Masterclass Unit10i11

 0    186 Datenblatt    renattajarosz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
duża ilość tekstu; całe tomy
Lernen beginnen
reams
wszechobecna TV
Lernen beginnen
ubiquitous TV
stale, ciągle
Lernen beginnen
steadily
efekt uboczny
Lernen beginnen
fallout of sth
przypadkowo przelało się
Lernen beginnen
spilled into
usiąść wygodnie
Lernen beginnen
sit back
mieć duże oczekiwania co do bycia
Lernen beginnen
have high expectations of being
wzór do naśladowania
Lernen beginnen
role model
przetestować
Lernen beginnen
trial
szeroka gama
Lernen beginnen
broad ranges
odruchowo, mimowolnie
Lernen beginnen
involuntarily
okazywać emocje
Lernen beginnen
display emotions
rozproszone społeczeństwa
Lernen beginnen
scattered societies
wspólni przyjaciele
Lernen beginnen
mutual friends
więzy z
Lernen beginnen
bond with
zaprzyjaźniony
Lernen beginnen
befriended
Sztuka była świetna, nawet jeśli trochę za długa.
Lernen beginnen
The play was wonderful, if a little too long at over three hours.
teraz, kiedy mamy...
Lernen beginnen
We can see whatever films we want at home now that we get on-demand TV.
ruszyć w kierunku (drzew)
Lernen beginnen
make for (the woods)
poradzić sobie z czymś niezbyt dobrym
Lernen beginnen
make do with something
zapłacić za szkody
Lernen beginnen
make good the damage
sukces lub porażka
Lernen beginnen
make or break
naprawiać, nadrabiać coś (braki w śpiewaniu)
Lernen beginnen
make up for (lack of singing ability)
szukać zysku, korzyści
Lernen beginnen
be on the make
posiadać wszystkie cechy potrzebne do
Lernen beginnen
have all the makings of
rozgryźć kogoś, zrozumieć charakter
Lernen beginnen
make (somebody) out
zachowuje się, jakby był gwiazdą rocka
Lernen beginnen
he makes like he’s the rock legend
uciekać ze skradzionymi rzeczami
Lernen beginnen
make off with stolen stuff
dostrzegalne
Lernen beginnen
discernable
nie cierpieć
Lernen beginnen
abhor
gruntowna zmiana
Lernen beginnen
profound change
obarczyć kogoś winą za coś
Lernen beginnen
blame sth on sb
realna alternatywa
Lernen beginnen
a viable alternative
nie zważać na coś
Lernen beginnen
be oblivious to sth
o kapitalnym znaczeniu, nadrzędnej wagi
Lernen beginnen
paramount
dzierżyć władzę
Lernen beginnen
hold sway
wystawny
Lernen beginnen
lavish
nakład, wydatek
Lernen beginnen
outlay
przełom
Lernen beginnen
watershed
okaleczony
Lernen beginnen
crippled
gwałtownie wzrosnąć na rynku
Lernen beginnen
surged into the market
cios
Lernen beginnen
blow
pieczone w piekarniku
Lernen beginnen
oven-roasted meat, vegetables, chicken
smażone na patelni
Lernen beginnen
pan-fried meat vegetables fish chicken
ręcznie zbierane
Lernen beginnen
hand-picked fruit vegetables
uprawiane ekologicznie
Lernen beginnen
organically-grown fruit vegetables
