matura angielski

 0    79 Datenblatt    depakina93
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przede wszystkim
Lernen beginnen
first of all
patrzę na obrazek
Lernen beginnen
I'm looking at a picture of
mogę zobaczyć
Lernen beginnen
i can see
jeśli miałabym wybrać jeden z tych obrazków, myślę że był by to
Lernen beginnen
If I could choose one of these pictures, i think it would be
pozwól mi pomyśleć
Lernen beginnen
let me think
pewnego dnia
Lernen beginnen
one day
Nie ma tam żadnego innego
Lernen beginnen
there is no other
widok z okna
Lernen beginnen
the view from the window
z mojego punktu widzenia
Lernen beginnen
from my point of view
może się zdarzyć
Lernen beginnen
it can happen
całkiem zwyczajne jest dla mnie
Lernen beginnen
it's quite common for me
odłożyć (w czasie)
Lernen beginnen
postpone
być w dobrych stosunkach z
Lernen beginnen
get on with
zaczynając od
Lernen beginnen
to start with
po pierwsze
Lernen beginnen
firstly
zmniejszyć liczbę
Lernen beginnen
reduce the number
odpowiedni
Lernen beginnen
suitable
plakat
Lernen beginnen
poster
powietrze jest zanieczyszczane przez spaliny
Lernen beginnen
the air gets polluted by exhaust fumes of cars
jedna z najlepszych metod by
Lernen beginnen
one of the best way to
osiągnąć zdrowie i sprawność
Lernen beginnen
achieve good health and fitness
zachęcić
Lernen beginnen
encourage
dosięgnąć, osiągać
Lernen beginnen
reach
skoncentrowany/zaangażowany
Lernen beginnen
focused/engaged
zmusić kogoś do czegoś
Lernen beginnen
make sb do sth
spowodować,że ktoś jest jakiś
Lernen beginnen
make sb sth
wolałabym raczej iść
Lernen beginnen
I would rather go
doktor polecił mi porzucić kawę
Lernen beginnen
the doctor advised me to give up coffee
i tak dalej
Lernen beginnen
and so on
wymagać, wymaganie
Lernen beginnen
demand
nadwrażliwy
Lernen beginnen
oversensitive
dostać się
Lernen beginnen
get to
poznać
Lernen beginnen
get to know
dotychczas
Lernen beginnen
and so far
uważane jest to za niegrzeczne kiedy ktoś
Lernen beginnen
it is consider rude when other
śmiać się z siebie
Lernen beginnen
laughing about yourself
okazać się
Lernen beginnen
turn out
od wielu lat śpiewam
Lernen beginnen
for many years I have been singing
oszczędzać
Lernen beginnen
to save
mieć coś wspólnego
Lernen beginnen
to have sth in common
potrzebujemy kupić
Lernen beginnen
we need to buy
wypakuj swoje rzeczy i zejdź na dół na przekąskę
Lernen beginnen
unpack your things and come downstairs for a snack
nigdy nie widziałam czegoś podobnego
Lernen beginnen
i had never seen anything like that before
czy to jest daleko od transportu publicznego?
Lernen beginnen
is it far from the public transport?
woda i elektryczność jest wliczona?
Lernen beginnen
is water and electricity included?
muszę to przemyśleć
Lernen beginnen
i must think it over
wszystkie rachunki muszą być zapłacone dodatkowo
Lernen beginnen
all the bills must be paid extra.
spuchnięta
Lernen beginnen
swollen
wspinać się po górach
Lernen beginnen
to hike in the mountains
umowić się
Lernen beginnen
make an appointment
cecha
Lernen beginnen
characteristic/feature
główny cel
Lernen beginnen
main purpose
wypłata
Lernen beginnen
salary
ćwiczyć każdego dnia
Lernen beginnen
practise every day
starszy
Lernen beginnen
elder
pieczone mięso
Lernen beginnen
roasted meat
rozwijać się w firmie
Lernen beginnen
growing in a company
kandydat
Lernen beginnen
candidate
ona próbuje przekonać go i zmusić do przyznania się do błędu
Lernen beginnen
she's trying to convince him and make him admit his mistake
przekonywujący/ dominujący
Lernen beginnen
convincing/ dominating
narciarz
Lernen beginnen
skier
zjechać ze stoku
Lernen beginnen
to ski downhill
prowadzić zdrowy tryb życia
Lernen beginnen
lead a healthy lifestyle
na środku szlaku
Lernen beginnen
in the middle of the pist
jest metoda w tym szleństwie
Lernen beginnen
there's method in madness
budować silne więzi
Lernen beginnen
building strong family ties
mam nadzieje że nikt nie będzie mieć nic na przeciwko
Lernen beginnen
I hope that nobody will have anything against.
myć dość silnym żeby poradzić sobie z tym problemem
Lernen beginnen
to be strong enough to cope with this problem
z długą czarną sierścią
Lernen beginnen
with long, black pelage
kiermasz książki
Lernen beginnen
book sale
stołówka szkolna
Lernen beginnen
school canteen
czy sztuczne ognie szkodzą środowisku?
Lernen beginnen
Do fireworks harm the environment?
to może spowodować srodowiskowe szkody
Lernen beginnen
it will cause environmental harm
żagle
Lernen beginnen
sails
płot
Lernen beginnen
fence
cenić moją prywatność
Lernen beginnen
value my privacy
nadwaga
Lernen beginnen
overweight
przestępczość
Lernen beginnen
criminality
kradzież
Lernen beginnen
theft

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.