Linking words - matura

 0    112 Datenblatt    karpol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Why?
Lernen beginnen
Po co? Czemu? Dlaczego?
How?
Lernen beginnen
Ile? Jaki?
Where?
Lernen beginnen
Gdzie? Skąd? Dokąd? Którędy?
How much?
Lernen beginnen
Jak wiele?
Which?
Lernen beginnen
Który? Która? Które?
How many?
Lernen beginnen
Jak dużo?
When?
Lernen beginnen
Kiedy?
Whom?
Lernen beginnen
Komu?
Who?
Lernen beginnen
Kto? Kim?
Whose?
Lernen beginnen
Czyj? Czyja? Czyje?
What?
Lernen beginnen
Co? Jaki? Jaka? Jakie?
have to
Lernen beginnen
musieć
had to
Lernen beginnen
musiałem
must
Lernen beginnen
musieć
need (to)
Lernen beginnen
potrzebować
want (to)
Lernen beginnen
chcieć
Would you like?
Lernen beginnen
Czy chciałbyś?
can
Lernen beginnen
móc, umieć, potrafić
can't
Lernen beginnen
nie móc, nie umieć, nie potrafić
should
Lernen beginnen
powinienem
could
Lernen beginnen
mógłbym
I would be
Lernen beginnen
byłbym
She would do
Lernen beginnen
zrobiłaby
used to
Lernen beginnen
zazwyczaj
I wish that
Lernen beginnen
żałuje że
To prepare
Lernen beginnen
żeby przygotować
Is there?
Lernen beginnen
Czy jest?
Are there?
Lernen beginnen
Czy są?
Was there?
Lernen beginnen
Czy był?
Were there?
Lernen beginnen
Czy były?
unfortunately
Lernen beginnen
niestety
Is to possible to?
Lernen beginnen
Czy możliwe jest żeby?
The best would be to
Lernen beginnen
Najlepiej byłoby żeby
Maybe you should
Lernen beginnen
Myślę że powinieneś
I mind that
Lernen beginnen
Przeszkadza mi to że
It is generally believed that
Lernen beginnen
Ogólnie uważa się że
Would you mind if I ask some questions?
Lernen beginnen
Czy miałybś coś przeciwko jeśli zadałbym ci kilka pytań?
I would like to ask about...
Lernen beginnen
Chciałbym zapytać o...
ask
Lernen beginnen
prosić, zapytać
get
Lernen beginnen
przynosić, dostawać się do jakiegoś miejsca, odbierać
with
Lernen beginnen
z, ze
still
Lernen beginnen
nadal, ciągle dalej
Firstly
Lernen beginnen
Po pierwsze
Secondly
Lernen beginnen
Po drugie
Thirdly
Lernen beginnen
Po trzecie
Lastly
Lernen beginnen
Ostatecznie
What is more
Lernen beginnen
Co więcej
In addition to this
Lernen beginnen
W dodatku
Beside this
Lernen beginnen
Poza tym
Talking everything into account
Lernen beginnen
Biorąc wszystko pod uwagę
To my mind
Lernen beginnen
Według mnie
To my point of view
Lernen beginnen
z mojego punktu widzenia
I'd like to
Lernen beginnen
Chciałbym
Let's go
Lernen beginnen
Chodźmy
I'd rather
Lernen beginnen
Wolałbym
Why don't we
Lernen beginnen
a może by tak
I don't agree
Lernen beginnen
nie zgadzam się
In my opinion
Lernen beginnen
moim zdaniem
First of all
Lernen beginnen
Na początku
finally
Lernen beginnen
w końcu
next
Lernen beginnen
następnie
them
Lernen beginnen
potem
as
Lernen beginnen
jak
while
Lernen beginnen
podczas gdy
whereas
Lernen beginnen
zatem
even tought
Lernen beginnen
chociaż
later on
Lernen beginnen
później
in the end
Lernen beginnen
pod koniec
After a few minutes
Lernen beginnen
po kilku minutach
I wish that
Lernen beginnen
żałuje że
If only
Lernen beginnen
jeśli tylko
by
Lernen beginnen
przez
visit
Lernen beginnen
odwiedzać
rent
Lernen beginnen
czynsz, wynagrodzenie
organise
Lernen beginnen
organizować
describe
Lernen beginnen
opisywać
happen
Lernen beginnen
dziać się
set
Lernen beginnen
przygotowywać
something
Lernen beginnen
coś
complain
Lernen beginnen
narzekać, zareklamować
This is no good
Lernen beginnen
To mi się nie podoba
take back
Lernen beginnen
oddawać, wracać
suggest
Lernen beginnen
sugerować
offer
Lernen beginnen
oferować, proponować
set up
Lernen beginnen
organizować
from
Lernen beginnen
od, z
to
Lernen beginnen
do, żeby, aby
for
Lernen beginnen
dla, na
in
Lernen beginnen
w
on
Lernen beginnen
na
invite
Lernen beginnen
zapraszać
prefer
Lernen beginnen
woleć
try
Lernen beginnen
próbować
return
Lernen beginnen
zwracać
event
Lernen beginnen
wydarzenie
invitation
Lernen beginnen
zaproszenie
during
Lernen beginnen
podczas gdy
Can I ask about
Lernen beginnen
Czy mogę zapytać o
so
Lernen beginnen
więc
but
Lernen beginnen
ale, lecz
or
Lernen beginnen
albo
apart from that
Lernen beginnen
poza tym
after that all
Lernen beginnen
po wszystkim
To start with
Lernen beginnen
Aby rozpocząć
To sum up
Lernen beginnen
żeby podsumować
All in all
Lernen beginnen
żeby podsumować
This photo shows
Lernen beginnen
Ten obrazek przedstawia
I would choose
Lernen beginnen
wybrałbym
I woudn't choose
Lernen beginnen
nie wybrałbym
This is becoause
Lernen beginnen
Właśnie dlatego że
On the other hand
Lernen beginnen
z drugiej ręki
That's true but
Lernen beginnen
Może to prawda, ale

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.