grillowane
Lernen beginnen
charcoal-grilled meat vegetables fish chicken
mocno przyprawione
Lernen beginnen
heavily-spiced meat fish soup chicken
karmione ziarnem
Lernen beginnen
corn-fed chicken
łapane na wędkę
Lernen beginnen
line-caught fish
stare jak dąb
Lernen beginnen
oak-aged wine
świeżo wyciskane
Lernen beginnen
freshly-squeezed fruit
wyśrubowane, zaporowe (ceny)
Lernen beginnen
prohibitive
przejść przemianę
Lernen beginnen
undergo a change
przesunięto nacisk z czegoś na coś
Lernen beginnen
shift emphasis on sth to
być szkodliwym dla czegoś
Lernen beginnen
to deal a blow to sth (a blow was dealt to sth)
wynagradzać
Lernen beginnen
remunerate
nie ma nic za darmo
Lernen beginnen
There’s no such thing as a free lunch
pieniądze rządzą światem
Lernen beginnen
money makes the world go round
dostajesz to, za co płacisz
Lernen beginnen
you get what you pay for
pieniądze nie leżą na ulicy
Lernen beginnen
money doesn’t grow on threes
dobry zwyczaj nie pożyczaj
Lernen beginnen
neither a borrower nor a lender be
pieniądze są źródłem zła
Lernen beginnen
money is the root of all evil
cena nie jest ważna
Lernen beginnen
money’s no object
łatwo wyciągnąć pieniądze od głupca
Lernen beginnen
a fool and this money are soon parted
chwilowo bez pieniędzy
Lernen beginnen
hard up
brakować pieniędzy
Lernen beginnen
be on the breadline
nie mieć pieniędzy
Lernen beginnen
be strapped for cash
pozbawiony środków
Lernen beginnen
deprived
spłukany
Lernen beginnen
broke
bez grosza
Lernen beginnen
penniless
bez pieniędzy
Lernen beginnen
needy
bogaty, powodzi mu się
Lernen beginnen
prosperous
nadziany
Lernen beginnen
loaded
bogaty
Lernen beginnen
be rolling in it
dobrze sytuowany
Lernen beginnen
well off
zamożny
Lernen beginnen
affluent
uprzywilejowani, dobrze sytuowani
Lernen beginnen
privileged
wybulić
Lernen beginnen
fork out
trwonić
Lernen beginnen
squander
utopić pieniądze w
Lernen beginnen
sink (into)
wydać na coś dużo pieniędzy
Lernen beginnen
shell out
przekazywać środki
Lernen beginnen
funnel (into)
wyprowadzać pieniądze
Lernen beginnen
siphon off
ciułać pieniądze
Lernen beginnen
hoard money
całkowicie
Lernen beginnen
utterly
niesmak, obrzydzenie do czegoś
Lernen beginnen
distaste for
wstrętny (temat pieniądze)
Lernen beginnen
sordid (subject of money)
milczeć
Lernen beginnen
become tongue-tied
chełpliwy
Lernen beginnen
blustering
bezpośredni
Lernen beginnen
forthright
drażliwy
Lernen beginnen
prickly
zdenerwować się, tracić równowagę
Lernen beginnen
become flustered
oglądać tylko wystawy
Lernen beginnen
window shopper
robić zakupy do upadłego
Lernen beginnen
I can shop till I drop.
Kupuję pod wpływem impulsu.
Lernen beginnen
I buy things on impulse.
Poluję na wyprzedaże.
Lernen beginnen
I’m a bargain hunter.
