Mein Wortschatz

 0    447 Datenblatt    mnklima95
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rozpoczynać, zaczynać, zapalać/włączać (światło)
Używać tylko do przedmiotów samych w sobie, a nie do czynność (użyć anmachen)
Lernen beginnen
angehen
Mein Handy geht nicht an.
wywoływać, zwalniać, uwalniać
eng. to trigger, to release
Lernen beginnen
auslösen
Ein Luftalarm auslösen.
przybywać (do celu), spełniać się, sprawdzać się, wydarzyć się
Lernen beginnen
eintreffen
jednocześnie
Lernen beginnen
zugleich
produkcja / wytwarzanie
eng. generation, production, creation
Lernen beginnen
die Erzeugung (die Erzeugungen)
Die Strumerzeugung
manufaktura
eng. manufacturing, production
Lernen beginnen
die Herstellung
rzadki, ledwie, niewielki
Wody ledwo wystarczało
Lernen beginnen
knapp
Das Wasser wurde Knapp.
konsument
Lernen beginnen
der Verbraucher (die Verbraucher)
Die Verbraucherin (Die Verbraucherinnen)
produkt
Lernen beginnen
Das Erzeugnis (Die Erzeugnisse)
zarządzać, administrować
Lernen beginnen
verwalten
reklama
Lernen beginnen
die Werbung (die Werbungen)
ocena, analiza
Lernen beginnen
die Auswertung
auswerten
zaoferować, dawać
Lernen beginnen
bieten
Związek
Zrozumieć związek między utratą masy ciała i zużycia wody.
Lernen beginnen
die Beziehung
Verständnis der Beziehung zwischen Gewichtsverlust und Wasserverbrauch.
odnoszący sukcesy, skuteczny
Lernen beginnen
erfolgreich
mielić
Lernen beginnen
mahlen
wykonywać
Lernen beginnen
ausführen
urządzenie
Lernen beginnen
das Gerät (die Geräte)
popyt
Lernen beginnen
die Nachfrage
podaż
Lernen beginnen
das Angebot
postęp
Lernen beginnen
der Fortschritt (die Fortschritte)
Die Fortschritte erzielen. Gute Fortschritte machen.
powodować
Lernen beginnen
verursachen
wchodzić, wyruszyć w podróż, obejmować posadę, rozpocząć podróż
Lernen beginnen
eintreten
uważać na lekcji, uważać
Lernen beginnen
aufpassen
przepustowość
Lernen beginnen
der Durchsatz, die Durchsätze
obsługa, posługiwanie
Lernen beginnen
die Bedienung, die Abwicklung
kształcić, tworzyć, formować
Lernen beginnen
bilden
nagroda
Lernen beginnen
die Belohnung
uznanie
Lernen beginnen
die Anerkennung
anerkennen, anerkennungswert
ładować
Lernen beginnen
aufladen
atakować napadać, ostro krytykować, szkodzić, osłabiać
Lernen beginnen
angreifen
rozszerzać
Lernen beginnen
ausweiten
przychód
Lernen beginnen
die Einnahme
wydatek
Lernen beginnen
die Ausgabe
wystrzeliwać, oddawać strzał, wystrzelić
Lernen beginnen
abfeuern
przegląd, orientacja, rozeznanie
eng. overview
Lernen beginnen
der Überblick(-e)
Der Uberblick uber die Lage in der Ukraine.
informacja
Według informacji...
Lernen beginnen
die Angabe
Nach Angabe...
[po]malować, zaczesywać, cofać (cofnąć)
Lernen beginnen
streichen
streicht—strich—habe gestreichen
łącznie, generalnie, razem, zasadniczo, ogólnie
Łącznie w roku 1997 zespół zagrał 27 koncertów.
