List z przeprosinami

 0    26 Datenblatt    Czarrnulka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szanowny panie
Lernen beginnen
Dear Mr
szanowna pani
Lernen beginnen
Dear Mrs
Dziękuje za pana list.
Lernen beginnen
Thank you for your letter.
Wasze opinie są dla nas bardzo ważne, aby utrzymać poprawę naszych usług dla gości.
Lernen beginnen
Your opinions is very important to us to keep improving our guest services.
Było nam bardzo przykro czytać o problemach jakich pan doświadczył podczas pobytu.
Lernen beginnen
We were very sorry to read of the problems you experienced during you stay.
Przepraszamy za spowodowane wszelkie niedogodności i zakłócenia.
Lernen beginnen
We apologise for any inconvenience and annoyance caused.
Zapewniam was, takie nieprzyjemne incydenty nie są standardem w naszym hotelu.
Lernen beginnen
I assure you such unpleasant incidents are not the standard in our hotel.
Przeczytałem pana skarge, i piszę ten list aby wyjaśnić jak i dlaczego incydenty wystąpiły.
Lernen beginnen
I have looked into your complaint and I am writing this letter to fully explain how and why the incidents occurred.
po pierwsze
Lernen beginnen
Firstly
po drugie
Lernen beginnen
Secondly
ostatecznie
Lernen beginnen
Finally
Chcielibyśmy zaoferować Państwu odszkodowanie.
Lernen beginnen
We would like to offer you compensation.
Ty i żona możecie zatrzymać się w naszym hotelu na dwie noce, bez żadnych opłat.
Lernen beginnen
You and you wife can stay at our hotel for two nights at no charge.
z poważaniem
Lernen beginnen
Yours sincerely
poskarżyć się na
Lernen beginnen
complain about
posiełek
Lernen beginnen
meal
poradzić sobie z taka ilością pracy
Lernen beginnen
cope with the volume of work
ważna dla nas abyśmy mogli ciągle poprawiac
Lernen beginnen
important to us to keep improving
szczere przeprosiny
Lernen beginnen
sincere apologies
zapewniać
Lernen beginnen
assure
szczególnie zajęci
Lernen beginnen
particularly busy
na zwolnieniu chorobowym
Lernen beginnen
on a sick leave
jego aktualny plan dyżurów
Lernen beginnen
his current work schedule
zwrócić
Lernen beginnen
refund
za darmo
You can stay at our hotel for night at no charge
Lernen beginnen
an no charge
odwołany
He has since been dismissed
Lernen beginnen
dismissed

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.