Lesson 16.01.2020

 0    19 Datenblatt    slepyszifo3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I wyrzuciłem: ołówki!
Lernen beginnen
And I blurted out: pencils!
Jestem przekonany.
Lernen beginnen
I’m convinced.
To zależy od Ciebie.
Lernen beginnen
It’s up to you.
Zmieniłem zdanie.
Lernen beginnen
I’ve changed my mind.
headed.
Lernen beginnen
I’m pig
Jestem strasznie uparta.
Lernen beginnen
I’m terribly stubborn.
Od teraz
Lernen beginnen
From now on
Zamknij
Lernen beginnen
Quit
Za każdym razem, gdy wyrzucam plastikowe śmieci...
Lernen beginnen
Every time when I throw out plastic trash...
Przewiduj kolejne kroki
Lernen beginnen
Predict next steps
Kiedy rozmawialiśmy o nagraniu siebie.
Lernen beginnen
When we talked about recording ourselves.
Zastanawiam się, dlaczego tak jest.
Lernen beginnen
I’m wondering why it’s like that.
W przeszłości sprawiało mi to wiele problemów.
Lernen beginnen
This caused me a lot of problems in the past.
Jesteś świadomy
Lernen beginnen
You’re aware
Zdarzały się sytuacje, gdy
Lernen beginnen
There were situations when
Nie było tam zbyt wielu budynków.
Lernen beginnen
There weren’t too many buildings there.
Plotka
Ale z Ciebie plotkara!
Lernen beginnen
Gossip
You're such a gossip!
Obmawiać
Lernen beginnen
Badmouth
Jego rodzice nie spędzali z nim wystarczająco dużo czasu.
Lernen beginnen
His parents didn’t spend enough time with him.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.