LONGMAN dział 1 cz. 3 ZWROTY

 0    37 Datenblatt    mrsihorogg
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
w wieku
Lernen beginnen
at the age of
być zlym na kogoś
Lernen beginnen
be angry with sb
bać się kogoś
Lernen beginnen
be afraid of sb/sth
uważać że ktoś jest pociągający
Lernen beginnen
be attracted to sb
mieć kogoś/czegoś dość
Lernen beginnen
be/feel/get fed up with sb/sth
lubić kogoś/coś
Lernen beginnen
be fond of sb/sth
być w czymśdobrym
Lernen beginnen
be good at sth
w dobrym/złym nastroju
Lernen beginnen
be in a good/bad mood
interesować się czymś
Lernen beginnen
be interested in sth
bardzo coś lubić
Lernen beginnen
be keen on sth
denerwować się czymś
Lernen beginnen
be nervous about sth
nie cierpieć kogoś/czegoś
Lernen beginnen
can't stand sb/sth
zmienić zdanie
Lernen beginnen
change one's mind
rozweselić
Lernen beginnen
cheer up
zrobić komuś przysługę
Lernen beginnen
do sb a favour
zakochać się w kimś
Lernen beginnen
fall in love with sb
mieć na cos ochotę
Lernen beginnen
feel like sth
dobrze funkcjonować pod wpływem stresu
Lernen beginnen
function well under stress
wywoływać śmiech
Lernen beginnen
get a laugh
poznać kogoś
Lernen beginnen
get to know someone
dorastać
Lernen beginnen
row up
mieć zły dzień
Lernen beginnen
ave a bad day
mieć cos wspólnego z kims
Lernen beginnen
have something in common with sb
na rzecz czegoś
Lernen beginnen
in aid of sth
smiać sie z kogoś
Lernen beginnen
laugh at sb/sth
patrzeć na kogośz góry
Lernen beginnen
look down on sb
look down on sb look at someone
Lernen beginnen
look down on sb patrzeć na kogos
stracić panowanie nad sobą
Lernen beginnen
lose one's temper
wyśmiewać sięz kogoś
Lernen beginnen
make fun of sb
rozśmieszać kogoś
Lernen beginnen
make sb laugh
zdecydowaćsię
Lernen beginnen
make up one's mind
wprawiać kogoś w dobry nastrój
Lernen beginnen
put sb in a good mood
mówi śmiesznym głosem
Lernen beginnen
speak in a funny voice
brać w czymś udział
Lernen beginnen
take part in sth
rozmawiać z nieznajomym
Lernen beginnen
talk to a stranger
opowiedzieć dowcip
Lernen beginnen
tell a joke
martwić się czymś
Lernen beginnen
worry about sth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.