Linking words II

 0    53 Datenblatt    PGA
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
najpierw/ na początku (na końcu)
Lernen beginnen
... at first
po pierwsze
Lernen beginnen
firstly
początkowo
Lernen beginnen
initially
musimy zacząć od (często na końcu))
Musimy zacząć od tego że ten dom jest w ogóle fatalny.
Lernen beginnen
to start/ begin with
This house is ugly to start with
zacznę od
Lernen beginnen
let me start with
po drugie
Lernen beginnen
secondly
sekunda/ po drugie
Lernen beginnen
second
dodając
Lernen beginnen
after wards
wtedy / wówczas
Wyszedłem o siódmej, po czym czekałem przez godzinę w samochodzie, aż moja dziewczyna skończy się szykować.
Lernen beginnen
then
I left at seven and then waited in the car for an hour while my girlfriend finished getting ready.
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
Lernen beginnen
than
I'm smarter than you.
następny / kolejny
Nie było go, kiedy zadzwoniłam, więc musiałam zadzwonić znowu następnego dnia.
Lernen beginnen
next
He wasn't in when I rang so I had to call back the next day.
po tym
Lernen beginnen
after this
przed tym
Lernen beginnen
before this
Ciekawostki
Lernen beginnen
trivia
w końcu / wreszcie
Lernen beginnen
finally
wreszcie / nareszcie
Lernen beginnen
at last
pod koniec
Lernen beginnen
in the end
na końcu (dokładnie)
Lernen beginnen
at the end
ostatecznie / w końcu
Lernen beginnen
eventually
na koniec / wreszcie
Lernen beginnen
lastly
ostatni, ale nie mniej ważny/ ale nie kończący
Lernen beginnen
last but not least
podsumowując coś
Lernen beginnen
to sum sth up
w skrócie/ podsumowując
Lernen beginnen
in summary
na zakończenie/ podsumowując
Lernen beginnen
in conclusion
jak powiedziałem
Lernen beginnen
as I have said
jak (it) zostało już wcześniej wspomniane
Lernen beginnen
as (it) was previously stated
całkowicie
Lernen beginnen
altogether
ogólnie / generalnie
Lernen beginnen
on the whole
ogólnie rzecz biorąc / ostatecznie
Lernen beginnen
all in all
krótko mówiąc / w skrócie
Lernen beginnen
in short
pokrótce
Lernen beginnen
briefly
krótko mówiąc
Lernen beginnen
to put it briefly
w miejscach
Lernen beginnen
in places
których
Lernen beginnen
whose
dokądkolwiek/ gdziekolwiek
Lernen beginnen
wherever
mieć tendencję do
Lernen beginnen
tend to
czasami
Lernen beginnen
at times
kiedykolwiek
Lernen beginnen
whenever
a teraz
Lernen beginnen
now
od kod, jako że
Lernen beginnen
since
do, dopuki
Lernen beginnen
until
na podstawie, (tego że)
Lernen beginnen
on the grounds (that)
jak na przykład
Lernen beginnen
seeing that
z powodu
Lernen beginnen
due to
kieszonkowiec
Lernen beginnen
pickpocket
złodziej sklepowy
Lernen beginnen
shoplifter
W świetle
Lernen beginnen
in view of
dzięki
Lernen beginnen
owing to
w ten sposób
Lernen beginnen
this way
handel ludźmi
Lernen beginnen
human trafficking
brać narkotyki
Lernen beginnen
to use drug
huragan
Lernen beginnen
hurricane
powódź
Powódź zniszczyła wszystkie mosty na rzece.
Lernen beginnen
flood
The flood destroyed all the bridges on the river.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.