Lesson 22.11/04.12.2019

 0    20 Datenblatt    slepyszifo3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Moja żona jest zaskoczona i zazdrosna.
Lernen beginnen
My wife is surprised and jealous.
Bezstresowe
Lernen beginnen
Stress-free
Jej życie jest mniej stresujące.
Lernen beginnen
Her life is less stressful.
geny
Lernen beginnen
Genes
Zaczęła używać
Lernen beginnen
She started to use
Bardzo niska samoocena
Lernen beginnen
Very low self-esteem
Jej mąż jej nie przekonał.
Lernen beginnen
Her husband didn’t convince her.
Nie jestem przekonany.
Lernen beginnen
I’m not convinced.
Kiedy odbieram córkę z lekcji...
Lernen beginnen
When I pick up my daughter from my her lessons...
Najpóźniej wychodzę z domu
Lernen beginnen
I leave home at the latest
Praca boob
Lernen beginnen
Boob job
Stragan
Dzieci miały stoisko na jarmarku bożonarodzeniowym, gdzie sprzedawały dekoracje i kartki świąteczne.
Lernen beginnen
Stall
The children had a stall at the Christmas market, where they sold decorations and greeting cards.
Nauczyciel dał mi cztery drewniane deski i rolkę słomy.
Lernen beginnen
The teacher gave me four wooden boards and a roll of straw.
Będzie znacznie gorzej.
Lernen beginnen
It will be much worse.
Czy dasz sobie z tym radę?
Lernen beginnen
Can you handle it?
Okłamałem ją.
Lernen beginnen
I lied to her.
Zaangażowałem dwoje rodziców.
Lernen beginnen
I engaged two parents.
Zebrali wszystkie rzeczy.
Lernen beginnen
They put together all things.
Nie lubił żadnego z nich.
Lernen beginnen
He didn’t like any of them.
Przekonałem żonę, żeby nie kupowała choinki.
Lernen beginnen
I convinced my wife not to buy a Christmas tree.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.