longman rozszerzony praca

 0    172 Datenblatt    belgarath7180
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
księgowy
Lernen beginnen
accountant
pracownicy administracyjni
Lernen beginnen
administrative staff
kajer w banku
Lernen beginnen
bank cashier
adwokat
Lernen beginnen
barrister
kosmetyczka
Lernen beginnen
beautician
urzędnik państwowy
Lernen beginnen
civil servant
robotnik budowlany
Lernen beginnen
construction worker
psycholog
Lernen beginnen
counsellor
pracownik działu obsłygi klienta
Lernen beginnen
customer service advisor
śmieciarz
Lernen beginnen
dustman
projektant mody
Lernen beginnen
fashion designer
instruktor fitnessu
Lernen beginnen
fitness coach/instructor
projektant gier komputerowych
Lernen beginnen
games designer
grafik
Lernen beginnen
graphic designer
agent ubezpieceniowy
Lernen beginnen
insurance agent
projektant wnętrz
Lernen beginnen
interior designer
tłumacz ustny
Lernen beginnen
interpreter
kurator muzeum
Lernen beginnen
museum curator
hudraulik
Lernen beginnen
plumber
ksiądz
Lernen beginnen
priest
przedstawiciel handlowy
Lernen beginnen
sales rep
projektant oprrogramowania
Lernen beginnen
software designer
makler giełdowy
Lernen beginnen
stockbroker
technik
Lernen beginnen
technician
przedsiębiorca pogrzebowy
Lernen beginnen
undertaker
projektant stron internetowych
Lernen beginnen
web designer
dział księgowości
Lernen beginnen
Accounts
dział obsługi klienta
Lernen beginnen
Customer Service
dział marketingu
Lernen beginnen
Marketing
dział kadr
Lernen beginnen
Human Resources
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
Lernen beginnen
Public Relations
dział badań i rozwoju
Lernen beginnen
Research & Development
dział sprzedaży
Lernen beginnen
Sales
obsługa po sprzedaŻOWA
Lernen beginnen
after-sales service
zajmować się skargami klientów
Lernen beginnen
deal with complaints from customers
produkować nowe produkty
Lernen beginnen
design new products
zatrudniać/zwalniać pracowników
Lernen beginnen
hire/dismiss employees
zajmować się księgowością
Lernen beginnen
keep the books
utrzymywać dobre kontakty z prasą
Lernen beginnen
maintain positive relations with the press
inwestować
Lernen beginnen
make investments
organizować sprzedaż
Lernen beginnen
organise the sale
planować kampanie reklamowe
Lernen beginnen
plan advertising campaigns
przygotowywać umowy
Lernen beginnen
prepare contracts
realizować zamówienia
Lernen beginnen
process orders
podpisywać umowe
Lernen beginnen
sign a contract
premia roczna
Lernen beginnen
annual bonus
być na zasiłku
Lernen beginnen
be on a dole
zasiłek na dziecko
Lernen beginnen
child benefit
prowizja
Lernen beginnen
commision
ciąć koszty
Lernen beginnen
cut costs
dobrze zarabiać
Lernen beginnen
earn a good salary
dostać podwyżkę
Lernen beginnen
get a pay rise
dobra pensja
Lernen beginnen
good pay
wynagrodzenie za czas urlopu
Lernen beginnen
holiday pay
odsetki
Lernen beginnen
interest
emerytura, renta
Lernen beginnen
pension
dodatek za wydajną pracę
Lernen beginnen
productivity bonus
oszczędności
Lernen beginnen
savings
udziały akcje
Lernen beginnen
shares
wynagrodzenie za czas choroby
Lernen beginnen
sick pay
źródło dochodu
Lernen beginnen
source of income
pensja (początkowa)
Lernen beginnen
(starting) salary
napiwek
Lernen beginnen
tip
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
unemployment benefit/dole money
płaca stawka (godz. or tyg.)
