Literatura chińska

 0    140 Datenblatt    kashserafin
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wenxue 文学
Lernen beginnen
literatura
tongsu wenxue 通俗文学
Lernen beginnen
literatura popularna, nieoficjalna
jiaguwen 甲骨文
Lernen beginnen
kości wróżebne
jinwen 金文
Lernen beginnen
naczynia wróżebne
Huainanzi 《淮南子》
Lernen beginnen
Mistrzowie Huainanu
Shanhaijing 《山海经》
Lernen beginnen
Księga Gór i Mórz
lishihua 历史话
Lernen beginnen
?
xianhuahua 仙话化
Lernen beginnen
?
Pangu 盘古
Lernen beginnen
twórca świata i ludzi
shenhua 神话
Lernen beginnen
mity
chuanshuo 传说
Lernen beginnen
przekazy ustne
tonghua 童话
Lernen beginnen
bajka
Nuwa 女娲
Lernen beginnen
pramatka, stworzycielka ludzi
Fuxi 伏羲
Lernen beginnen
mąż Nuwa, ukazał mu się żółw, na którym wypisane były trygramy
Xihe 曦和
Lernen beginnen
bogini powożąca słoneczny rydwan
Zhulong 烛龙
Lernen beginnen
Smok z pochodnią, najstarsze chińskie bóstwo, rozświetlił mrok na ziemi
Shennong 神农
Lernen beginnen
Boski Rolnik
Huangdi 黄帝
Lernen beginnen
Żółty Cesarz
Yandi 炎帝
Lernen beginnen
Płomienny Cesarz, władca Południa
Houyi 后羿
Lernen beginnen
mityczny łucznik
Dauyu 大禹
Lernen beginnen
Wielki Yu, trzeci władca idealny, pokonał potop
Shun 舜
Lernen beginnen
drugi z władców idealnych
Yao 尧
Lernen beginnen
pierwszy z władców idealnych
wujing 五经
Lernen beginnen
pięcioksiąg konfucjański
Yijing 《易经》
Lernen beginnen
Księga Przemian
Shijing 《诗经》
Lernen beginnen
Księga Pieśni
guofeng 国风
Lernen beginnen
obyczaje państw, rozdział z Księgi Pieśni z pieśniami ludowymi
xiaoya 小雅
Lernen beginnen
małe ody z Księgi Pieśni
daya 大雅
Lernen beginnen
wielkie ody z Księgi Pieśni
song 颂
Lernen beginnen
hymny z Księgi Pieśni
Daxu 《大序》
Lernen beginnen
?
Maoshi 毛诗
Lernen beginnen
inna nazwa Księgi Pieśni
Shujing 《书经》
Lernen beginnen
Księga Dokumentów
Shangshu 《尚书》
Lernen beginnen
Księga Dokumentów
Chunqiu 《春秋》
Lernen beginnen
Roczniki/Kroniki Wiosen i Jesieni
Lijing 《礼经》
Lernen beginnen
Księga Rytuałow
Liji 《礼记》
Lernen beginnen
Księga Rytuałow
Zhouli 《周礼》
Lernen beginnen
Etykieta Zhou, opis systemu państwowego Zhou
Shisanjing 十三经
Lernen beginnen
trzynastoksiąg konfucjański
Erya 《尔雅》
Lernen beginnen
najstarszy w Chinach leksykon, domyślano się, że służył pomocą przy czytaniu dzieł klasycznych w epoce Hanów
Zuozhuan 《左传》
Lernen beginnen
Przekazy Zuo, komentarz do Kronik Wiosen i Jesieni
Gongyangzhuan 《公羊传》
Lernen beginnen
Roczniki Gongyang, komentarz do Kronik Wiosen i Jesieni
Guliangzhuan 《谷梁传》
Lernen beginnen
Roczniki Guliang, komentarz do Kronik Wiosen i Jesieni
Xiaojing 《孝经》
Lernen beginnen
Księga cnoty synowskiej
rujia 儒家
Lernen beginnen
szkoła konfucjańska
Kongzi 孔子
Lernen beginnen
Konfucjusz
Mengzi 孟子
Lernen beginnen
Mencjusz
Xunzi 荀子
Lernen beginnen
Xunzi, konfucjanista
Lunyu 《论语》
Lernen beginnen
Dialogi konfucjańskie
Mozi 墨子
Lernen beginnen
Mozi, filozof chiński
Mo Di 墨翟
Lernen beginnen
to inne imię Mozi
fajia 法家
Lernen beginnen
