, plamy, przeszkodę)
Lernen beginnen
löschen zum beispiel den Tekst, Daten,
beseitigen zum beispiel Zweifel, Flecken, Hindernis
ja gaszę, ty gasisz, on gasi
on zgasił pożar
Lernen beginnen
ich lösche, du löschst, er löscht
er hat einen Brand gelöscht
zgaś świeczki
Lernen beginnen
lösch die Kerzen!
żar, żarzący się popiół
Lernen beginnen
die Glut

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.