Lekcje 8-10

 0    101 Datenblatt    bskrzynska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
due to
We’re due to meet tomorrow
Lernen beginnen
spowodowany
Mamy zaplanowane spotkanie na jutro.
unfortunately
Lernen beginnen
niestety
branch
There’s been a fire in one of our branch
Lernen beginnen
oddział
W jednym z naszych oddziałów wybuchł pożar. oddziałów
postpone
Can we postpone our appointment?
Lernen beginnen
przełożyć/odraczać
Czy możemy przełożyć nasze spotkanie?
to solve
Lernen beginnen
rozwiązać
to deal with something
It’s an emergency and you have to deal with it
Lernen beginnen
radzić sobie z czymś
To nagła sytuacja i musisz sobie z nią poradzić.
re-schedule
When can we re-schedule our meeting for?
Lernen beginnen
przełożyć
Na kiedy możemy przełożyć spotkanie?
more convenient for you
Lernen beginnen
bardziej wygodne dla Ciebie
diary
Let me check my diary
Lernen beginnen
terminarz/ pamiętnik
Pozwól, że sprawdzę w terminarzu.
However
However, I think I may be able to postpone that meeting.
Lernen beginnen
Niemniej jednak / Jednakże
Jednakże myślę, że byłabym w stanie przełożyć na później tamto spotkanie.
to re-arrange
I ‘ll have to phone them and try to re-arrange
Lernen beginnen
aby zmienić
Będę musiała zadzwonić do nich i spróbować zmienić termin
a provisional
Could we make a provisional date for next Tuesday, then?
Lernen beginnen
tymczasowe
Czy możemy ustalić wstępny termin na przyszły wtorek, w takim wypadku?
to assume
But you can assume that’s OK,
Lernen beginnen
zakładać, przypuszczać
Ale możesz założyć, że to jest w porządku,
She swears under her breath
Lernen beginnen
Klnie pod nosem
She is fed up!
Lernen beginnen
Ona ma dość!
We’re due to meet tomorrow.
Lernen beginnen
Mamy się spotkać jutro.
to re-schedule the meeting
Lernen beginnen
przełożyć spotkanie
convenient
Lernen beginnen
odpowiedni
spare
Lernen beginnen
zapasowy
generous
Lernen beginnen
hojny
to re-arrange
Lernen beginnen
zmienić termin
have a deadline
Lernen beginnen
mieć ostateczny termin
Could we make a provisional date for next Tuesday
Lernen beginnen
Czy moglibyśmy wstępnie umówić się na nastepny wtorek?
to assume
Lernen beginnen
zakładać, przypuszczać
to presume
Lernen beginnen
przypuszczać
to float
Lernen beginnen
utrzymać, unosić / utrzymywać się na powierzchni
to put the phone down
Lernen beginnen
odłożyć telefon
to pick up
Lernen beginnen
odebrać
after all
Lernen beginnen
mimo wszystko
however
Lernen beginnen
jednakże, jednak
at all
Lernen beginnen
wogóle
in all
Lernen beginnen
we wszystkim
to deal with
Lernen beginnen
poradzić sobie/ zajmować się
brainstorming
Lernen beginnen
burza mózgów
a venue
Lernen beginnen
miejsce
a deadline
Lernen beginnen
ostateczny termin oddania/wykonania pracy
interrupt
Lernen beginnen
przerwać
agree with somebody
Lernen beginnen
zgadzam się z kimś
disagree with somebody
Lernen beginnen
nie zgadzać się z kimś
a chairperson
Lernen beginnen
Przewodniczący
an agenda
Lernen beginnen
Porządek obrad
postpone a meeting
Lernen beginnen
przełożyć spotkanie
bring a meeting forward
Lernen beginnen
przenieść spotkanie wcześniej
chair a meeting
Lernen beginnen
przewodniczyć spotkaniu
attend a course
Lernen beginnen
uczęszczać na
arrange
Lernen beginnen
zorganizować
reschedule
Lernen beginnen
przełożyć/ zmieniać date
miss a meeting
Lernen beginnen
przegapić spotkanie
She has a joint account with her husband.
Lernen beginnen
Ona ma wspólne konto z mężem.
I am not availiable on Wednesday afternoon
Lernen beginnen
Nie jestem availiable w środę po południu
I never use a cash machine because I don't have a debit card
Lernen beginnen
Nigdy nie używam bankomatu ponieważ nie ma karty debetowej
I am fed up with working on this project
Lernen beginnen
Mam dość pracy nad tym projektem
The rate of interest on my savings account is really attractive
Lernen beginnen
Stopa odsetek na koncie oszczędnościowym jest bardzo atrakcyjna
I would like to withdraw 20 pounds from my bank account.
