Maj 2006 Kasyno-Kowboje-Google

 0    90 Datenblatt    justidesigner
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mit powstały
Lernen beginnen
myth arose
stawiać dobro przeciwko złu
Lernen beginnen
set good against evil
wrogość kowbojów
Lernen beginnen
cowboys hostility
poszukujący złoczyńców
Lernen beginnen
Searching for villains
Przykro mi, nie mamy już żadnych
Lernen beginnen
Sorry, we've got none left
Żaden z chłopców nie odważył się nic powiedzieć.
Lernen beginnen
None of the boys did not dare say anything.
absolutnie nic
Lernen beginnen
none at all
pogląd, widok
Lernen beginnen
outlook
Żaden z nas nie może tam iść
Lernen beginnen
Neither of us can go there
Nie mogłam ani jeść, ani spać
Lernen beginnen
I could neither eat nor drink
Ja też nie
Lernen beginnen
nor have I
ni pies, ni wydra
Lernen beginnen
neither fish nor fowl
wyraz twarzy, mina
Lernen beginnen
facial expression
wygląd
Lernen beginnen
appearance
niebezpieczny, trudny
Lernen beginnen
dangerous, difficult
niecodzienny
Lernen beginnen
offbeat
Kobiety nadążają za wiadomościami z tygodnia
Lernen beginnen
Women keep up with the news of the week
próbując nadążyć
Lernen beginnen
trying to keep up
przetrzymywać kogoś, powstrzymywać kogoś przed pójściem spać
Lernen beginnen
keep somebody up
Utrzymuj swoją prace na dobrym poziomie, to wszystko co moge powiedziec
Lernen beginnen
Keep up the great work is all I can say
przekładnia kierownicza
Lernen beginnen
steering gear
On odwiódł go od tego szalonego pomysłu
Lernen beginnen
He steered him away from this crazy idea
Nakierowałem rozmowę na inny temat
Lernen beginnen
I steered the conversation towards a different topic
układ kierowniczy
Lernen beginnen
steering system
wspomaganie kierownicy
Lernen beginnen
Power Steering
pokierować spotkaniem
Lernen beginnen
steer the meeting
trzymać się od czegoś z daleka
Lernen beginnen
steer clear of something
wywołać coś, spowodować coś (np. chorobę)
Lernen beginnen
bring something on
(Ona została wychowana przez swoją ciotkę.)
Lernen beginnen
She was brought up by her aunty
ekspansja w kierunku zachodnim
Lernen beginnen
westward expansion
doskonałe jeździectwo, jazda konna
Lernen beginnen
Excellent horsemanship
zdolność do przetrwania w trudnych warunkach
Lernen beginnen
the ability to survive in tough conditions
uczynił z nich idealnych chodowców bydła
Lernen beginnen
made them ideal Cattlemen
żaden poganiacz biorący bydło przed terytorium idian
Lernen beginnen
No drover taking cattle through Indian territory
zbyt niedoświadczony by pokonać pierwszej klasy graczy
Lernen beginnen
inexperienced to beat any first-class
częste walki
Lernen beginnen
frequent fighting
ta sama historia jest często opowiadana na wiele sposobów
Lernen beginnen
This same story is frequently told a number of ways
nie czuł wstydu
Lernen beginnen
he did not disgrace himself
złapać, chwycić (szybkim ruchem ręki)
Lernen beginnen
snatch
złodziej damskich torebek
Lernen beginnen
purse snatcher
Zrobimy krótki odpoczynek i idziemy do naszego kościoła
Lernen beginnen
We snatched something like rest, and then went to see our Church
zabrał swoją ręke i wkońcu na mnie spojrzał
Lernen beginnen
He snatched his hand away and finally looked at me
gra w deblu mieszanym
Lernen beginnen
playing mixed doubles
Jego urok podbił wszystkich
Lernen beginnen
His charm conquered everyone
wybitnie dobrze się bawił
Lernen beginnen
he vastly enjoyed himself
żetony były rozrzucone na zielonym materiale
Lernen beginnen
the chips were scattered over the green cloth
Krupier dał kołem ostry zakręt
Lernen beginnen
the croupier gave the wheel a sharp turn
na turniej koszykówki
Lernen beginnen
for basketball tournament
zdobył nieoczekiwane zwycięstwo
Lernen beginnen
He snatched an unexpected victory
niewiele palić i nic nie pić
Lernen beginnen
smoking little and drinking nothing
Maria odgarnęła do tyłu swoje długie włosy
Lernen beginnen
Maria odgarnęła do tyłu swoje długie włosy
jednym ruchem
Lernen beginnen
with a flick
Bob strzepnął popiół ze swojego cygara
Lernen beginnen
Bob flicked the ash from his cigarBob flicked the ash from his cigar.
