MAtura solutions upperintermediate U2 All words from oxfordenglishonline.pl

 0    86 Datenblatt    arekkolisz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
słuszna sprawa
Lernen beginnen
a good cause
dach nad głową
Lernen beginnen
a roof over sb's head informal
zamożny, dostatni
Lernen beginnen
affluent (adj)
kieszonkowe
Lernen beginnen
allowance (n)
zmieniać czyjeś zachowanie
Lernen beginnen
alter sb's behaviour
udogodnienia
Lernen beginnen
amenities (n)
być (poważnie) zadłużonym
Lernen beginnen
be (deep) in debt
podejmować decyzje dotyczące zakupów
Lernen beginnen
be faced with consumer choices
być wartym fortunę/zarobić fortunę
Lernen beginnen
be worth/earn a fortune
korporacje, duże przedsiębiorstwa
Lernen beginnen
big business
spłukany, bez grosza
Lernen beginnen
broke (adj) informal
mądrze planować wydatki
Lernen beginnen
budget wisely
wypalony szkielet (budynku, samochodu)
Lernen beginnen
burnt-out shell
przeprowadzać ankietę
Lernen beginnen
carry out a survey
odziedziczyć pewną kwotę
Lernen beginnen
come into some money
dobrze sytuowany
Lernen beginnen
comfortably off (adj)
kosztować majątek
Lernen beginnen
cost an arm and a leg
kosztowny
Lernen beginnen
costly (adj)
drogi, kosztowny
Lernen beginnen
dear (adj)
biedny region
Lernen beginnen
deprived area
dom wolnostojący
Lernen beginnen
detached house
wydawać oszczędności
Lernen beginnen
dip into your savings
tani jak barszcz
Lernen beginnen
dirt cheap (adj) informal
dawać datek, ofiarowywać
Lernen beginnen
donate (v)
skutecznie
Lernen beginnen
effectively (adv)
eksmitować kogoś (z budynku)
Lernen beginnen
evict sb (from a house) (v)
rozdrażniony, poirytowany
Lernen beginnen
exasperated (adj)
zawyżony
Lernen beginnen
extortionate (adj)
brudny
Lernen beginnen
filthy (adj)
v), fundusz, ufundować
Lernen beginnen
fund (n
wściekły
Lernen beginnen
furious (adj)
hojny, szczodry
Lernen beginnen
generous (adj)
utrzymywać się z czegoś
Lernen beginnen
get by on sth (phr v)
wspaniały, piękny
Lernen beginnen
gorgeous (adj)
budżet (domowy)
Lernen beginnen
(your/family) finances
bez grosza
Lernen beginnen
hard up (adj) informal
ohydny
Lernen beginnen
hideous (adj)
zabawny, komiczny
Lernen beginnen
hilarious (adj)
bluza z kapturem
Lernen beginnen
hoodie (n)
jak żyją ci drudzy (biedni o bogatych, bogaci o biednych)
Lernen beginnen
how the other half live
spadek
Lernen beginnen
inheritance (n)
odłożyć/zachować coś na czarną godzinę
Lernen beginnen
keep sth (back)/ save sth for a rainy day
żyć z dnia na dzień, cierpieć biedę
Lernen beginnen
live from hand to mouth informal
koszty utrzymania
Lernen beginnen
living expenses
dominujący, główny
Lernen beginnen
mainstream (adj)
obłowić się, zarobić dużo pieniędzy w krótkim czasie
Lernen beginnen
make a killing informal
ledwie wiązać koniec z końcem
Lernen beginnen
make ends meet informal
manipulować
Lernen beginnen
manipulate (v)
marketing
Lernen beginnen
marketing (n)
skąpy
Lernen beginnen
mean (adj)
ktoś wydaje pieniądze lekką ręką
Lernen beginnen
money burns a hole in sb's pocket informal
nagle, niespodziewanie
Lernen beginnen
out of the blue
zatłoczony
Lernen beginnen
packed (adj) informal
biedny, bez grosza
Lernen beginnen
penniless (adj)
przewidywać
Lernen beginnen
predict (v)
preferencja, wybór
Lernen beginnen
preference (n)
bezcenny
Lernen beginnen
priceless (adj)
kosztowny, drogi
Lernen beginnen
pricey (adj) informal
kampania promocyjna
Lernen beginnen
promotional campaign
deweloper
Lernen beginnen
property developer
zedrzeć z kogoś (pieniądze), naciągnąć kogoś
Lernen beginnen
rip sb off (phr v) informal
zdzierstwo
Lernen beginnen
rip-off (n) informal
bieżąca woda
Lernen beginnen
running water
porównywać produkty i ceny w różnych sklepach
Lernen beginnen
shop around (phr v)
przemoknięty
Lernen beginnen
soaking wet (adj)
nieskazitelny, nienaganny
Lernen beginnen
spotless (adj)
v), opuszczony budynek zajęty nielegalnie; nielegalnie zamieszkiwać opuszczony budynek
Lernen beginnen
squat (n
wygłodzony
Lernen beginnen
starving (adj)
zasiłki, świadczenia społeczne
Lernen beginnen
state benefits
skąpy
Lernen beginnen
stingy (adj) informal
stypendium
Lernen beginnen
student grant
ludzie biedniejsi, niezamożni
Lernen beginnen
the socially disadvantaged
zacisnąć pasa
Lernen beginnen
tighten your belt
bogaty, zamożny
Lernen beginnen
wealthy (adj)
dobrze sytuowany
Lernen beginnen
well off (adj)
podłączyć kogoś (do urządzenia)
Lernen beginnen
wire sb up (v)
Najwyraźniej / To było głupie, że / Szczerze mówiąc,...
Lernen beginnen
Apparently, / Foolishly, / Frankly,
Miejmy nadzieję, że / W idealnych okolicznościach / Na szczęście / Jest to oczywiste, że...
Lernen beginnen
Hopefully, / Ideally, / Luckily, / Obviously,...
Nic dziwnego, że / Osobiście / Niestety,...
Lernen beginnen
Not surprisingly, / Personally, / Unfortunately,...
Szczerze mówiąc,...
Lernen beginnen
To be honest,...
Ku memu zdumieniu,...
Lernen beginnen
To my surprise,...
Trochę wcześniej / później... / Po chwili...
Lernen beginnen
Some time earlier / later / After a while...
Ostatecznie / W końcu / Wkrótce potem...
Lernen beginnen
Eventually, / In the end, / Shortly afterwards...
W tym czasie / Tymczasem...
Lernen beginnen
At the same time / Meanwhile ...,
Jak tylko / W chwili, gdy (zobaczyłem/zobaczyłam jego twarz, wiedziałem/wiedziałam, że płakał).
Lernen beginnen
As soon as / The moment (I saw his face, I knew he had been crying).
Niespodziewanie...
Lernen beginnen
Out of the blue...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.