List formalny

 0    30 Datenblatt    sylwucha151993
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Szanowna dyrekcjo
Lernen beginnen
Dear Editor
Szanowny Panie/Pani
Lernen beginnen
Dear Sir/Madam
Szanowny panie/pani Scott
Lernen beginnen
Dear Mr/Mrs/Ms Scott
Pisze w związku z...
Lernen beginnen
I am writing in connection with...
Chciałbym podziękować...
Lernen beginnen
I would like to thank you...
Byłem zaskoczony...
Lernen beginnen
I was surprised to...
Muszę powiedzieć że nie zgadzam się z...
Lernen beginnen
I must say I do not agree with...
Piszę by zapytać o...
Lernen beginnen
I am writing to enquire about...
Znalazłem państwa ogłoszenie w gazecie...
Lernen beginnen
I found your advertisement in the newspaper...
Nie jest dla mnie jasne czy...
Lernen beginnen
It is not clear for me if...
Byłbym wdzięczny gdyby państwo mogli...
Lernen beginnen
I would be very grateful if you could...
Chciałbym zapytać o dalsze szczegóły dotyczące...
Lernen beginnen
I would like to ask for further details about...
z poważaniem (f)
Lernen beginnen
Yours faithfully
z poważaniem (s)
Lernen beginnen
Yours sincerely
Pisze z reklamacją dotyczącą...
Lernen beginnen
I am writing to complain about...
Chce wyrazić swoje niezadowolenie z...
Lernen beginnen
I must express my dissatisfaction with...
Nie otrzymałem odpowiedzi na mój poprzedni list.
Lernen beginnen
There has been no reply to my previous letter.
... nie działa
Lernen beginnen
... do/does not work
brakuje...
Lernen beginnen
is/are missing...
Niemniej jednak mam nadzieje że wymienicie uszkodzone CD
Lernen beginnen
Neverthless, I hope you will replace the faulty Cd
Byłbym wdzięczny gdybyście mogli wysłać mi brakujące części
Lernen beginnen
I would appreciate if you could send me the missing parts
W załączeniu przesyłam... wraz z paragonem
Lernen beginnen
I am enclosing... together with the receipt
Mam nadzieje że szybko zajmiecie się tą sprawą
Lernen beginnen
I hope you will give this matter your urgent attention
Zrujnowało mi to wczasy/wakacje.
Lernen beginnen
It riuned my holiday.
Czekam na szybką odpowiedź.
Lernen beginnen
I look forward to your prompt reply.
Czekam z niecierpliwością na państwa odpowiedź.
Lernen beginnen
I look forward to hearing from you.
Piszę w związku z...
Lernen beginnen
I am writing in response to/in reply to/with regard to...
Posiadam dyplom/ wykształcenie w zakresie...
Lernen beginnen
I have a gegree/ diploma in...
Dziękuje za rozpatrzenie mojego podania.
Lernen beginnen
Thank you for considering my application.
Załączam życiorys ze szczegółami mojej kariery zawodowej.
Lernen beginnen
I enclose my CV with details of my previous work experence.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.