Let's discuss it (3)

 0    44 Datenblatt    mentor2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
W pełni cię rozumiem.
Lernen beginnen
I fully understand you.
Cieszę się, że się rozumiemy.
Lernen beginnen
I'm gald we understand each other.
wiedzieć co, ktoś ma na myśli
Lernen beginnen
to know what somebody means
Ona ma zabawny sposób wyrażania się - nigdy nie wiesz, co ona ma na myśli.
Lernen beginnen
She has a funny way of expressing herself - you never know what she means.
Co chciałeś przez to powiedzieć?
Lernen beginnen
What did you mean by that?
Nie rozumiem dlaczego nie zadzwoniłeś do niej.
Lernen beginnen
I can't see why you didn't call her.
Teraz pojmuję - on podpalił własny dom, żeby odebrać pieniądze za ubezpieczenie.
Lernen beginnen
I get it now - he set fire to his own house to collect the insurance money.
Wszyscy śmiali się, tylko ja nie zrozumiałem dowcipu.
Lernen beginnen
Everyone was laughing but I didn't get the joke.
nadążać za czyjąś myślą
Lernen beginnen
to follow
Czy wszyscy nadążają za moim tokiem rozumowania? Jeślni nie, powtórzę.
Lernen beginnen
Does everyone follow me so far? If not, I'll go over it again.
rozumieć kogoś
Lernen beginnen
to be with somebody
Przepraszam, ale cię nie rozumiem. Czy mógłbyś to jeszcze raz wyjaśnić?
Lernen beginnen
I'm sorry but I'm not with you. Could you explain it again?
sądzić coś o; rozumieć
Lernen beginnen
to make something of
Jak ty to rozumiesz?
Lernen beginnen
What do you make of this?
Nic z tego nie rozumiem.
Lernen beginnen
I can't make anything of it.
to się samo przez się rozumie
Lernen beginnen
it goes without saying
to się samo przez się rozumie, że życie na wsi jest zdrowsze niż życie w mieście.
Lernen beginnen
It goes without saying that country life is healthier than town life.
Rozumiem o co ci chodzi.
Lernen beginnen
I can see your point.
O to właśnie chodzi.
Lernen beginnen
That's just the point.
Nie o to chodzi.
Lernen beginnen
That's off the point.
W porządku, wyraziłeś swoją opinię - nie ma potrzeby dalej się nad tym rozwodzić.
Lernen beginnen
OK, you've made your point - there's no need to go on about it.
Twoje uwagi są trafne i do rzeczy.
Lernen beginnen
Your comments are apt and to the point.
Wierzę, że to co mówisz jest prawdą.
Lernen beginnen
I take your point.
Niestety, nie zrozumiałeś o co chodzi.
Lernen beginnen
I'm afraid you missed the point. I'm afraid you failed to understand the point.
Nie o to chodzi.
Lernen beginnen
That's beside the point.
Przestań mówić ogólnikami, powiedz o co chodzi.
Lernen beginnen
Stop speaking in generalities, get to the point.
Znowu odbiegasz od tematu.
Lernen beginnen
You're straying from the point again. You're wandering from the point again.
Trzymaj się tematu!
Lernen beginnen
Stick to the point! Keep to the point!
poruszyć jakiś temat
Lernen beginnen
to bring up a point; to rise a subject; to introduce a point
Te wszystkie problemy były poruszane.
Lernen beginnen
All these problems were brought up at the last meeting.
Chcę poruszyć ważną sprawę.
Lernen beginnen
There's an important point Ii want to raise.
Poruszył temat seksu bez żadnego zażenowania.
Lernen beginnen
He introduced the subject of sex without any embarrassment.
wzmianka
Lernen beginnen
mention
Nie było wzmianki o tej sprawie.
Lernen beginnen
No mention was made of this matter.
wspomnieć
Lernen beginnen
to mention
Wspomniałem o tym na marginesie.
Lernen beginnen
I mentioned it in passing.
nadmienić o czymś
Lernen beginnen
to touch on
tylko nadmieniłem, że istnieje kwestia bezrobocia, którą teraz omówię szczegółowo.
Lernen beginnen
I only touched on the subject of unemployment which I am now going to discuss in some detail.
Nie warto zamartwiać się o przyszłość.
Lernen beginnen
It's pointless to worry about future.
Na nic się zda rozmawianie ze mną o stopach procentowych i akcjach - to wszystko jest dla mnie zbyt skomplikowane.
Lernen beginnen
It's no good/use talking to me about interest rates and shares - I find it all confusing.
Nie ma co nad tym dużej dyskutować.
Lernen beginnen
There's no point in discussing it any longer
Spróbuj go przekonać jeśli chcesz, ale to ci nic nie da.
Lernen beginnen
Try to persuade him if you want, but it won't get you anywhere.
Szkoda słów. Nie zmienię swojego zdania.
Lernen beginnen
You're wasting your breath. I'm not going to change my mind.
Nie denerwuj się. Nie warto.
Lernen beginnen
Don't get angry. It's not worth it.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.