Loren słówka

 0    117 Datenblatt    Pruszek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dorosły (o osobie)
Lernen beginnen
grown-up
rozkwit czegoś (np. działalności gospodarczej)
Lernen beginnen
flowering of sth
kwitnąć, zakwitać
Lernen beginnen
blossom
cudowny, zdumiewający
Lernen beginnen
prodigious
cudowne dziecko (geniusz)
Lernen beginnen
child prodigy
tykać, przemijać, upływać
Lernen beginnen
tick away
wyjeżdżać (skądś)
Lernen beginnen
depart
odejść z tego świata
Lernen beginnen
depart this life
ludzkość, rodzaj ludzki
Lernen beginnen
mankind
wieczny, wiekuisty
Lernen beginnen
eternal
młodość
Lernen beginnen
youth
Panteon
Lernen beginnen
pantheon
nieśmiertelny
Lernen beginnen
immortal
judaistyczny
Lernen beginnen
Judaic
patriarcha, przywódca (np. plemienia)
Lernen beginnen
patriarch
okres (czasu), długość (życia)
Lernen beginnen
span
alchemik, naukowiec, który próbował wynaleźć lek na wszystkie choroby
Lernen beginnen
alchemist
oczekiwanie, wyczekiwanie
Lernen beginnen
expectancy
średnia długość życia
Lernen beginnen
life expectancy
średniowieczny
Lernen beginnen
medieval
dotyczyć (kogoś, czegoś)
Lernen beginnen
concern
zaangażowany, zainteresowany
Lernen beginnen
concerned
głód
Lernen beginnen
hunger
niedożywianie
Lernen beginnen
malnutrition
nieistniejący
Lernen beginnen
non-existent
śmiertelny (np. choroba), nieuchronny
Lernen beginnen
fatal
okresowy
Lernen beginnen
periodic
wybuch, gwałtowna fala (np. choroby)
Lernen beginnen
outbreak
plaga, zaraza, dżuma
Lernen beginnen
plague
równomiernie, stopniowo
Lernen beginnen
steadily
w dużej mierze, w znacznym stopniu,
Lernen beginnen
largely
odżywianie
Lernen beginnen
nutrition
gruźlica (choroba zakaźna)
Lernen beginnen
tuberculosis
ospa, czarna ospa, ospa prawdziwa
Lernen beginnen
smallpox
wnosić (swój wkład do czegoś)
Lernen beginnen
contribute
zanik, zmniejszenie się
Lernen beginnen
decline
odmiana, wariacja (coś zmienionego)
Lernen beginnen
variation
pandemia
Lernen beginnen
pandemic
poważny, ciężki, ekstremalny
Lernen beginnen
severe
wiać, cios (przykra, zła sytuacja),
Lernen beginnen
blow
subsaharyjski
Lernen beginnen
sub-Saharan
system opieki zdrowotnej
Lernen beginnen
health-care system
długość, czas trwania życia
Lernen beginnen
lifespan
niekwestionowany, bezsporny
Lernen beginnen
indisputable
mieć jakiś obowiązek
Lernen beginnen
to be on duty
pracować na zmiany
Lernen beginnen
to do shiftwork
być bezrobotnym
Lernen beginnen
to be unemployed
praca o stałych godzinach
Lernen beginnen
to work nine-to-five
mieć tymczasową pracę
Lernen beginnen
to have a temporary job
awansować
Lernen beginnen
to promote
miec stałą pracę
Lernen beginnen
to have a permanent job
zdredukować kogoś do niższego stpnia
Lernen beginnen
to downgrade sb
być po służbie, po pracy
Lernen beginnen
to be off duty
zasługiwać na coś
Lernen beginnen
be worthy of sth
dokument, kwit
Lernen beginnen
voucher
prawidłowy, ważny
Lernen beginnen
valid
smakować jak coś
Lernen beginnen
taste of sth
byc za coś wdzięcznym
Lernen beginnen
be thankful for sth
