Means of Transport – Basic Polish Vocabulary

5  1    36 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
airport
Will you meet me at the airport?
Lernen beginnen
lotnisko
Czy wyjedziesz po mnie na lotnisko?
ambulance
Who called the ambulance when the singer had a heart attack?
Lernen beginnen
karetka
Kto zadzwonił po karetkę gdy piosenkarz miał atak serca?
bike, bicycle
Holland is famous for windmills, tulips nad bicycles.
Lernen beginnen
rower
Holandia słynie z wiatraków, tulipanów i rowerów.
boat
How much would it cost to rent a boat?
Lernen beginnen
łódź
Ile kosztuje wynajęcie łodzi?
bus
Bus 23 will take you to Sandy Beach Park.
Lernen beginnen
autobus
Do Sandy Beach Park dojedziesz autobusem numer 23.
car
People are becoming more and more dependent on their cars nowadays.
Lernen beginnen
samochód
W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej uzależniają się od samochodów.
coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
Lernen beginnen
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
ferry
The quickest ferry crossing from continental Europe is from Calais to Dover.
Lernen beginnen
prom
Najszybsze połączenie promem z kontynentalną Europą jest między Calais i Dover.
flight
Have you heard about cheap flights to Edinburgh?
Lernen beginnen
lot
Czy słyszałeś o tanich lotach to Edynburga?
jet plane
The first jet planes were made by the Germans and the Italians.
Lernen beginnen
odrzutowiec
Pierwsze samoloty odrzutowe zbudowali niemcy i włosi.
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
Lernen beginnen
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kaliforni była długa i męcząca.
lifeboat
The passenger ship did not have enough lifeboats and rafts.
Lernen beginnen
łódź ratunkowa
Statek pasażerski nie miał wystarczająco dużo łodzi ratunkowych i tratw.
limousine
The black limousine was waiting for the young stars outside the club.
Lernen beginnen
limuzyna
Czarna limuzyna czekała na młode gwiazdy przed klubem.
lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
Lernen beginnen
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
means of transport
What is your favourite means of transport?
Lernen beginnen
środki transportu
Jaki jest twój ulubiony środek transportu?
motorbike, motorcycle
The Italian girls love riding motorcycles in big cities.
Lernen beginnen
motocykl
Włoszki uwielbiają jazdę motocyklem w dużych miastach.
motorboat
A motorboat (or speedboat) is a boat which is powered by an engine.
Lernen beginnen
motorówka
Motorówka jest łodzią o napędzie mechanicznym.
on foot
I always go to school on foot.
Lernen beginnen
pieszo
Zawsze idę do szkoły pieszo.
passenger
The passengers are kindly requested to go to Gate 24.
Lernen beginnen
pasażer
Pasażerowie są proszeni o przejście do wyjścia numer 24.
plane
Plane spotting is a popular pastime worldwide.
Lernen beginnen
samolot
Obserwowanie samolotów jest popularnym zajęciem czasu wolnego na świecie.
railway
German railways are among the best in the world.
Lernen beginnen
kolej
Niemieckie koleje uznawane są za jedne z najlepszych na świecie.
railway station
Let's meet at the railway station at 7.30.
Lernen beginnen
stacja kolejowa
Spotkajmy się na dworcu kolejowym o 7.30.
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
Lernen beginnen
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
spaceship
Let's watch the models of future spaceships.
Lernen beginnen
statek kosmiczny
Obejrzyjmy modele statków kosmicznych przyszłości.
submarine
"Yellow Submarine" is a 1966 song by The Beatles, written by Paul McCartney.
Lernen beginnen
łódź podwodna
"Żółta Łódź Podwodna" to tytuł piosenki Beatlesów z 1966 roku, napisanej przez Paula McCartney'a.
taxi
Do you know where I can get a taxi?
Lernen beginnen
taksówka
"
Czy wie pan gdzie mogę złapać taksówkę?
to drive a car
Could someone tell me how to drive a car with an automatic transmission?
Lernen beginnen
prowadzić samochód
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak prowadzić samochód z automatyczną skrzynią biegów?
to go by bus
Are you going by bus or by tram?
Lernen beginnen
jechać autobusem
Czy jedziesz autobusem czy tramwajem?
to ride a bike
Once a week, the students are advised to ride a bike to college.
Lernen beginnen
jeździć na rowerze
Raz w tygodniu, studenci zachęcani są do podróżowania na uczelnię na rowerze.
train
I would like to enquire about trains to Bristol?
Lernen beginnen
pociąg
Chciałbym dowiedzieć się o pociągi do Bristolu?
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
Lernen beginnen
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
underground
Baker Street tube station is at the junction of Baker Street and Marylebone Road.
Lernen beginnen
metro
Stacja metra Baker Street umiejscowiona jest pod skrzyżowaniem ulic Baker i Marylebone.
van
The white van has been sold for peanuts.
Lernen beginnen
furgonetka
Biała furgonetka została sprzedana za grosze.
vehicle
The road to Green Mountain is closed for the season to vehicles.
Lernen beginnen
pojazd
Droga do Green Mountain w sezonie jest zamknięta dla pojazdów.
yacht
Tom went to the harbour to see the yachts from the whole world.
Lernen beginnen
jacht
Tomek poszedł do portu by obejrzeć jachty z całego świata.
tube
The London tube was opened in 1890 and is the oldest in the world.
Lernen beginnen
metro
Londyńskie metro z 1890 roku jest najstarszym na świecie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.