szkoła legistyczna
Han Feizi 韩非子
Lernen beginnen
Han Feizi, filozof chiński nurtu legistycznego
daojia 道家
Lernen beginnen
szkoła taoistyczna
daojiao 道教
Lernen beginnen
taoizm
Laozi 老子
Lernen beginnen
Laozi, filozof chiński nurtu taoistycznego
Zhuangzi 庄子
Lernen beginnen
Zhuangzi, filozof chiński nurtu taoistycznego
Daodejing 《道德经》
Lernen beginnen
Księga Drogi i Cnoty
mingjia 名家
Lernen beginnen
szkoła nazw, rozwijająca się w Okresie Walczących Królestw. Jej przedstawiciele poświęcali się badaniom nad znaczeniami pojęć, ich systematyką i dociekaniem sposobów poprawnego rozumowania
Chuci 《楚辞》
Lernen beginnen
Pieśni z Chu
Qu Yuan 屈原
Lernen beginnen
poeta, napisał pieśni z Chu
Tianwen 《天问》
Lernen beginnen
Pytam niebiosa, utwór Qu Yuana, seria pytań retorycznych skierowanych do Niebios
Jiuge 《九歌》
Lernen beginnen
Dziewięć pieśni, zestaw wierszy z antologii Chuci
Lisao 《离骚》
Lernen beginnen
Pogrążony w smutku, najdłuższy poemat liryczny starożytnych Chin autorstwa Qu Yuana
Zhaohun 《招魂》
Lernen beginnen
Przywoływania duszy, wiersz z antologii Chuci
Yuanyou 《远游》
Lernen beginnen
Daleka podróż, wiersz z antologii Chuci
fu 赋
Lernen beginnen
poemat opisowy
yuefu 乐赋
Lernen beginnen
ballada ludowa
Jia Yi 贾谊
Lernen beginnen
poeta z czasów dynastii Han
Sima Xiangru 司马相如
Lernen beginnen
generał, poeta i eseista, twórca znakomitych ballad ludowych
Qilue 《七略》
Lernen beginnen
Siedem streszczeń, katalog księgozbiorów Biblioteki Cesarskiej
Liu Xiang 刘向
Lernen beginnen
kompilator dynastii Han, ojciec Liu Xina
Liu Xin 刘歆
Lernen beginnen
syn Liu Xianga, razem z nim przygotował Siedem streszczeń
Wang Chong 王充
Lernen beginnen
czołowy przedstawiciel szkoły starych tekstów
Shuowen jiezi 《说文解字》
Lernen beginnen
pierwszy słownik opracowany przez Xu Shena
Xu Shen 许慎
Lernen beginnen
twórca pierwszego słownika etymologicznego
Sima Qian 司马迁
Lernen beginnen
historyk, twórca Zapisków historyka
Siam Tan 司马谈
Lernen beginnen
ojciec Simy Qiana i współautor jego dzieła
Shiji 《史记》
Lernen beginnen
Zapiski historyka, kronika sięgająca czasów legendarnych będąca wzorem dla późniejszych dziejopisarzy
benji 本记
Lernen beginnen
zapiski główne, chronologicznie przedstawione wydarzenia
biao 表
Lernen beginnen
tablice chronologiczne
shu 书
Lernen beginnen
monografie
shijia 世家
Lernen beginnen
biografie rodzin cesarskich
liezhuan 列传
Lernen beginnen
biografie ludzi wybranych
Ban Gu 班固
Lernen beginnen
historyk, przejął po ojcu zadanie skończenia kroniki
Qianhanshu 《前汉书》
Lernen beginnen
Księga wcześniejszej dynastii Han, dzieło Ban Gu
diji 帝纪
Lernen beginnen
?
zhi 志
Lernen beginnen
?
Yiwenzhi 《艺文志》
Lernen beginnen
bibliografia do Księgi wcześniejszej dynastii Han
Zhulin qi xian 竹林七贤
Lernen beginnen
Siedmiu mędrców z bambusowego gaju, grupa poetycka
xuanyanshi 玄言诗
Lernen beginnen
?
Liexianzhuan 《列仙传》
Lernen beginnen
Żywoty nieśmiertelnych, biografie taoistycznych nieśmiertelnych
Yiwenji 《异闻记》
Lernen beginnen
?
