Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    66 Datenblatt    jafce1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mącić
mieszaj az sól rozpuści się
Lernen beginnen
stir
stir until salt is dissolved
ruń
-Land covered with grassy turf. - A lawn or meadow.
Lernen beginnen
sward
The soil is sandy, and in many places clayey, with a pretty close grassy sward.
fotogr
Lernen beginnen
Shooting Info
głowić
Lernen beginnen
puzzling
puzzlement
Rz
Lernen beginnen
Rom
niedołężny
Lernen beginnen
infirm
owal
Lernen beginnen
oval
kufer
Lernen beginnen
trunk
In seconds, he had heaved his trunk to the front door.
szlafrok
Zazwyczaj jem śniadanie w szlafroku.
Lernen beginnen
dressing-gown
I usually wear a dressing gown when I'm having breakfast.
pięść
On zacisnął pięści.
Lernen beginnen
fist
He clenched his fists.
sztywny
Lernen beginnen
rigid
I don't like this rigid rules.
zastępstwo
Lernen beginnen
replacement
na który wymieniono wadliwy egzemplarz
wieśniak
pej.
Lernen beginnen
peasant
rżeć
konie rżały w stajni
Lernen beginnen
guffaw
horses were neighing in the stable
usprawiedliwić
Nie można usprawiedliwić wykorzystywania dzieci.
Lernen beginnen
justify
You cannot justify child abuse.
chłodny
ch
Lernen beginnen
cool
cold, but not very
trzema
Lernen beginnen
three
grunt
Siedziałem na ziemi.
Lernen beginnen
ground
I was sitting on the ground.
hojny
Lernen beginnen
generous
Brian is open-handle and regularly gives lots of money to the poor
podarować
Lernen beginnen
donate
słoneczny
Słoneczny dzień.
Lernen beginnen
sunny
A sunny day.
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
Lernen beginnen
case
I always travel with one suitcase only.
aparat
Lernen beginnen
apparatus
oba
Obydwie wskazówki pokazują dwunastą.
Lernen beginnen
both
Both hands are pointing to twelve.
ranka
Tego ranka wstałem wcześnie
Lernen beginnen
morning
I got up early this morning
czarny
Była ubrana na czarno.
Lernen beginnen
black
She was dressed in black.
szyja
Mam długą szyję
Lernen beginnen
neck
I have a long neck
wyjątek
To wyjątek od reguły.
Lernen beginnen
exception
It’s an exception to the rule.
szczyt
Tunezyjski szczyt w poszukiwaniu Syryjskiego rozejmu
Lernen beginnen
top
Tunis summit to seek Syria truce
zielony
Czekaj, aż światło zmieni się na zielone.
Lernen beginnen
green
Wait until the light turns green.
złoty
Dostała od męża złoty łańcuszek.
Lernen beginnen
gold
She got a golden chain from her husband.
tygodnie
Lernen beginnen
weeks
służący
Lernen beginnen
servant
Many young girls became domestic servants.
chętny
Ona jest chętna, by nam pomóc.
Lernen beginnen
willing
She is eager to help us.
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
Lernen beginnen
book
Will e-books replace paper books?
często
Lernen beginnen
often
I often go to work by car.
serce
Lernen beginnen
heart
The muscular organ inside the chest that pumps blood through the body
także
Mówię także trochę po hiszpańsku.
Lernen beginnen
also
I also speak a little Spanish.
odwiedzić
W sobotę wieczór zazwyczaj odwiedzam moich przyjaciół lub zapraszam ich do mnie.
Lernen beginnen
visit
On Saturday evening I usually visit my friends or invite them to my place.
pić
Podczas ćwiczeń powinieneś pić dużo wody.
Lernen beginnen
drink
During a workout you should drink a lot of water.
Szkoła
Lernen beginnen
School
cały
Zjadł całego kurczaka.
Lernen beginnen
whole
He ate an entire chicken.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
Lernen beginnen
which
When is the last time you saw him
wybrać
Nie wybierasz swojego przeznaczenia.
Lernen beginnen
choose
You do not choose your destiny.
boleć
Bolaly go nogi
Lernen beginnen
hurt
His legs ached
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.
Lernen beginnen
evening
I’m staying at home this evening.
ruszać
Nie przesuwaj proszę stołu
Lernen beginnen
move
Don't move the table, please.
ojciec
Jego ojciec pracuje w kopalni.
Lernen beginnen
father
His father works in the mine.
naprawdę
Lernen beginnen
really
This book is very good indeed.
dom
Mój dom jest duży.
Lernen beginnen
home
My house is big.
mu
Kiedy był w potrzebie, żaden z jego przyjaciół nie opuścił go.
Lernen beginnen
him
In his time of need none of his friends deserted him.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
Lernen beginnen
and
Come and see who’s here!
być
Co to może być?
Lernen beginnen
be
What can it be?
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
Lernen beginnen
by
They went through the front doorway.
ty
To byłeś ty!
Lernen beginnen
you
It was you!
wiedzieć
Chcę wiedzieć czego i skąd się nauczyliśmy
Lernen beginnen
know
I wanna know what we've been learning and learning from
z
wychodząc z domu
Lernen beginnen
from
się
Lernen beginnen
themselves
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
Lernen beginnen
what
What is the capital of New Zealand?
o
Jego rodzice martwią się o niego.
Lernen beginnen
about
His parents worry about him.
Na
na stole
Lernen beginnen
On
on the table
że
Czy mógłbyś mi podać tamtą książkę?
Lernen beginnen
that
Could you pass me that book?
nie
Ja nie lubię.
Lernen beginnen
not
I do not like
do
head
Lernen beginnen
to
wazjemną
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
Lernen beginnen
this
This table is reserved.
W
w Polsce
Lernen beginnen
In
in Poland

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.