Matura maters wyrazenia unit 7

 0    59 Datenblatt    mateuszburcon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mieszkania po przystępnej cenie
Lernen beginnen
affordable houses
cena wywoławcza
Lernen beginnen
asking price
zwiększać się
Lernen beginnen
build up
przeprowadzać, wykonywać
Lernen beginnen
carry out
stopień przestępczości
Lernen beginnen
crime rate
bieżący trend
Lernen beginnen
current trend
dom handlowy
Lernen beginnen
department store
marka z nazwiskiem projektanta
Lernen beginnen
designer label
wyremontować
Lernen beginnen
do up
do użytku wspólnego
Lernen beginnen
for common use
poruszać się, jeździć
Lernen beginnen
get around
dobrze oddać, przedstawić
Lernen beginnen
get it right
sfinalizować(o transakcji)
Lernen beginnen
go through
zbliżać się do
Lernen beginnen
go up to
osiedle mieszkaniowe
Lernen beginnen
housing estate
to niedaleko, można tam dojść piechotą
Lernen beginnen
it's within walking distance of
burzyć
Lernen beginnen
knock down
żyć na ulicy, pod gołym niebem
Lernen beginnen
live rough
poszukiwać, wypatrywać
Lernen beginnen
look out for
stracić mnóstwo pieniędzy
Lernen beginnen
lose out big time
przepędzać kogoś
Lernen beginnen
move someone on
z przerwami
Lernen beginnen
on and off
jak grom z jasnego nieba
Lernen beginnen
out of the blue
odłożyć na pózniej
Lernen beginnen
put off
rozpocząć coś od zera
Lernen beginnen
start from scratch
przejąć kontrolę, zastąpić kogoś
Lernen beginnen
take over
postój taksówek
Lernen beginnen
taxi rank
jakby tego było mało
Lernen beginnen
to top it all
zmierzamy w tym kierunku
Lernen beginnen
we are heading in that direction
przyjmować punkt widzenia
Lernen beginnen
adopt a view
biorąc wszystko pod uwagę
Lernen beginnen
all things considered
być szczerym w stosunku do
Lernen beginnen
be upfront with
zrywać z tradycją
Lernen beginnen
break a tradition
sprawiać, aby ludzie pokazali się z najlepszej/najgorszej strony
Lernen beginnen
bring out the best/the worst in people
dojść do wniosku
Lernen beginnen
come to conclusion
zajmować się czymś, zarabiać, robiąc coś
Lernen beginnen
do something for a living
wyznaczać granicę
Lernen beginnen
draw the line
dojść do sedna problemu
Lernen beginnen
get to the root of a problem
zamierzać
Lernen beginnen
get up to
stać się przestępcą
Lernen beginnen
go into crime
w zamian
Lernen beginnen
in return
w imieniu
Lernen beginnen
in the name of
to może być męczarnia
Lernen beginnen
it can be torture
mieć oko na
Lernen beginnen
keep an eye on
nauczyć się czegoś z doświadczenia
Lernen beginnen
learn from experience
żyj i pozwól żyć
Lernen beginnen
live and let live
obiektywnie patrzeć na sprawy
Lernen beginnen
look at things objectively
badać, analizować
Lernen beginnen
look into
zdecydować się
Lernen beginnen
make up your mind
wywiązać się z zobowiązania
Lernen beginnen
meet a commitment
narzekać na
Lernen beginnen
moan about
bawić się w Boga
Lernen beginnen
play God
dostrzegać racje obu stron
Lernen beginnen
see both sides of an argument
przyjmować umiarkowany punkt widzenia
Lernen beginnen
take a balanced view
nie ma prostego sposobu
Lernen beginnen
there's no easy way
wahać się z czymś
Lernen beginnen
to be in two minds about something
zużywać
Lernen beginnen
use up
rozwać wady i zalety
Lernen beginnen
weigh up the pros and cons
jeśli chodzi o...
Lernen beginnen
when it comes to

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.