Longman, Matura Podstawowa, PRACA, W Pracy

 0    42 Datenblatt    utcpomro2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
w pracy
Lernen beginnen
at work
perspektywy rozwoju zawodowego
Lernen beginnen
career prospects
termin wykonania zadania/pracy
Lernen beginnen
deadline
ciężka praca
Lernen beginnen
hard work
zarządzanie
Lernen beginnen
management
biuro
Lernen beginnen
office
przepracowanie
Lernen beginnen
overwork
odpowiedzialny za kogoś, coś
Lernen beginnen
responsible for sb/sth
praca zespołowa
Lernen beginnen
teamwork
warunki pracy
Lernen beginnen
working conditions
miejsce pracy
Lernen beginnen
workplace
pomagać, asystować komuś
Lernen beginnen
assist sb
zarządzać
Lernen beginnen
manage
pracować
Lernen beginnen
work
kierować czymś, być za coś odpowiedzialnym
Lernen beginnen
be in charge of sth
być częścią zespołu
Lernen beginnen
be part of a team
prowadzić działalność gospodarczą, pracować na własny rachunek
Lernen beginnen
be self-employed
awansować
Lernen beginnen
be/get promoted
odbić kartę zegarową, przychodząc do pracy
Lernen beginnen
clock in/clock on
koncentrować się na czymś
Lernen beginnen
concentrate on sth
pracować z ludźmi
Lernen beginnen
deal with people
pracować ciężko cały dzień
Lernen beginnen
do a hard day's work
brać udział w szkoleniu
Lernen beginnen
do a training course
wykonywać dobrze swoją pracę
Lernen beginnen
do one's job well
pracować fizycznie
Lernen beginnen
do physical work
zarabiać na życie
Lernen beginnen
do sth for a living/earn a living
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
do/work overtime
dostać pracę
Lernen beginnen
get a job
pomagać komuś
Lernen beginnen
give sb a hand
rozpocząć strajk
Lernen beginnen
go on strike
iść do pracy
Lernen beginnen
go to work
płacić za godzinę pracy
Lernen beginnen
pay per hour
płacić za miesiąc pracy
Lernen beginnen
pay per month
płacić za tydzień pracy
Lernen beginnen
pay per week
prowadzić firmę
Lernen beginnen
run a business
przejmować od kogoś obowiązki
Lernen beginnen
take over duties from sb
pracować jako inżynier
Lernen beginnen
work as an engineer
pracować w firmie
Lernen beginnen
work for a company
pracować z domu
Lernen beginnen
work from home
pracować wiele godzin dziennie
Lernen beginnen
work long hours
pracować nad czymś
Lernen beginnen
work on sth
pracować na zmiany
Lernen beginnen
work shifts

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.