wybawienie od
Lernen beginnen
salvation from
trwonić pieniądze
Lernen beginnen
fritter away
nie mieć pieniędzy
Lernen beginnen
not have a penny to rub together
wybulić, wydać dużo pieniędzy
Lernen beginnen
splash out
skłonić podstępem do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
trick sb into doing sth
rajcować się czymś
Lernen beginnen
short-term buzz
nie mieć związku z
Lernen beginnen
have no bearing on
wyraźnie
Lernen beginnen
manifestly
to+ infinitive
Lernen beginnen
promise to go, agree to go, refuse to go
object + to + infinitive
Lernen beginnen
encourage sb to go, tell sb to go, ask sb to go
that
Lernen beginnen
explain that, promise that, agree that, suggest that, boast that
ing
Lernen beginnen
suggest doing
to + object + that
Lernen beginnen
explain to sb that, whisper to sb that, suggest to sb that, boast to sb that
przystawać na coś, zgadzać się
Lernen beginnen
acquiesce
wygadać się, wypaplać
Lernen beginnen
blab
przechwalać się
Lernen beginnen
brag
domagać się czegoś
Lernen beginnen
clamour for
wyjaśniać (formalne)
Lernen beginnen
clarify
namawiać, napuszczać kogoś
Lernen beginnen
egg on
wyjaśniać co się stało (nieformalne)
Lernen beginnen
fill in
zgadzać się (nieformalne)
Lernen beginnen
go along with
chełpić się, triumfować
Lernen beginnen
gloat
sugerowano, że
Lernen beginnen
it has been mooted that
ruszać ustami
Lernen beginnen
mouth
mamrotać, mówić cicho i niewyraźnie
Lernen beginnen
mumble
przyrzekać, ślubować
Lernen beginnen
pledge
nieuprzejmie odmawiać, odrzucać (formalne)
Lernen beginnen
rebuff
wyjaśniać prosto (nieformalne)
Lernen beginnen
spell out
przysięgać, obiecywać
Lernen beginnen
swear
odrzucić (propozycję), odmówić
Lernen beginnen
turn down
namawiać, nakłaniać
Lernen beginnen
urge
głos
Lernen beginnen
husky
głos
Lernen beginnen
stern
głos
Lernen beginnen
gravelly
głos
Lernen beginnen
shrill
głos
Lernen beginnen
slurred
głos
Lernen beginnen
velvety
głos
Lernen beginnen
grating
głos
Lernen beginnen
high-pitched
głos
Lernen beginnen
booming
głos
Lernen beginnen
whiny
głos
Lernen beginnen
hushed
głos
Lernen beginnen
matter-of-fact
głos
Lernen beginnen
mellifluous
głos
Lernen beginnen
tremulous
głos
Lernen beginnen
gruff
głos
Lernen beginnen
plummy
głos
Lernen beginnen
taut
rok, który należy zapamiętać, z którym należy się liczyć
Lernen beginnen
a year to reckon with
oszust
Lernen beginnen
a confidence trickster
handlowanie po domach
Lernen beginnen
peddling
łatwizna
Lernen beginnen
pushover
rtęć
Lernen beginnen
mercury
medyk, konował
Lernen beginnen
quack
zdzierstwo
Lernen beginnen
rip off
ryzykant
Lernen beginnen
risk-taker
energiczny, zaciekły
Lernen beginnen
forceful
rozsławiać swoje imię, swoją firmę
Lernen beginnen
getting your name across
tasiemiec
Lernen beginnen
tapeworm
włożyć sporo pieniędzy, zainwestować
Lernen beginnen
pour money into
utrzymać się na powierzchni
Lernen beginnen
stay afloat
w wysokości (kwota)
Lernen beginnen
to the tune of
nie być wiele wartym
Lernen beginnen
not to amount to much
jeść szybko
Lernen beginnen
consume at great speed
wątpliwy, dyskusyjny
Lernen beginnen
dubious
ironicznie, żartobliwie
Lernen beginnen
tongue in cheek
wyeliminować konkurencję z rynku
Lernen beginnen
force out of the market
zdobyć rynek, zalać go
Lernen beginnen
flood the market
siły rynku
Lernen beginnen
market forces
wprowadzić nowy produkt
Lernen beginnen
take off a new product
oblać egzamin
Lernen beginnen
flunk
klapa
Lernen beginnen
bomb
dobrze przyjęty dobry pomysł
Lernen beginnen
go down a storm
porażka
Lernen beginnen
go to pieces
sukces
Lernen beginnen
breakthrough
porażka
Lernen beginnen
lapse
porażka
Lernen beginnen
on the rocks
porażka
Lernen beginnen
out of your depth
porażka
Lernen beginnen
go under
sukces
Lernen beginnen
buoyant
porażka
Lernen beginnen
blow it
porażka
Lernen beginnen
come unstuck
porażka
Lernen beginnen
flop
porażka
Lernen beginnen
miss the boat
porażka
Lernen beginnen
cut your losses
sukces
Lernen beginnen
sail through
spocząć na laurach
Lernen beginnen
rest on your laurels
zwolniony z pracy
Lernen beginnen
laid off
cały czas, od początku
Lernen beginnen
all along

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.