Longman, Matura Podstawowa, SZKOŁA

 0    196 Datenblatt    utcpomro5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
akademia
Lernen beginnen
academy
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
elementary school/primary school
szkoła średnia
Lernen beginnen
high school/secondary school
szkoła niepubliczna, społeczna
Lernen beginnen
independent school
przedszkole
Lernen beginnen
kindergarten/nursery school
gimnazjum
Lernen beginnen
middle school/junior high school
szkoła koedukacyjna
Lernen beginnen
mixed school/co-educational school
szkoła prywatna
Lernen beginnen
private school/public school
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
Lernen beginnen
single-sex school
szkoła państwowa
Lernen beginnen
state school/public school
uniwersytet
Lernen beginnen
university
szkoła zawodowa
Lernen beginnen
vocational school
stołówka
Lernen beginnen
canteen/dining room
klasa, sala lekcyjna
Lernen beginnen
classroom
świetlica
Lernen beginnen
common room
pracownia komputerowa
Lernen beginnen
computer room
korytarz
Lernen beginnen
corridor
sala gimnastyczna
Lernen beginnen
gymnasium/gym
gabinet dyrektora
Lernen beginnen
headmaster's office
pracownia
Lernen beginnen
laboratory/lab
biblioteka
Lernen beginnen
library
sekretariat
Lernen beginnen
office
boisko do zabawy
Lernen beginnen
playground
sala do nauki biologii, chemii, fizyki
Lernen beginnen
science lab
boisko sportowe
Lernen beginnen
sports field
pokój nauczycielski
Lernen beginnen
staffroom
kolega z klasy
Lernen beginnen
classmate
student
Lernen beginnen
college student
wicedyrektor
Lernen beginnen
deputy head/assistant principal
egzaminator
Lernen beginnen
examiner
wychowawca
Lernen beginnen
form teacher
dyrektorka
Lernen beginnen
headmaster/head teacher/principal
wykładowca
Lernen beginnen
lecturer
profesor
Lernen beginnen
professor
uczeń
Lernen beginnen
schoolboy/pupil
uczennica
Lernen beginnen
schoolgirl/pupil
kolega ze szkoły
Lernen beginnen
schoolmate
sekretarz
Lernen beginnen
secretary
uczeń, student
Lernen beginnen
student
nauczyciel
Lernen beginnen
teacher
grono pedagogiczne
Lernen beginnen
teaching staff
student uniwersytetu
Lernen beginnen
university student
plastyka
Lernen beginnen
Art
biologia
Lernen beginnen
Biology
chemia
Lernen beginnen
Chemistry
wiedza o społeczeństwie
Lernen beginnen
Civic studies
kółko
Lernen beginnen
club
język angielski
Lernen beginnen
English language and literature
języki obce
Lernen beginnen
foreign languages
geografia
Lernen beginnen
Geography
przedmioty humanistyczne
Lernen beginnen
humanities
historia
Lernen beginnen
History
informatyka
Lernen beginnen
Information and Communication Technology/Information Technology/ICT/IT
matematyka
Lernen beginnen
Mathematics/Maths
muzyka
Lernen beginnen
Music
wychowanie fizyczne, WF
Lernen beginnen
Physical Education/PE
fizyka
Lernen beginnen
Physics
język polski
Lernen beginnen
Polish language and literature
religia
Lernen beginnen
Religious Education/RE
przedmioty ścisłe, nauki przyrodnicze
Lernen beginnen
Science
przedmiot szkolny
Lernen beginnen
subject
tablica (czarna)
Lernen beginnen
blackboard
pisak do tablicy
Lernen beginnen
blackboard marker
tablica
Lernen beginnen
board
kalkulator
Lernen beginnen
calculator
kreda
Lernen beginnen
chalk
zeszyt
Lernen beginnen
copybook/exercise book/notebook
podręcznik
Lernen beginnen
coursebook/textbook
gąbka do tablicy
Lernen beginnen
duster
segregator
Lernen beginnen
file
teczka tekturowa
Lernen beginnen
folder
tablica interaktywna
Lernen beginnen
interactive whiteboard
szafka
Lernen beginnen
locker
strój gimnastyczny
Lernen beginnen
PE kit
pióro, długopis
Lernen beginnen
pen
ołówek
Lernen beginnen
pencil
piórnik
Lernen beginnen
pencil case
temperówka
Lernen beginnen
pencil sharpener
rząd ławek
Lernen beginnen
row of desks
gumka
Lernen beginnen
rubber
linijka
Lernen beginnen
ruler
tablica (biała)
Lernen beginnen
whiteboard
zeszyt ćwiczeń
Lernen beginnen
workbook
wyniki w nauce
Lernen beginnen
academic results
poziom nauczania
Lernen beginnen
academic standards
arkusz egzaminacyjny
Lernen beginnen
exam paper
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
Lernen beginnen
past exam paper
wyniki egzaminu
Lernen beginnen
exam results
egzamin
Lernen beginnen
examination/exam
dostać się na uniwersytet
Lernen beginnen
get a place at a university
egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)
Lernen beginnen
school-leaving exam
egzamin wstępny na uczelnię
Lernen beginnen
university entrance exam
ściągać na egzaminie
Lernen beginnen
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
Lernen beginnen
do/sit/take an exam
źle sobie poradzić na egzaminie
Lernen beginnen
do badly in an exam
dobrze sobie poradzić na egzaminie
Lernen beginnen
do well in an exam
oblać egzamin
Lernen beginnen
fail an exam
dostać 56 punktów z testu
Lernen beginnen