przeszkadzać komuś z czymś
Lernen beginnen
trouble sb with sth
typowe dla czegoś
Lernen beginnen
typical of sth
zmartwiony czymś
Lernen beginnen
upset about sth
marnować pieniądze na coś
Lernen beginnen
waste money on sth
coś przekłada się na coś innego
Lernen beginnen
translate sth into sth
opiekować się
Lernen beginnen
look after
patrzyć na kogoś z pogardą
Lernen beginnen
look down on
szukać
Lernen beginnen
look for
czekać z niecierpliwością
Lernen beginnen
look forward to
rozpatrywać, poszukiwać informaci (np. w policyjnych sprawach)
Lernen beginnen
look into
przyglądać się, rozglądać się
Lernen beginnen
look on
uważać kogoś za coś
Lernen beginnen
look upon
wypatrywać czegoś
Lernen beginnen
look out for
badać, przeglądać (mp. notatki)
Lernen beginnen
look over
przeglądać
Lernen beginnen
go through
oglądać, obejrzeć dokładnie, sprawdzać
Lernen beginnen
look round
przejrzeć, patrzeć ale nie uważnie
Lernen beginnen
look through
sprawdzić, odwiedzić kogoś po dłuższym czasie
Lernen beginnen
look up
podziwiać kogoś
Lernen beginnen
look up to
kierować się do, przyczyniać się do czegoś
Lernen beginnen
make for
uciekać, znikać
Lernen beginnen
make off
zrozumieć coś, rozumieć, wypełniać
Lernen beginnen
make out
rozumieć
Lernen beginnen
work out
wypełniać
Lernen beginnen
fill in
uciec
Lernen beginnen
make away
wynagradzac cos komuś
Lernen beginnen
make sth up to sb
wynagradzać, rekompensować,
Lernen beginnen
compensate
zmyslać, nakładać makijaż, pogodzić się
Lernen beginnen
make up
jako całość, ogólnie
Lernen beginnen
as a whole
rekompensować
Lernen beginnen
make sth up for
umrzeć
Lernen beginnen
pass away
udawać kogoś
Lernen beginnen
pass off as
oddawać, podawać (rzeczy dla dziecka po starszym bracie:(()
Lernen beginnen
pass on
mdleć
Lernen beginnen
pass out
rozkładać się, gnić
Lernen beginnen
decay
trwać, wytrzymywać, znosić
Lernen beginnen
endure
modyfikować, zmieniać
Lernen beginnen
modify
potencjalny
Lernen beginnen
potential
zmiana
Lernen beginnen
shift
zamiennik, zastępować
Lernen beginnen
substitute
zmieniać, przełączać
Lernen beginnen
switch
przechodzić (szkolenie), poddawać się(badaniom) znosić (trudy)
Lernen beginnen
undergo
utrzymywać przy życiu
Lernen beginnen
sustain
mierzyć, konserować, utrzymywać (w porządku)
Lernen beginnen
maintain
odrzucenie
Lernen beginnen
rejection
niezmienna sytuacja
Lernen beginnen
status quo
mundurek, to co wszyscy
Lernen beginnen
uniform
doskonalić, oczyszczać
Lernen beginnen
refine
poprawiać, korygować
Lernen beginnen
amend
rozwijać się, ewoluować
Lernen beginnen
evolve
występować na przemian
Lernen beginnen
alternate
regularny, stały, ciągły
Lernen beginnen
steady
nowatorski, oryginalny
Lernen beginnen
novel
zawierać, powstrzymać przed rozprzestrzenieniem się czegoś
Lernen beginnen
contain
kwalifikacje
Lernen beginnen
credentials
wrodzony
Lernen beginnen
innate
chaotyczny, bezładny
Lernen beginnen
incoherent
krajowy, wewnętrzny
Lernen beginnen
internal
przekonany
Lernen beginnen
convinced

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.