LT exam #1

 0    57 Datenblatt    engonskype
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
woleć coś niż coś
Lernen beginnen
to prefer sth TO sth
woleć coś robić
.
.
Lernen beginnen
to prefer to do sth / to prefer doing sth
He prefers travelling by train.
I prefer to wear clothes made of natural fibers.
rozmiar
Lernen beginnen
size
koszt
Lernen beginnen
cost
drużyna
Lernen beginnen
team
młodość
w mojej młodości
Lernen beginnen
youth
in my youth
wzór do naśladowania
Lernen beginnen
a role model (for sb)
być pełnym pasji
Lernen beginnen
to be passionate ABOUT sth
pojechać gdzieś na zimowe wakacje
Lernen beginnen
to go somewhere for winter holidays
deszczowy
najbardziej deszczowy
Lernen beginnen
rainy
the rainiest
która część dnia?
Lernen beginnen
which part of the day?
Co myślisz o...?
Lernen beginnen
What do you think OF ...?
obrzydliwy / bardzo niesmaczny
Lernen beginnen
disgusting
będziesz mieć 30 sekund, żeby przejrzeć zadanie
Lernen beginnen
you'll have 30 seconds to review the task
duży / przestronny
Lernen beginnen
spacious
entyzjastyczny / pełen radości
Lernen beginnen
enthusiastic
kierować kogoś
Lernen beginnen
to guide sb
przemoc
Lernen beginnen
violence
narkotyki
Lernen beginnen
drugs
być zaangażowanym w coś
zaangażowanie
Lernen beginnen
to be involved IN sth
involvement
wspierać kogoś
Lernen beginnen
to support sb
praca w grupie
Lernen beginnen
group work
jak również
Lernen beginnen
as well as
zachęcać kogoś do robienia czegoś
Lernen beginnen
to encourage sb TO do sth
osiągnąć cel
Lernen beginnen
to achieve your goal
cel
Lernen beginnen
goal / objective / aim / purpose
spędzić wakacje zimowe
Lernen beginnen
to spend the winter holidays
Grecja
Lernen beginnen
Greece
w lato
Lernen beginnen
IN summer
niespodziewanie
Lernen beginnen
suddenly / out of the blue / unexpectedly
przeprowadzić się
Lernen beginnen
to move
Islandia
Lernen beginnen
Iceland
zamiast
Lernen beginnen
instead of...
unikać
Lernen beginnen
to avoid
zimno
Lernen beginnen
the cold
niestety
Lernen beginnen
unfortunately
Nie mogę się tego doczekać.
Lernen beginnen
I'm looking forward to it.
Nigdy nie byłem w Chinach.
Lernen beginnen
I have never been to China.
prognoza pogoda
.
Lernen beginnen
weather forecast
The weather forecast is good for tomorrow.
ulewa / duży deszcz
Lernen beginnen
heavy rain
ciężka np. torba
Lernen beginnen
a heavy bag
duży korek uliczny
Lernen beginnen
a heavy traffic jam
rozpogodzi się / przjaśni się
Lernen beginnen
it'll brighten up
okres (czasu)
sunny spell
...
Lernen beginnen
spell/period
.
czas, gdy świeci słońce
dziwny
Lernen beginnen
odd / strange / weird
nieczęsty / rzadki
.
Lernen beginnen
odd / occasional
the odd shower
niewielki / przelotny deszcz
Lernen beginnen
shower
chociaż
Lernen beginnen
although
nie zbyt chłodny / umiarkowany
.
Lernen beginnen
mild
It was a mild winter.
wietrzny
.
Lernen beginnen
breezy / windy
It was a bright, breezy day.
stopniowo
Lernen beginnen
gradually / step by step
niedogotowany
Lernen beginnen
undercooked
rozgotowany
Lernen beginnen
overcooked
puszka
Lernen beginnen
can
warzywa z puszki
Lernen beginnen
veggies from a can
posiłek
Lernen beginnen
meal
tęsknić
.
.
Lernen beginnen
to miss sth
I miss homemade food.
I miss you.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.