Lernen beginnen
insgesamt
eng. all in all
Insgesamt spielte die Band 27 Konzerte.
w szczególności
Lernen beginnen
inbesondere
zwłaszcza
Lernen beginnen
besonders
brakować
Lernen beginnen
fehlen
odpowiedzialny, kompetentny
Lernen beginnen
zuständig
zuständig für
bezawaryjny, sprawny, płynny, bez zakłóceń
Lernen beginnen
reibungslos
Konstytucja, samopoczucie
Lernen beginnen
die Verfassung
zdolny do obrony, sprawny fizycznie
Lernen beginnen
wehrfähig
otrzymywać
eng. receive, obtain, get
Lernen beginnen
erhalten
auch. bekommen
Poronienie, aborcja
Lernen beginnen
die Abtreibung
Biegunka
Lernen beginnen
der Durchfall
rozwijać, doskonalić
Lernen beginnen
fortentwickeln
czasami
Lernen beginnen
mitunter
przeniknąć, wedrzeć się, wnikać w coś
eng. to penetrate
Lernen beginnen
eindringen
dringt — drangt — ist gedrungen
Wynalazek
Lernen beginnen
die Erfindung
przeznaczać, przydzielać, określać
Produkt Cuprymina nie jest lekiem i nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania.
Lernen beginnen
bestimmen
Cuprymina ist kein Arzneimittel und nicht zur alleinigen Anwendung bestimmt.
zawierać, powstrzymać
Lernen beginnen
enthalten
eng. to contain, to include
enthält—enthielt—habe enthalten ## Beide Aspekte sind in den Reformvorschlägen der Kommission enthalten.
wyłącznie, tylko
Lernen beginnen
ausschließlich
lekarstwo
Lernen beginnen
das Arzneimittel = die Arznei = das Medikament, die Arzneimittel = die Arzneien = die Medikamente
konsumować, spożywać, trawić kogoś
Może być spożywany z mięty i imbiru dla lepszej ulgi.
Lernen beginnen
verzehren
eng. consume
Es kann mit Minze und Ingwer für eine bessere Entlastung verzehrt werden.
oddzielać, wydzielać
Lernen beginnen
sondern
gesondert - oddzielny, odosobniony
zamiast
Lernen beginnen
anstatt
dysponować, zarządzać, posiadać
Przedsiębiorstwa finansowe muszą posiadać wyższy poziom zabezpieczenia w celu pokrycia ich ekspozycji kredytowej.
Lernen beginnen
verfügen
Finanzunternehmen müssen über mehr Sicherheiten zur Deckung ihres Kreditrisikos verfügen.
Interfejs
Lernen beginnen
die Schnittstelle
wąski
Lernen beginnen
schmal
również, jak również
Lernen beginnen
sowie
sterownik
Lernen beginnen
der Treiber, die Treiber
katastrofa, wypadek
Lernen beginnen
der Absturz
eng. crash
proces, przebieg, upływ
Lernen beginnen
der Ablauf
Verwenden Sie Ihren Pen niemals nach Ablauf des Verfalldatums.
Siły zbrojne
Lernen beginnen
die Streitkräfte
zatrzymywać się, zatrzymywać, wstrzymywać, powstrzymywać
Lernen beginnen
anhalten
monitorować, czuwać, nadzorować
Lernen beginnen
überwachen
przydzielać
Lernen beginnen
zuteilen
das Zuteilen — przydział
przypisywać coś komuś/czemuś
Lernen beginnen
jemandem / etwas etwas zuweisen
rozróżniać, ograniczać, zdefiniować, wyznaczać, oddzielać
Lernen beginnen
abgrenzen
ograniczyć
Lernen beginnen
beschränken
eng. to restrict, to limit
zareklamować, ubiegać się
Lernen beginnen
bewerben
podbijać
Kiedy masz wiarę, możesz podbić świat.
Lernen beginnen
erobern
eng. conquer
Wenn man an etwas glaubt, kann man die ganze Welt erobern.
ciężar, trudność, brzemię
Lernen beginnen
die Schwere
sprzedaż
Lernen beginnen
der Verkauf
treść, zawartość
Lernen beginnen
der Inhalt, die Inhalte
zrozumienie
Lernen beginnen
das Verständnis
spokojny, pokojowy
Lernen beginnen
friedfertig
uroczysty
Lernen beginnen
feierlich
zginać, wyginać, wypaczać
Lernen beginnen
verbiegen
wyczarować, czarować
Lernen beginnen
zaubern
der Zauberer - czarodziej; der Zauber - czary
prawie, niemal
PONS aktualizuje swoje słownikowe bazy danych niemal codziennie.