Chen Shi 陈寔
Lernen beginnen
urzędnik, historyk za dynastii Han
Shenyijing 《神异经》
Lernen beginnen
Księga bóstw i dusz, dzieło taoisty Dongfang Shuo, struktura dzieła przypomina Księgę Gór i Mórz
Dongfang Shuo 东方朔
Lernen beginnen
taoistyczny pisarz
Fengsu tongyi 《风俗通义》
Lernen beginnen
dzieło Ying Shao, opisuje dziwne i ekstrawaganckie pola zainteresowań literatów tamtego okresu
Ying Shao 应劭
Lernen beginnen
autor Fengsu tongyi, żył za panowania Wschodniej dynastii Han
Cao Pi 曹丕
Lernen beginnen
pierwszy cesarz państwa Wei, mecenas poetów okresu Jian’ai i poeta
Wei Wendi 魏文帝
Lernen beginnen
imię pośmiertne Cao Pi
Han Wudi gushi 《汉武帝故事》
Lernen beginnen
Opowieści o cesarzu Han Wu, powieść przypisywana Ban Gu, opowiada dzieje cesarza Han Wu
Bowuzhi 《博物志》
Lernen beginnen
Opowieści o bogactwie rzeczy, zbiór zhiguai xiaoshuo
Zhang Hua 张华
Lernen beginnen
autor Opowieści o bogactwie rzeczy
Shizhouji 《十州记》
Lernen beginnen
Zapiski dziesięciu kontynentów, dzieło taoistyczne
Soushenji 《搜神记》
Lernen beginnen
Zapiski o poszukiwaniu duchów, dzieło Gan Bao, zawiera mity chińskie i legendy
Gan Bao 干宝
Lernen beginnen
historyk i pisarz dworski czasów dynastii Jin
zhiguai xiaoshuo 志怪小说
Lernen beginnen
opowieść o dziwnych zdarzeniach, krótkie, fantastyczne opowiadania
Gou Pu 郭璞
Lernen beginnen
pisarz i poeta z czasów dynastii Jin
Ge Hong 葛洪
Lernen beginnen
pisarz z okresu dynastii Jin
Baopuzi 《抱扑子》
Lernen beginnen
Obejmując nieociosany kloc drewna, dzieło Ge Honga, opisuje techniki uzyskania długowieczności, omawia koncepcje taoistyczne
Liu Yiqing 刘义庆
Lernen beginnen
pisarz, autor Powiedzeń tego świata na nowo opowiedzianych
Shishuo Xinyu 《世说新语》
Lernen beginnen
Powiedzenia tego świata na nowo opowiedziane, dzieło Liu Yiqinga zawierające anegdoty o postaciach historycznych
Lu Ji 陆机
Lernen beginnen
krytyk literacki i pisarz, autor O literaturze
Wenfu 《文赋》
Lernen beginnen
O literaturze, dzieło Lu Ji, omawiało zasady kompozycji
Liu Xie 刘勰
Lernen beginnen
autor Sedna literatury i rzeźbienia smoków
Wenxin diaolong 《文心雕龙》
Lernen beginnen
Sedno literatury i rzeźbienie smoków, dzieło Liu Xie, najważniejsze dzieło chińskiej krytyki literackiej
Tao Yuanming 陶渊明
Lernen beginnen
inne imię Tao Qiana
Tao Qian 陶潜
Lernen beginnen
poeta schyłku dynastii Jin
Taohuayuanji 《桃花源记》
Lernen beginnen
Zapiski o źródle brzoskwiniowego kwiecia, wiersz Tao Qiana o rybaku, który odkrył taoistyczną krainę szczęścia
Soushenhouji 《搜神后记》
Lernen beginnen
?
tianyuanshi 田园诗
Lernen beginnen
„poezja pól i ogrodów”, nurt zapoczątkowany przez Tao Qiana
Xiao Tong 萧统
Lernen beginnen
autor Wyboru literatury
Wenxuan 《文选》
Lernen beginnen
pierwsza chińska antologia literatury
sanzang 三藏
Lernen beginnen
tripitaka, kanon buddyjski
jingzang 经藏
Lernen beginnen
sutrapitaka, pierwsza z kanonu, zbiór sutr przypisywanych Buddzie i jego uczniom
luzang 律藏
Lernen beginnen
vinayaptaka, zbiór zasad postępowania, nauczanie moralne
lunzang 论藏
Lernen beginnen
Abidharma ptaka, wysoka dharma, filozofia, doktryna buddyjska
An Shigao 安世高
Lernen beginnen
propagator buddyzmu w Chinach
Dao An 道安
Lernen beginnen
chiński mnich buddyjski, patriarcha buddyzmu chińskiego
Hui Neng 惠能
Lernen beginnen
chiński mistrz chan
Jiumoluoshen 鳩摩羅什
Lernen beginnen
mnich, tłumacz tekstów buddyjskich z sanskrytu
Dazhidujing《大智度经》
Lernen beginnen
?
Jingangjing《金刚经》
Lernen beginnen
Diamentowa sutra, nurt mahajana, podobno najstarsza drukowana księga
Weimojing《维摩经》
Lernen beginnen
Vimalakirti sutra, nurt mahajana, nauki dotyczące pustki
Xuan Zang 玄奘
Lernen beginnen
mnich, główny bohater powieści Wędrówka na Zachód
chan 禅
Lernen beginnen
najważniejsza szkoła chińskiego buddyzmu
Seng Zhao 僧赵
Lernen beginnen
uczeń Jiumoluoshena, tłumacz z sanskrytu
bianwen 变文
Lernen beginnen
tekst przetworzony, dzieliły się na buddyjskie i świeckie
Mulian jiumu bianwen 《目连救母变文》
Lernen beginnen
Tekst przetworzony o tym jak Mu Lian uratował matkę, bianwen buddyjski
Shunzi zhixiao bianwen 《舜子至孝变文》
Lernen beginnen
Tekst przetworzony o wzorowej cnocie synowskiej młodego cesarza Shuna, bianwen świecki

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.