Matura 2015 rep. Unit 4

 0    265 Datenblatt    gosiaskowron19972
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
księgowy
Lernen beginnen
an accountant
aktor
Lernen beginnen
actor
architekt
Lernen beginnen
an architect
kosmetyczka
Lernen beginnen
a beautician
szef
Lernen beginnen
a boss
kierowca autobusu
Lernen beginnen
bus-driver
kasjer w banku
Lernen beginnen
cashier
szef kuchni
Lernen beginnen
a chef
programista / programistka
Lernen beginnen
computer programmer
dentysta
Lernen beginnen
a dentist
lekarz
Lernen beginnen
a doctor
ekonomista
Lernen beginnen
an economist
elektryk
Lernen beginnen
an electrician
rolnik
Lernen beginnen
a farmer
projektant mody
Lernen beginnen
fashion designer
reżyser
Lernen beginnen
a film director
strażak
Lernen beginnen
a firefighter
steward
Lernen beginnen
flight attendant
fryzjer
Lernen beginnen
hairdresser
instruktor
Lernen beginnen
instructor
dziennikarz
Lernen beginnen
a journalist
sędzia
Lernen beginnen
a judge
prawnik
Lernen beginnen
a lawyer
wykładowca
Lernen beginnen
lecturer
bibliotekarz
Lernen beginnen
librarian
kierownik
Lernen beginnen
a manager
mechanik
Lernen beginnen
a mechanic
górnik
Lernen beginnen
a miner
model
Lernen beginnen
model
muzyk
Lernen beginnen
a musician
pielęgniarz
Lernen beginnen
a nurse
asystent biura
Lernen beginnen
office assistant
malarz
Lernen beginnen
painter
ratownik medyczny
Lernen beginnen
paramedic
aptekarz
Lernen beginnen
pharmacist
fotograf
Lernen beginnen
photographer
pilot
Lernen beginnen
a pilot
hydraulik
Lernen beginnen
a plumber
policjant
Lernen beginnen
a police officer
polityk
Lernen beginnen
a politician
listonosz
Lernen beginnen
postman
recepcjonista
Lernen beginnen
receptionist
sprzedawca
Lernen beginnen
a sales assistant
reprezentant handlowy
Lernen beginnen
sales representative
naukowiec
Lernen beginnen
a scientist
sekretarka
Lernen beginnen
a secretary
sprzedawca
Lernen beginnen
a shop assistant
żołnierz
Lernen beginnen
a soldier
chirurg
Lernen beginnen
a surgeon
nauczyciel
Lernen beginnen
a teacher
pracownik biura podróży
Lernen beginnen
travel agent
prezenter
Lernen beginnen
TV presenter
lekarz weterynarii
Lernen beginnen
vet
kelner
Lernen beginnen
a waiter
kelnerka
Lernen beginnen
a waitress
pisarz
Lernen beginnen
a writer
stolarz
Lernen beginnen
a carpenter
dyrektor generalny
Lernen beginnen
machief executive
komik
Lernen beginnen
comedian
doradca
Lernen beginnen
counselor
portier
Lernen beginnen
doorman
redaktor
Lernen beginnen
an editor
graficzka
Lernen beginnen
graphic designer
złota rączka
Lernen beginnen
handyman
dietetyk
Lernen beginnen
a nutritionist
psychiatra
Lernen beginnen
a psychiatrist
w pracy
Lernen beginnen
at work
zarządzać, odpowiadać za
Lernen beginnen
be in charge of
utrzymywać się z czegoś
Lernen beginnen
do sth for a living
szukać
Lernen beginnen
look for
zawód
Lernen beginnen
profession
wziąć odpowiedzialność za coś
Lernen beginnen
take responsibility for something
praca
Lernen beginnen
work
pracować jako
Lernen beginnen
work as
pracować w firmie
Lernen beginnen
work for a company
pracować w (szpitalu)
Lernen beginnen
work in (a hospital)
pracować w biurze
Lernen beginnen
work in an office
pracować w dziale sprzedaży
Lernen beginnen
work in sales
pracować w zespolu
Lernen beginnen
work in a team
pracować nad (czymś)
Lernen beginnen
work on (something)
pracować pod presją
Lernen beginnen
work under pressure
pracować z kimś
Lernen beginnen
work with someone
niebezpieczny
Lernen beginnen
dangerous
fizyczny
Lernen beginnen
manual
satysfakcjonujący
Lernen beginnen
satisfying
wymagający kwalifikacji
Lernen beginnen
skilled
stresujący
Lernen beginnen
Stressful
męczący
Lernen beginnen
tiring
stanowiący wyzwanie
Lernen beginnen
challenging
bez perspektyw
Lernen beginnen
dead-end
monotonny
Lernen beginnen
monotonous
motywujący
Lernen beginnen
motivating
satysfakcjonujący
Lernen beginnen
rewarding
niewymagający
Lernen beginnen
undemanding
słabo płatny
Lernen beginnen
badly-paid
premia
Lernen beginnen
bonus
szansa na awans
Lernen beginnen
