Meetings - Versammlungen

 0    56 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I was wondering if you wanted to come with me?
Lernen beginnen
Ech hu mech gefrot, ob Dir wéilt matkommen?
I've arranged a visit Monday morning.
Lernen beginnen
Ech hunn eng Visite fir e Méindeg de Moien arrangéiert.
Do you have any plans for Friday evening?
Lernen beginnen
Hutt Dir Pläng fir e Freideg Owend?
Sorry, I'm away all next week. How about the week after next?
Lernen beginnen
Et deet mer leed, ech sinn déi ganz nächst Woch net do. Wéi wier et mat der Woch duerno?
I've had enough of this.
Lernen beginnen
Ech hunn es sat!
I'm here to see Mr. Stanford.
Lernen beginnen
Ech sinn hei fir den Här Stanford ze gesinn.
I'm feeling tired.
Lernen beginnen
Ech fille mech midd.
+49 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Small Talk in Luxembourgish"
(Insgesamt 799 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.