Lernen beginnen
beinahe
eng. nearly, almost
PONS aktualisiert seine Wörterbuch-Datenbanken beinahe täglich.
pobyt, postój
František podróżujący w pojedynkę, pobyt biznesowy 30.
Lernen beginnen
der Aufenthalt
František Einzelreisende, geschäftlicher Aufenthalt 30.
lśnić, błyszczeć
Lernen beginnen
spiegeln
pielęgnować, utrzymywać, dbać
Lernen beginnen
pflegen
die Pflege
kursować, jeździć
Z portu lotniczego odjeżdżają taksówki i autobusy.
Lernen beginnen
verkehren
Vom Flughafen verkehren Taxiwagen und Busse.
pośpiech
Lernen beginnen
die Eile
nach Hause eilen, keine Eile!
eilen
oddzielać, dzielić, rozdzielać, rozróżniać
Lernen beginnen
trennen
eng. separate
(un)trennbar
pomocny
Lernen beginnen
hilfsreich
ze sobą, razem
Lernen beginnen
miteinander
gut miteinander auskommen
dopuszczalne
Lernen beginnen
akzeptabel
inakzeptabel
równie, tak samo, podobnie
Lernen beginnen
ebenso
w tym samym czasie
Lernen beginnen
zur gleichen Zeit
upływać, przmijać, odchodzić
Lernen beginnen
vergehen
Exakt heute vergeht ein Jahr.
edukacja, tworzenie, powstawanie
Lernen beginnen
die Bildung
łączyć, załączać, podłączyć,
Pokój dziecięcy w stylu wiejskim powinien łączyć naturalność, wiejskie życie i przyjazność dla środowiska.
Lernen beginnen
verbinden
Kinderzimmer im Landhausstil sollte Natürlichkeit, Landleben und Umweltfreundlichkeit verbinden.
wyraźny, znaczny, jednoznaczny
Takie działania niepożądane występują znacznie rzadziej w przypadku stosowania leku Abraxane.
Lernen beginnen
(un)deutlich
eng. clearly, distinticly, noticeably
Solche Nebenwirkungen treten bei Abraxane deutlich seltener auf.
kurzajka
Lernen beginnen
die Warze
opryszczka
Lernen beginnen
der Herpes
ryk
Lernen beginnen
das Brüllen
verb: brüllen
głosować, dostosować, uzgodnić, dopasować
Lernen beginnen
abstimmen
nadawać się
Teren jest ogrodzony i odpowiedni dla dzieci do zabawy.
Lernen beginnen
eignen
eng. is suitable
Das Grundstück ist eingezäunt und eignet sich für Kinder zum Spielen.
potrzeba, zapotrzebowanie, popyt
Lernen beginnen
der Bedarf
przekształcać, zamieniać
Lernen beginnen
verwandeln
die Verwandlung - transformation
eng. to transform
pobłażliwy, wyrozumiały
Lernen beginnen
nachsichtig
wąski, ciasny, ściśle, blisko
Lernen beginnen
eng
składnik, zawartość
Lernen beginnen
der Inhaltsstoff, die Inhaltsstoffe
Das erfordert nur ein paar Inhaltsstoffe.
wnętrze
Lernen beginnen
das Innere
przeprowadzać, prowadzić, realizować
Lernen beginnen
durchführen
zapoznać się
Lernen beginnen
durchlesen
znajduje się
Lernen beginnen
befinden
uchodzić (być uważanym), obowiązywać, aprobować, uznawać
to się nie liczy!
Lernen beginnen
gelten
Das gilt nicht!
gilt—galt—habe gegolten
poprawność, ważność, obowiązywanie
Wydobyć smak.
Lernen beginnen
die Geltung
Der Geschack zur Geltung bringen.
chudy, szczupły
Lernen beginnen
dünn
rozcieńczać, rozrzedzać, rozwadniać
Lernen beginnen
verdünnen
odpowiadać / być zgodnym z czymś, spełniać wymagania
Przekazywane dane muszą odpowiadać danym, o których mowa w art. 17.