bez zastanowienia, bez zmrużenia oka
Lernen beginnen
without a flick
kartkować książkę (przeglądać książkę kartka po kartce)
Lernen beginnen
leaf through a book flick through a book
za przyciśnięciem guzika, w oka wgnieniu, z łatwością
Lernen beginnen
at the flick of a switch
zgarniać kasę
Lernen beginnen
rake in the cash
prowizja od sprzedaży
Lernen beginnen
commission on sales
Uważam ten pomysł za ekscytujący
Lernen beginnen
I find that idea thrilling
poszukujący dreszczyku emocji
Lernen beginnen
thrill seeker sthrill-seeking
podekscytowany czymś
Lernen beginnen
thrilled about something
dreszczyk oczekiwania
Lernen beginnen
thrill of anticipation
on robi to ze względu na związane z tym emocje
Lernen beginnen
he does it for the thrill of it
obiecał nie zapomnieć o jego radzie
Lernen beginnen
he'd promised him not to forget his advice.
zwrócić uwagę na strój
Lernen beginnen
note out dress
z dziko, szalenie bijącym sercem
Lernen beginnen
With a wildly beating heart
piłka zabrzęczała, zaświszczała jak mały demon intrygi
Lernen beginnen
ball whizzed about like a small demon of mischief
żartobliwa psotliwość, urwisostwo
Lernen beginnen
playful misbehaviour
zrobiłbym sobie krzywdę kontynuując to, nie zaprzestając teo
Lernen beginnen
I would have done myself a mischief if I'd carried on.
nie mógł uwierzyć swoim oczom kiedy piłka wpadła na numer 18
Lernen beginnen
could hardly believe his eyes when it fell into number eighteen
Czy chcesz, żebyśmy ryzykowali życiem dla tego
Lernen beginnen
Do you want us to stake our lives on that
Zobaczył głowę na palu przy bramie miasta
Lernen beginnen
He saw a head on a stake at the city gates
Podwoiłem stawkę
Lernen beginnen
I doubled the stake
jego głowa wirował, miotał od jej słów
Lernen beginnen
his head was spinning, hurled from her words
dziwne poczucie władzy zawładneło nim
Lernen beginnen
A queer sense of power seized him
brzmi
Lernen beginnen
sounds
szukał czegoś co by brzmiało znajomo
Lernen beginnen
He'd been looking for something that would ring a bell
Pozostań w pobliżu wystarczająco długo i zobaczysz wszystko
Lernen beginnen
Stick around long enough, and you get to see everything
różne dodatkowe funkcje
Lernen beginnen
various extra features
Powiew świeżego powietrza
Lernen beginnen
A breath of fresh air
garstka ludzi
Lernen beginnen
a handful of people
ona musi być utrapieniem dla swojego ojca
Lernen beginnen
She must be a handful for her father
prace naukowe
Lernen beginnen
scholarly papers
satellite imagery
Lernen beginnen
satellite imagery
Stąd konieczność
Lernen beginnen
Hence the need for
Jakie jest twoje ogólne wrażenie o nim?
Lernen beginnen
What is your overall impression of him?
czy też chętnie się do tego przyzna, czy nie
Lernen beginnen
whether it’s willing to admit it or not
Poniżej znajdują się banery reklamowe do wykorzystania na swojej stronie internetowej
Lernen beginnen
Below are some banners to use on your website
pochwycić, zatrzymać gałki oczne
Lernen beginnen
retain eyeballs
Ona nie mogła pojąć tej idei.
Lernen beginnen
She couldn't tackle this concept

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.