get/score 56 marks in a test
sprawdzać arkusze egzaminacyjne
Lernen beginnen
grade/mark exam papers
sprawdzać test
Lernen beginnen
grade/mark a test
sprawdzać pracę domową
Lernen beginnen
grade/mark homework
zdać egzamin
Lernen beginnen
pass an exam
przygotowywać się do egzaminu
Lernen beginnen
prepare for an exam
ponownie przystępować do egzaminu
Lernen beginnen
retake an exam
powtarzać do egzaminu
Lernen beginnen
revise for an exam
uczyć się do egzaminu
Lernen beginnen
study for an exam
nieobecność
Lernen beginnen
absence
nieobecny
Lernen beginnen
absent
obecność
Lernen beginnen
attendance
przerwa
Lernen beginnen
break
uczeń prześladujący/zastraszający innych uczniów
Lernen beginnen
bully
lekcja
Lernen beginnen
class
olimpiada szkolna
Lernen beginnen
competition
obowiązkowy
Lernen beginnen
compulsory
termin wykonania pracy
Lernen beginnen
deadline
stopień, ocena
Lernen beginnen
grade/mark
stypendium
Lernen beginnen
grant/scholarship
wakacje
Lernen beginnen
holiday
trudności w nauce
Lernen beginnen
learning difficulties
lekcja
Lernen beginnen
lesson
przerwa na lunch
Lernen beginnen
lunch break
nowy uczeń
Lernen beginnen
newcomer
nieobowiązkowy
Lernen beginnen
optional
obecny
Lernen beginnen
present
świadectwo szkolne
Lernen beginnen
school certificate
czesne
Lernen beginnen
school fee
wycieczka szkolna
Lernen beginnen
school trip
lektury szkolne
Lernen beginnen
set books
SKS
Lernen beginnen
sports club
rada pedagogiczna
Lernen beginnen
staff meeting
semestr
Lernen beginnen
term
plan lekcji
Lernen beginnen
timetable
praca pisemna
Lernen beginnen
written work
uczęszczać
Lernen beginnen
attend
paplać, trajkotać
Lernen beginnen
chatter
uczyć się
Lernen beginnen
learn
zadawać
Lernen beginnen
set
uczęszczać na kurs
Lernen beginnen
attend a course
uczęszczać na zajęcia
Lernen beginnen
attend classes
uczęszczać do szkoły
Lernen beginnen
attend school
omawiać lektury
Lernen beginnen
discuss set books
robić kurs
Lernen beginnen
do a course
robić projekt
Lernen beginnen
do a project
wykonywać zadanie
Lernen beginnen
do a task/an activity
robić ćwiczenie
Lernen beginnen
do an exercise
przeprowadzić eksperyment
Lernen beginnen
do an experiment
odrabiać pracę domową
Lernen beginnen
do homework
bardzo się starać
Lernen beginnen
do one's best
oddawać pracę domową
Lernen beginnen
hand in homework
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
Lernen beginnen
have a break
przygotowywać prezentację
Lernen beginnen
make a presentation
robić, popełniać błędy
Lernen beginnen
make mistakes
robić notatki
Lernen beginnen
make notes
robić postępy
Lernen beginnen
make progress
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
memorise/learn by heart
opuszczać lekcje
Lernen beginnen
miss lessons
brać udział w lekcji
Lernen beginnen
participate/take part in a lesson
uważać na lekcji
Lernen beginnen
pay attention in class
czytać mapy
Lernen beginnen
read maps
zadawać wypracowanie
Lernen beginnen
set an essay
zadawać pracę domową
Lernen beginnen
set homework
opuszczać zajęcia, chodzić na wagary
Lernen beginnen
skip classes/play truant
rozwiązywać zadanie matematyczne
Lernen beginnen
solve a problem
uczyć się pilnie
Lernen beginnen
study hard
studiować teksty źródłowe
Lernen beginnen
study sources
sprawdzać listę obecności w dzienniku
Lernen beginnen
take the register
spóźnić się
Lernen beginnen
turn up late/be late
ścierać tablicę
Lernen beginnen
wipe the board
pisać wypracowanie
Lernen beginnen
write an essay
licencjat (nauki humanistyczne)
Lernen beginnen
BA (Bachelor of Arts)
licencjat (nauki ścisłe)
Lernen beginnen
BSc (Bachelor of Science)
absolwent
Lernen beginnen
graduate
magister (nauki humanistyczne)
Lernen beginnen
MA (Master of Arts)
magister (nauki ścisłe)
Lernen beginnen
MSc (Master of Science)
doktor (nauki humanistyczne i ścisłe)
Lernen beginnen
PhD (Doctor of Philosophy)
dostać się na uczelnię
Lernen beginnen
get into university
skończyć uniwersytet
Lernen beginnen
graduate from university
otrzymać świadectwo
Lernen beginnen
receive/obtain/get a certificate
uzyskać stopień naukowy
Lernen beginnen
receive/obtain/get a degree
otrzymać dyplom
Lernen beginnen
receive/obtain/get a diploma
aktywny
Lernen beginnen
active
chętny do współpracy
Lernen beginnen
cooperative
niechętny do współpracy
Lernen beginnen
uncooperative
wymagający
Lernen beginnen
demanding
sprawiedliwy
Lernen beginnen
fair
niesprawiedliwy
Lernen beginnen
unfair
utalentowany
Lernen beginnen
gifted
obdarzony wyobraźnią
Lernen beginnen
imaginative
zmotywowany
Lernen beginnen
motivated
motywujący
Lernen beginnen
motivating
bierny
Lernen beginnen
passive
profesjonalny
Lernen beginnen
professional
punktualny
Lernen beginnen
punctual
surowy
Lernen beginnen
strict
systematyczny
Lernen beginnen
systematic
utalentowany
Lernen beginnen
talented

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.