chance of promotion
zmienić pracę
Lernen beginnen
change jobs
koleżanki / koledzy z pracy
Lernen beginnen
colleagues
umowa
Lernen beginnen
contract
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
do/work overtime
pracować na zmiany
Lernen beginnen
do/work shifts
zarabiać pieniądze
Lernen beginnen
earn money
obowiązki
Lernen beginnen
duties
zarobki
Lernen beginnen
earnings
na pełen etat
Lernen beginnen
full-time
znaleźć / dostać pracę
Lernen beginnen
get a job
dostać awans
Lernen beginnen
get a promotion
dać awans
Lernen beginnen
promote
dochód
Lernen beginnen
income
odejść z pracy
Lernen beginnen
leave your job
płatny urlop
Lernen beginnen
paid leave
na część etatu
Lernen beginnen
Part-time
emerytura
Lernen beginnen
a pension
dostać emeryturę
Lernen beginnen
get a pension
na godzinę / tygodniowo / miesięcznie
Lernen beginnen
per hour / week / month
stały
Lernen beginnen
permanent
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
to retire
emerytura
Lernen beginnen
retirement
pensja
Lernen beginnen
a salary
zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
sick leave
zasiłek chorobowy
Lernen beginnen
sick pay
podatek
Lernen beginnen
tax
praca zespołowa
Lernen beginnen
teamwork
tymczasowy
Lernen beginnen
temporary
napiwki
Lernen beginnen
tips
bezpłatny
Lernen beginnen
unpaid
dobrze płatny
Lernen beginnen
well-paid
pracować do późna
Lernen beginnen
work long hours
miejsce pracy
Lernen beginnen
a workplace
podróż służbowa
Lernen beginnen
a business trip
perspektywy zawodowe
Lernen beginnen
career prospects
pracować na nocną zmianę
Lernen beginnen
do the graveyard shift
wydatki
Lernen beginnen
expenses
regularnie otrzymywać informacje zwrotne
Lernen beginnen
get regular feedback
odbyć rozmowę z szefem na temat osiągnięć i wyników pracy (o pracowniku)
Lernen beginnen
have an appraisal
stawka godzinowa
Lernen beginnen
hourly rate
zakres obowiązków
Lernen beginnen
job description
płaca minimalna
Lernen beginnen
minimum wage
płacić na fundusz emerytalny
Lernen beginnen
pay into a pension scheme
podwyżka pensji
Lernen beginnen
pay rise
okres próbny
Lernen beginnen
trial period/probation
wydajność efektywność
Lernen beginnen
productivity
dzień ustawowo wolny od prac
Lernen beginnen
public holiday
odejść z pracy
Lernen beginnen
quit a job
odbyć praktyki
Lernen beginnen
serve an apprenticeship
podpisać umowę
Lernen beginnen
sign a contract
morale w zespole
Lernen beginnen
staff morale
przejść na wcześniejszą emeryture
Lernen beginnen
take early retirement
wziąć urlop bezpłatny
Lernen beginnen
take unpaid leave
roczna ocena pracownika
Lernen beginnen
yearly appraisal
warunki pracy
Lernen beginnen
working conditions
au pair
Lernen beginnen
au pair
opiekun do dzieci
Lernen beginnen
babysitter
wolontariusz
Lernen beginnen
charity worker
kasjer
Lernen beginnen
chackout assistant
roznosiciel gazet
Lernen beginnen
delivery boy/girl
zbieranie owoców
Lernen beginnen
fruit picking
praca wakacyjna
Lernen beginnen
holiday job
ratownik
Lernen beginnen
a lifeguard
praca sezonowa
Lernen beginnen
seasonal work
opiekun na obozie
Lernen beginnen
summer camp supervisor
praca na lato
Lernen beginnen
summer job
przewodnik
Lernen beginnen
a tour guide
wolontariat
Lernen beginnen
voluntary work
płaca, dniówka
Lernen beginnen
wages
praca weekendowa
Lernen beginnen
Weekend work
ogłaszać
Lernen beginnen
advertise
kandydat do pracy
Lernen beginnen
applicant
formularz aplikacyjny
Lernen beginnen
Application Form
ubiegać się o pracę
Lernen beginnen
apply for a job
zostać zwolnionym
Lernen beginnen
be fired
zostać zwolnionym w ramach redukcji etatów
Lernen beginnen
be made redundant
zostać zatrudnionym
Lernen beginnen
become employed
kandydat
Lernen beginnen
a candidate
list motywacyjny
Lernen beginnen
covering letter
termin wykonania pracy
Lernen beginnen
deadline
dobrze sobie poradzić
Lernen beginnen
do well
pracownik
Lernen beginnen
employee
pracodawca
Lernen beginnen
an employer
załączyć
Lernen beginnen
enclose
przedsiębiorca
Lernen beginnen
entrepreneur
wypełnić
Lernen beginnen
