Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    58 Datenblatt    jafce1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przytykać
Lernen beginnen
flip
kasztelanka
Lernen beginnen
castellan
zaparować
Lernen beginnen
moisten
liryczny
Lernen beginnen
lyric
gospoda
Znajdziemy przytulny zajazd, w którym spędzimy tę noc.
Lernen beginnen
inn
We'll find a cosy inn to stay in for the night.
pijący
Lernen beginnen
drinker
fartuch
Lernen beginnen
apron
kawaler
Lernen beginnen
single
Bechelor this is a man who isn't married.
pobudzić
Rozwój intelektualny twojego dziecka może być stymulowany przez właściwe wychowanie.
Lernen beginnen
stimulate
The mental development of your children can be stimulated by proper upbringing.
właścicielka
Lernen beginnen
proprietress
rów
Lernen beginnen
ditch
He lost control of his car and went into a ditch.
namawiać
Lernen beginnen
persuade
Give her time. He exhorts her to give up.
sznurek
Lernen beginnen
twine
pedał
Nie mogę dosięgnąć pedału – chyba jestem za niska
Lernen beginnen
pedal
I can’t reach the pedal, I’m afraid I’m too short.
tuzin
pół uzina jajek
Lernen beginnen
dozen
half a dozen eggs
Nora
Lernen beginnen
Burrow
nacisnąć
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
Lernen beginnen
press
The press has to compete with other media for our attention.
zbieg
Lernen beginnen
fugitive
and the end of the sequence the fugutive would generally be found
Wprost
Lernen beginnen
Directly
koszula
Znasz tego faceta w białej koszuli?
Lernen beginnen
shirt
Do you know that guy in the white shirt?
chłopca
Lernen beginnen
boy
Be a good boy!
głód
problem głodu
Lernen beginnen
hunger
ciemny
Ona ma brązowe oczy i ciemne włosy.
Lernen beginnen
dark
She has brown eyes and dark hair.
uznać
Lernen beginnen
recognize
That was the first federal court to recognize a right to DNA tests.
widok
Lernen beginnen
view
czerwony
On lubi pić czerwone wino
Lernen beginnen
red
He likes to drink red wine
zeszły
Jak długo trwał film? Przepraszam, nie rozumiem ostatniego zdania. Mówię ci to po raz ostatni
Lernen beginnen
last
How long did the film last? I'm sorry, I don't understand that last sentence. I'm telling you this for the last time
rodzaj
Ona lubi ten typ rozrywki. Moja sekretarka potrafi pisać 50 słów na minutę
Lernen beginnen
type
She likes this type of entertainment. My secretary can type 50 words per minute.
Łapy
Lernen beginnen
Paws
póła
Lernen beginnen
flap
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
Lernen beginnen
which
When is the last time you saw him
przynieść
Pójde po niego dla ciebie
Lernen beginnen
bring
I'll fetch him for you
jechać
Jechaliśmy przez miasto, kiedy zdarzył się wypadek.
Lernen beginnen
drive
We were driving along the city when the accident happened.
poznać
zebrać w jednym miejscu, razem społecznie lub w określonym celu
Lernen beginnen
meet
collect in one place, get together socially or for a specific purpose
nazywać
nannte
Lernen beginnen
call
gennant
wielki
Ona świetnie śpiewa. Uwielbiam jej słuchać
Lernen beginnen
great
She sings great. I love listening to her
ręka
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
Lernen beginnen
hand
Jane handed me the wedding invitation.
mały
Lernen beginnen
small
These tiny gadgets can carry sensors to the remotest parts of human body.
ząb
Lernen beginnen
tooth
tooth
czym
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
Lernen beginnen
what
What is the capital of New Zealand?
razić
Lernen beginnen
strike
They have threatened to call a strike.
nim
to jest doby dzień
Lernen beginnen
it
it is a good day
by
Na twoim miejscu nie zrobiłbym tego.
Lernen beginnen
would
If I were you, I wouldn’t do that.
jego
Jego rodzice wyjechali.
Lernen beginnen
its
His parents are away.
być
Co to może być?
Lernen beginnen
be
What can it be?
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
Lernen beginnen
by
They went through the front doorway.
jeszcze
Nie, jeszcze tego nie skończyłem.
Lernen beginnen
more
not, I haven't finished it yet.
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
Lernen beginnen
this
This table is reserved.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
Lernen beginnen
and
Come and see who’s here!
jej mąż
Lernen beginnen
her
her husband
za
To dla ciebie, kochanie.
Lernen beginnen
for
This is for you, honey.
się
Lernen beginnen
themselves
z
wychodząc z domu
Lernen beginnen
from
Na
na stole
Lernen beginnen
On
on the table
że
Czy mógłbyś mi podać tamtą książkę?
Lernen beginnen
that
Could you pass me that book?
nie
Ja nie lubię.
Lernen beginnen
not
I do not like
do
head
Lernen beginnen
to
wazjemną
W
w Polsce
Lernen beginnen
In
in Poland

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.