maj 2005 Alpiniści

 0    63 Datenblatt    justidesigner
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przypominają niektóre z cech starzenia
Lernen beginnen
Resemble some of the hallmarks of aging
poświęcania snu by wydłużyć godziny pracy
Lernen beginnen
Sacrificing sleep to longer working hours
Przewlekła utrata snu może zwiększyć niebezpieczeństwo wystąpienia chorób związanych z wiekiem, takich jak cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi
Lernen beginnen
Chronic sleep loss can increase the severity of age-related diseases such as diabetes and high blood pressure
hormonalne funkcjonowanie organizmu
Lernen beginnen
hormonal functioning of the body
wprowadzanie zmian
Lernen beginnen
Bring about changes
noce na mieście
Lernen beginnen
nights on the town
coraz bardziej powszechne
Lernen beginnen
increasingly common
zaskakujące wyniki
Lernen beginnen
Startling results
uderzający (o podobieństwie), imponujący, robiący wrażenie
Lernen beginnen
striking
zdumiewające zmiany w sposobie funkcjonwania ciała
Lernen beginnen
Stirking changes in the way their bodies functioned
kolejne noce
Lernen beginnen
Successive nights
Biologicznie lepsze wyniki
Lernen beginnen
Biologically performed better
w dni robocze
Lernen beginnen
on working days
pracownicy zmianowi
Lernen beginnen
shift workers
W niektórych przypadkach przypominający pacjentów z cukrzycą
Lernen beginnen
In some cases Resembling patients with diabetes
Musisz dostarczyć swoje podanie do pierwszego stycznia
Lernen beginnen
You must submit your application by January 1st
schodzić ze szczytu
Lernen beginnen
descending from the summit
(Próbka będzie poddana analizie
Lernen beginnen
The sample will be submitted for analysis
Średni czas trwania snu
Lernen beginnen
The average sleep duration
u szczytu braku snu
Lernen beginnen
at the peak of sleep loss
Ograniczenie snu u zdrowych młodych ludzi
Lernen beginnen
Sleep curtailment in healthy young people
zarywać nockę
Lernen beginnen
Cut back on the sleep
Długoterminowe negatywne skutki dla zdrowia
Lernen beginnen
Long-term negative effects on health
przyśpieszyć nadejście
Lernen beginnen
Speed up the onset
Zwiększyć dotkliwośćstopień zaawansowania wystąpienia chorób związanych z wiekiem
Lernen beginnen
Increase the severity of age-related diseases
przeszedł głębokie zmiany
Lernen beginnen
underwent profound changes
w metabolizmie glukozy
Lernen beginnen
in glucose metabolism
deprywacja snu (niedobór snu)
Lernen beginnen
sleep deprivation
byliśmy pozbawieni na 6 dni bez wody i jedzenia
Lernen beginnen
were stranded for six days without food or water
uratowani przez helikopter
Lernen beginnen
Rescued by helicopter
w zamieci przez trzy dni
Lernen beginnen
in a blizzard for three days
ośnieżony grzbiet górski
Lernen beginnen
snowy mountain ridge
temperatura ponieżej zera
Lernen beginnen
In sub zero temperature
Przy niewielkim schronie
Lernen beginnen
With little shelter
przycupnąć, zgromadzić się za wielką skałą
Lernen beginnen
Huddle behinda large rock
odkryty, wąski, granitowy gzyms, półka skalna
Lernen beginnen
exposed, narrow, granite ledge
ostra burza z piorunami
Lernen beginnen
Fierce electric storm
niezależny fotograf
Lernen beginnen
freelance photographer
miejsce pobytu
Lernen beginnen
whereabouts
zapalony zagorzały alpinista
Lernen beginnen
Keen climber
ratownictwo
Lernen beginnen
Rescue service
Zła pogoda uniemożliwia im dotarcie zdanej tylko na siebie pary
Lernen beginnen
Bad weather prevented them from reaching the stranded couple
męka, gehenna
Lernen beginnen
ordeal
O świcie wczoraj
Lernen beginnen
by dawn yesterday
wczoraj o świcie
Lernen beginnen
at dawn yesterday
niewiarygodnie wilgotne
Lernen beginnen
incredibly damp
cholernie zimny wiatr,
Lernen beginnen
Biting wind
Racjonowania żywności
Lernen beginnen
Rationing or ration the food
być przygotowany na wyprawę
Lernen beginnen
be prepared for the expedition
prognoza pogody
Lernen beginnen
prognoza pogody Englisch
weather forecast
surowa burza pojawiła się znikąd
Lernen beginnen
Severe storm Came in out of nowhere
Piorun uderzył
Lernen beginnen
Lightning struck
Chłodziarki
Lernen beginnen
Coolers, head torches
przymocowany do lin
Lernen beginnen
attached to the rope
lekki schron
Lernen beginnen
lightweight shelter
odkopywać śnieg
Lernen beginnen
dig away the snow
już działam w tej sprawie, Jestem w tej sprawie
Lernen beginnen
I'm on the case
pogoda była bardzo surowa
Lernen beginnen
Wheather was severe
dostać odmrożenia
Lernen beginnen
get frostbite
obejmować pozycje, zajmować czas
Lernen beginnen
take up
przyjąć kogoś, zatrudnić kogoś
Lernen beginnen
take someone on
bez szwanku
Lernen beginnen
unscathed
przyzwoity posiłek
Lernen beginnen
decent meal

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.