fill in
znaleźć pracę
Lernen beginnen
find work
skorzystać z doradztwa zawodowego
Lernen beginnen
get careers advise
zbankrutować
Lernen beginnen
go bankrupt
zacząć pracować na własny rachunek
Lernen beginnen
go freelance
wolny strzelec
Lernen beginnen
freelancer
zadowolenie z wykonywanej pracy
Lernen beginnen
job satisfaction
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
have an interview
mieć doświadczenie
Lernen beginnen
have experience
zatrudniać
Lernen beginnen
hire
dział personalny
Lernen beginnen
human resources
biuro pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
jobcentre
oferta pracy
Lernen beginnen
job offer
prowadzić rejestr
Lernen beginnen
keep a record of
brak (doświadczenia)
Lernen beginnen
lack of (experience)
stracić pracę
Lernen beginnen
lose your jobs
zaproponować pracę
Lernen beginnen
offer a job
bez pracy
Lernen beginnen
out of work
praca, stanowisko
Lernen beginnen
position
posada
Lernen beginnen
post
kwalifikacje
Lernen beginnen
qualifications
rekrutacja
Lernen beginnen
recruitment
referencje
Lernen beginnen
references
odrzucić
Lernen beginnen
reject
złożyć rezygnacje
Lernen beginnen
resign
prowadzić własną firmę
Lernen beginnen
run your own business
samozatrudniony
Lernen beginnen
self-employed
lista najpoważniejszych kandydatów
Lernen beginnen
short list
oferty pracy (rubryka w gazecie)
Lernen beginnen
situations vacant
personel, kadra
Lernen beginnen
staff
przyjąć
Lernen beginnen
take on
podjąć pracę
Lernen beginnen
take up a job
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed
aktualny
Lernen beginnen
up-to-date
wakat
Lernen beginnen
vacancy
pracować w domu
Lernen beginnen
work from home
załączyć CV
Lernen beginnen
attach a CV
sprawdzić informacje o firmie
Lernen beginnen
check out a company
przejść wewnętrzne szkolenie
Lernen beginnen
get in-house training
zostać zwolnionym
Lernen beginnen
get sacked
strajkować
Lernen beginnen
go on strike
wręczyć wymówienie
Lernen beginnen
hand in your notice
przekazać informacje
Lernen beginnen
hand over information
mieć procedurę składania reklamacji
Lernen beginnen
have a complaints procedure
zapisać się do związku zawodowego
Lernen beginnen
join the union
zarejestrować się jako bezrobotny
Lernen beginnen
sign on (the dole)
założyć firmę
Lernen beginnen
start up a business
przejąć od kogoś obowiązki
Lernen beginnen
take over from someone
wziąć wolne
Lernen beginnen
take time off
objąć stanowisko
Lernen beginnen
take up a position
sprawdzić referencje kandydata
Lernen beginnen
take up a reference
mieć elastyczne godziny pracy
Lernen beginnen
work flexitime
zdolność, umiejętność
Lernen beginnen
ability
w którymś momencie
Lernen beginnen
at some point
konsultować się
Lernen beginnen
consult
rzucić
Lernen beginnen
drop out of
modny
Lernen beginnen
fashionable
zrzędliwy
Lernen beginnen
grumpy
spadek
Lernen beginnen
inheritance
wprowadzić produkt na rynek
Lernen beginnen
launch
dochodowy
Lernen beginnen
money-making
rutyna
Lernen beginnen
routine
podsumować
Lernen beginnen
summarise
trendy
Lernen beginnen
trendy
dobre samopoczucie
Lernen beginnen
well-being
zastanawiać się
Lernen beginnen
wonder
język ciała
Lernen beginnen
Body Language
zaprojektowany za pomocą komputera
Lernen beginnen
computer-generated
zaraźliwy
Lernen beginnen
contagious
zadowolony
Lernen beginnen
content
poświęcić się
Lernen beginnen
devote oneself to
robić coś w kwestiach zawodowych
Lernen beginnen
do something workwise
pojawić się
Lernen beginnen
emerge
skupić się na
Lernen beginnen
focus on
pasować do siebie
Lernen beginnen
go together
nie mieć pojęcia
Lernen beginnen
have no iclue
przetrwać
Lernen beginnen
last long
trafić na czołówki gazet
Lernen beginnen
make the headlines
dbający tylko o pieniądze
Lernen beginnen
money- minded
poza, oprócz
Lernen beginnen
on top of
pozytywne myślenie
Lernen beginnen
Positive Thinking
zastosować coś w praktyce
Lernen beginnen
put sth into practise
zainteresowany techniką
Lernen beginnen
technology-oriented

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.