Lernen beginnen
wage
źle płatna
Lernen beginnen
badly-paid
fizyczna
Lernen beginnen
blue-collar
biurokratyczna
Lernen beginnen
bureaucratic
związana z opieką
Lernen beginnen
caring
wymagająca, stanowiąca wyzmanie
Lernen beginnen
challenging
twórcza
Lernen beginnen
creative
bez perspektyw
Lernen beginnen
dead end
wymagająca
Lernen beginnen
demanding
satysfakcjonująca
Lernen beginnen
fulfilling
na pełny etat
Lernen beginnen
full-time
odpowiedzialna, ważna
Lernen beginnen
high-powered
związana z produkcją przemyśłową
Lernen beginnen
industrial/manufacturing
lukratywna, dobrze płatna
Lernen beginnen
lucrative
ffizyczna
Lernen beginnen
manual
niewymagająca kwalifikacji
Lernen beginnen
menial
biurowa
Lernen beginnen
office
na niepełny etat
Lernen beginnen
part-time
stała
Lernen beginnen
permanent
monotonna, powtarzająca się
Lernen beginnen
repetitive
odpowiedzialna
Lernen beginnen
responsible
satysfakcjonująca
Lernen beginnen
rewarding
tymczasowa
Lernen beginnen
temporary
dobrze płatna
Lernen beginnen
well-paid
umysłowa/urzędnicza
Lernen beginnen
white-collar
umiejętność dbania o detale
Lernen beginnen
attention to detail
zaangażowany, oddany
Lernen beginnen
commited
zdolności komunikacyjne
Lernen beginnen
communication skills
doświadczenie w pokrewnej dziedzinie, branży
Lernen beginnen
experience in related field
zorientowany na cele
Lernen beginnen
goal-oriented
mający silną motyweację
Lernen beginnen
highly motivated
wysoko wykwalifikowany
Lernen beginnen
highly skilled
(in)competent
Lernen beginnen
(nie)kompetenty
(in)efficient
Lernen beginnen
(nie)wydajny
dotrzymywać terminów
Lernen beginnen
meet deadlines
dobrze wyszkolony
Lernen beginnen
well-trained
pracować pod presją
Lernen beginnen
work under pressure
gospodarka oparta na rolnictwie
Lernen beginnen
agriculture-based economy
nadzorować
Lernen beginnen
be in charge
zostać zwolnionym
Lernen beginnen
be made redundant
być bezrobotnym
Lernen beginnen
be out of work
awansować, dostać awans
Lernen beginnen
be promoted
kariera w
Lernen beginnen
career in
perspektywa kariery
Lernen beginnen
career prospects
wykonywać obowiązki
Lernen beginnen
carry out duties
wybór zawodu
Lernen beginnen
choice of career
wspinać się po szczeblach kariery
Lernen beginnen
climb the career ladder
radzić sobie z czymś
Lernen beginnen
cope with
załoga, ekipa, zespół
Lernen beginnen
crew
pracownik
Lernen beginnen
employee
pracodawca
Lernen beginnen
employer
agencja pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
employment agency
wyjechać w sprawach zawodowych
Lernen beginnen
go away on business
zbankrutować
Lernen beginnen
go bankrupt/out of business
(pójść) na zwlnienie
Lernen beginnen
(go on) leave
złożyć rezygnację
Lernen beginnen
hand in your resignation
podnieść wydajność
Lernen beginnen
increase efficiency
gospodarka oparta na informacji
Lernen beginnen
information economy
rynek pracy
Lernen beginnen
labour market
zwolnić kogoś z pracy
Lernen beginnen
lay sb off
uczyc się zawodu w praktyce
Lernen beginnen
learn on the job
uczenie się przerz całe życie
Lernen beginnen
lifelong learning
zarabiać na życie (robiąc coś)
Lernen beginnen
make a living doing sth/do sth for a living
badania rynku
Lernen beginnen
market research
praca (zwykle biurowa) o stałych godiznach
Lernen beginnen
nine-to-five job
na takich samych warunkach
Lernen beginnen
on equal terms
posada
Lernen beginnen
position
zwolnić się/zrezygnować z pracy
Lernen beginnen
quit/resign
wymagania
Lernen beginnen
requirements
emerytuira
Lernen beginnen
retirement
przekwalifikowaćsię
Lernen beginnen
retrain
wzrost bezrobocia
Lernen beginnen
rise in unemployement
prowadzić usługi/biznes
Lernen beginnen
run a service/business
zwolnić kogoś
Lernen beginnen
sack sb/give sb the sack/fire sb (informal)
wyniki sprzedaży
Lernen beginnen
sales figures
założuyc firmę
Lernen beginnen
set up a company
ubić interes
Lernen beginnen
strike a deal
wyższe stanowisko
Lernen beginnen
superior position
nadzorować pracę
Lernen beginnen
supervise work
nadzorca, kierownik
Lernen beginnen
supervisor
brać wolny dzień
Lernen beginnen
take a day off
prowadzić nabór (pracowników)
Lernen beginnen
take on (employees)
przejmować od kogoś (e.g. obowiazki)
Lernen beginnen
take over from sb
z pracą wiąże się
Lernen beginnen
the job/work involves
bezrobotni
Lernen beginnen
unempolyed
sekrety zawodowe
Lernen beginnen
tricks of trade
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployement
wolna posada, etat
Lernen beginnen
vacancy
być samozatruddnionym
Lernen beginnen
be self-employed
być soim własnym szefem
Lernen beginnen
be your own boss
pracować dorywczo/wykonywać drobne prace
Lernen beginnen
do odd jobs
korzystne warunki pracy
Lernen beginnen
favourable working conditions
elastyczność
Lernen beginnen
flexibility
elastyczne godziny pracy
Lernen beginnen
flexible working hours
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawccy
Lernen beginnen
fringe benefits/perks
strajkować
Lernen beginnen
go on strike
zadowolenie z pracy
Lernen beginnen
job satisfaction
pewnośc stałego zatrudnienia
Lernen beginnen
job security
urlop macierzyński/ojcowski
Lernen beginnen
maternity/paternity leave
przepracowywać się
Lernen beginnen
overwork
perspektywy awansu
Lernen beginnen
prospects of promotion
prowadzić swój własny biznes
Lernen beginnen
run your own business
pracować zdalnie (z domu)
Lernen beginnen
work from home
pracować w zespole/samemu
Lernen beginnen
work in a team/on your own
pracować na zmiany
Lernen beginnen
work shifts
pracować, dotrzymująć terminów
Lernen beginnen
work to deadlines
pracować w nadgodiznach
Lernen beginnen
work/do overtime
okres próbny
Lernen beginnen
trial period

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.