Matura Master's | Unit1 | Part 3

 0    13 Datenblatt    andrewm12
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
buntowniczy, zbuntowany
Lernen beginnen
rebellious
niefortunny
Na nieszczęście musimy siedzieć w kozie z Panem Andersonem
Lernen beginnen
unfortunately
It's unfortunate that we both have detention with Mr. Anderson
oprócz
Za wyjątkiem zapachu.
Lernen beginnen
apart from
Apart from the smell.
cyfry
Lernen beginnen
digits
zniżka
dać zniżkę wynoszącą
Lernen beginnen
discount
to give a discount of
dość
mieć czegoś dość
Lernen beginnen
fed up
to be fed up with sth
mam na myśli
To znaczy kobieta.
Lernen beginnen
i mean
I mean, the woman!
brak czegoś
brak paliwa
Lernen beginnen
lack of
lack of fuel
oświadczenie, raport
Są tylko dwa typy oficjalnych raportów finansowych
Lernen beginnen
statement
There are only two types of financial statements
niepodległość
kierowanie samochodem jest symbolem wolności i kompetencji.
Lernen beginnen
independence
Driving is a symbol of independence and competence.
zmieniać się
Lernen beginnen
take turns
być podobnym do
do kogo jesteś podobny bardziej - mamy czy taty?
Lernen beginnen
take after
who do you take after more: your mother or your father
trzasnąć
nie trzaskaj drzwiami do cholery
Lernen beginnen
slam
don't slam the facking door

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.