Meeting people - phrases.

 0    18 Datenblatt    ohwellwell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jest Ewa! Gdzie się podziewałaś!
Lernen beginnen
Here’s Ewa! Where have you been!
Mówiłaś, że jak masz na imię?
Lernen beginnen
What did you say your name was?
Dobrze wreszie cię spotkać.
Lernen beginnen
It’s good to finally meet you.
Dużo o tobie słyszałem.
Lernen beginnen
I’ve heard a lot about you.
Pozwól, że przedstawię ci mojego kolegę.
Lernen beginnen
Let me introduce my colleague to you.
Przepraszam, czy mogę się przedstawić?
Lernen beginnen
Excuse me, can I introduce myself?
Witam, nie spodziewałem się, że cię tu zobaczę.
Lernen beginnen
Hello, I didn’t expect to see you here.
Czy też idziesz na spotkanie?
Lernen beginnen
Are you coming to the meeting as well?
Taka szkoda, że jutro wyjeżdżasz.
Lernen beginnen
That’s such a shame you’re leaving tomorrow.
Leif, Tomek – znacie się?
Lernen beginnen
Leif, Tomek – do you know each other?
Brzmisz znajomo. Spotkaliśmy się wcześniej?
Lernen beginnen
You sound familiar. Have you met before?
Miło w końcu skojarzyć twarz z nazwiskiem.
Lernen beginnen
It’s nice to put a face to the name at last.
Obawiam się, że robi się późno. Naprawdę muszę już iść.
Lernen beginnen
I’m afraid it’s getting late. I really must go.
Bądźmy od teraz w kontakcie.
Lernen beginnen
Let’s keep in touch from now on.
Do widzenia i pozdrów ode mnie Ingvara.
Lernen beginnen
Bye and say hi to Ingvar from me, please.
To była sama przyjemność zostać twoim znajomym.
Lernen beginnen
It was a pleasure to make your acquaintance.
Czekam z niecierpliwością, gdy znowu cię zobaczę.
Lernen beginnen
I look forward to seeing you again.
Proszę wybaczyć, nie mogę dłużej rozmawiać. Jestem spóźniony na spotkanie.
Lernen beginnen
Forgive me, I can’t talk any longer. I’m late for a meeting.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.