Lernen beginnen
Chciałbym wycofać 20 funtów z mojego konta bankowego.
Even though the trip is on expenses I will choose an inexpensive hotel
Lernen beginnen
Mimo, że podróż jest na koszty wybiorę niedrogiego hotelu
Our fixed costs include rent, telephone, salaries and insurance.
Lernen beginnen
Nasze koszty stałe obejmują czynsz, telefon, wynagrodzenia i ubezpieczenia.
loan
The interest rate on this loan is very high
Lernen beginnen
pożyczka
Oprocentowanie pożyczki jest bardzo wysokie
withdraw money
I usually withdraw money from a cash machine
Lernen beginnen
wypłacić pieniądze
Zazwyczaj wypłacam pieniądze z bankomatu.
Do you pay for your new TV in installments
Lernen beginnen
czy płacisz za nowy TV w ratach?
If you want to return something to the shop you must have a receipt.
Lernen beginnen
Jeśli chcesz zwrócić coś do sklepu musisz mieć paragon.
stocks
Lernen beginnen
akcje (papiery wartościowe)
lend
Lernen beginnen
pożyczać komuś
borrow
Lernen beginnen
pożyczać od kogoś
stock exchange
Lernen beginnen
giełda
a stockbroker
Lernen beginnen
makler
figures (cat. graphs and diagrams)
Lernen beginnen
figury (kat. wykresy i diagramy)
an amount
Lernen beginnen
ilość
gross
Lernen beginnen
brutto
invest
Lernen beginnen
inwestować
overdraft
Lernen beginnen
debet w rachunku bieżącym
a payment
Lernen beginnen
płatności
a payment
Lernen beginnen
płatności
installments
Lernen beginnen
raty
a cash flow
Lernen beginnen
przepływ gotówki
an account number
Lernen beginnen
numer konta
turnover
Lernen beginnen
obrót
savings
Lernen beginnen
oszczędności
the Accounts Department
Lernen beginnen
Dział Księgowości
Let me introduce you to...
Lernen beginnen
Pozwól, że Cię przedstawię...
to encourage
Lernen beginnen
zachęcać
up-to-date
Lernen beginnen
aktualny
variable costs
Lernen beginnen
koszty zmienne
to borrow sth from sb
Lernen beginnen
pożyczyć
gross profit
Lernen beginnen
zysk brutto
expenses
our marketing and advertising expenses are very high.
Lernen beginnen
wydatki
nasze wydatki na marketing i reklamę są bardzo wysokie.
overheads
Lernen beginnen
koszty ogólne
fixed costs
Lernen beginnen
koszty stałe
warehousing
Lernen beginnen
magazynowanie
to deduct
to deduct money from the security deposit
Lernen beginnen
odliczać
odliczyć pieniądze z kaucji
accountancy costs
Yes, in addition we pay bank interest and accountancy costs.
Lernen beginnen
koszty księgowości
Tak, dodatkowo płacimy odsetki dla banku i koszty księgowości
to be in profit
Fortunately, the company has been in profit for the last few years.
Lernen beginnen
przynosić zysk
Fortunately, the company has been in profit for the last few years.
a set of accounts
Lernen beginnen
księgi rachunkowe
a balance sheet transactions
Of course, the program lets you see the balance sheet for all our transactions.
Lernen beginnen
zestawienie bilansowe transakcji
Oczywiście. Program pozwala zobaczyć bilans wszystkich naszych transakcji.
a debtor
Lernen beginnen
Dłużnik
to owe
to owe money to someone
Lernen beginnen
być winnym
a creditor
On the other side of the balance sheet there are creditors we owe money to.
Lernen beginnen
wierzyciel
Po drugiej stronie zestawienia bilansowego widzimy wierzycieli, którym my jesteśmy winni pieniądze.
a loan
Lernen beginnen
pożyczka
a cash transfer
Lernen beginnen
przelew środków pieniężnych
long-term
Lernen beginnen
długoterminowy
sales figure.
To calculate the gross profit you should deduct the cost of sales from the sales figure.
Lernen beginnen
wielkość sprzedaży.
Żeby wyliczyć przychód brutto musisz odliczyć koszty sprzedaży od wielkości sprzedaży.
recently
Has the company been in profit or loss recently?
Lernen beginnen
ostatnio

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.