MATURA USTNA

 0    33 Datenblatt    aniapiot
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
If I had to choose one of these options, I’d
Lernen beginnen
Gdybym miał wybrać jedną z tych opcji, ja bym
I'd choose the first picture... because
Lernen beginnen
Chciałbym wybrać pierwszy obrazek... ponieważ
I'd eliminate
Lernen beginnen
Chciałbym wyeliminować
I'd reject ..., because
Lernen beginnen
Chciałbym odrzucić ..., ponieważ
I wouldn't select this picture because
Lernen beginnen
Nie wybrałbym/abym tego zdjęcia, ponieważ
There are three options to choose
Lernen beginnen
Istnieją trzy opcje do wyboru
The... is better because
Lernen beginnen
... jest lepsze, ponieważ
It looks interesting
Lernen beginnen
To wygląda interesująco
On the other hand
Lernen beginnen
z drugiej strony
Out of these... I'd choose
Lernen beginnen
Spośród nich ... wybrałbym
I prefer... because
Lernen beginnen
Ja wolę,... ponieważ
It seems to be the best option
Lernen beginnen
Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem
I don't find the (second poster) very attractive. (Uzasadnienie odrzucenia pozos
Lernen beginnen
Drugi plakat nie wydaje mi się zbyt atrakcyjny
The main disadvantage/drawback is that... (Odpowiedzi na pytania)
Lernen beginnen
Główną wadą / wadą jest to, że ... (Odpowiedzi na pytania)
To my mind
Lernen beginnen
Moim zdaniem
In my opinion
Lernen beginnen
Moim zdaniem
Taking everything into consideration, I'd choose
Lernen beginnen
Biorąc wszystko pod uwagę, chciałbym wybrać
it looks as if
Lernen beginnen
wygląda na to,
The people in the photo are...
Lernen beginnen
Ludzie na zdjęciu są...
I suppose (that)
Lernen beginnen
Przypuszczam, że (to)
In the foreground, we can see
Lernen beginnen
Na pierwszym planie widzimy
in the background...
Lernen beginnen
w tle...
If i were you I would
Lernen beginnen
Gdybym był na twoim miejscu to bym
why don't we?
Lernen beginnen
Dlaczego nie?
we need to discuss
Lernen beginnen
musimy omówić
what I mean is
Lernen beginnen
Mam na myśli to, co
how about...?
Lernen beginnen
Co powiesz na...?
perhaps we could
Lernen beginnen
Może moglibyśmy
I'm afraid I don't agree
Lernen beginnen
Obawiam się, że nie zgadzam się
I don't think this is the best option
Lernen beginnen
Nie sądzę, że jest to najlepsza opcja
I'm sure it's better to...
Lernen beginnen
Jestem pewien, że lepiej...
First we can... and then/next
Lernen beginnen
Po pierwsze możemy ... a potem / następna
can you tell me ...?
Lernen beginnen
możesz mi powiedzieć ...?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.