Lernen beginnen
entsprechen
Diese Informationen müssen den Angaben gemäß Artikel 17 entsprechen.
każdy, za każdym razem, każdorazowo
Lernen beginnen
jeweils
wystarczać
Lernen beginnen
ausreichen
ausrichend - wystarczający
zachować, przechowywać, trzymać, przechować
Uwagi: Przechowywać z dala od światła słonecznego i ciepła.
Lernen beginnen
aufbewahren
Hinweise: Vor Sonnenlicht und Wärme geschützt aufbewahren.
odnosić się
Lernen beginnen
beziehen
beziehen auf + akk.
chronić
Lernen beginnen
beschützen
włączyć, przełączyć, łączyć
Lernen beginnen
(um)schalten
der Schalter
przełączać
Użytkownik może przełączać się na te różne języki zgodnie z tym, co rozumie.
Lernen beginnen
umschalten
Ein Benutzer kann auf diese verschiedenen Sprachen umschalten, je nachdem, was er versteht.
wystawiać
Czy taksówkarz zobowiązany jest wydać pokwitowanie za przejazd?
Lernen beginnen
ausstellen
Muss der Taxifahrer eine Quittung ausstellen?
dostosować, ustawiać, zatrudniać
Lernen beginnen
einstellen
impreza, wydarzenie
eng. event
Lernen beginnen
die Veranstaltung
eng. event
rezygnować, porzucać, poddawać się
eng. abandon
Lernen beginnen
aufgeben
eng. abandon
opuszczać
eng. to leave
Lernen beginnen
verlassen
pożar
Lernen beginnen
der Brand, die Brände
spełznąć na niczym, nie powieść się
Lernen beginnen
fehlschlagen
der Fehlschlag - niepowodzenie, krach,
naprzód, do przodu
Lernen beginnen
vorwärts
przeładować, ponownie nabijać
Lernen beginnen
nachladen
głównie
Lernen beginnen
vorwiegend
uciec, ujść uwadze
eng. escape
Lernen beginnen
entgehen
eng. escape
otrzymywać, odbierać, przyjąć, przyjmować
Lernen beginnen
empfangen
der Empfänger
instytucja, zakład
Lernen beginnen
die Anstalt
razem
Lernen beginnen
gemeinsam
montować, instalować,
Lernen beginnen
aufbauen
eng. build up, set up, construct
zamrażać
Lernen beginnen
einfrieren
podziwiać
Tak! A potem tu wrócimy i będziemy podziwiać dzieło Laurenta.
Lernen beginnen
bewundern
Dann werden wir Laurents Meisterwerk bewundern.
cegła
Lernen beginnen
der Ziegel
tętniący życiem, dynamiczny, aktywny
Lernen beginnen
lebendig
z przodu
Lernen beginnen
vorne
prawdopodobnie
Lernen beginnen
wahrscheinlich
wynik
Lernen beginnen
das Ergebnis
przynosić, równać się, wynosić
Lernen beginnen
ergeben
spłata
Lernen beginnen
die Rückzahlung
przysłuchiwać się
Lernen beginnen
hinhören
zdumiony, dziwić się
Lernen beginnen
staunen
wręczać, oddać, przekazać
Po zakończeniu kontroli kapitan statku otrzymuje odpowiednie świadectwo.
Lernen beginnen
aushändigen
eng. hand over
Nach Abschluss der Kontrolle wird dem Schiffskapitän eine Bescheinigung ausgehändigt.
gwałtowny / ostry / zaciekły
Przede wszystkim jest to zacięta walka.
Lernen beginnen
heftig
Zuallererst ist es ein heftiger Kampf.
zostawić otwarte drzwi/okno
Lernen beginnen
auflassen
Kannst du die Tur auflassen?
zabić
Lernen beginnen
erschlagen
demonstrować / pokazać
Mogę wam trochę pokazać jak to działa.
Lernen beginnen
vorführen
Ich kann euch kurz vorführen, wie das funktioniert.
badanie, przeszukanie, sprawdzenie, śledztwo
Lernen beginnen
die Untersuchung
areszt śledczy
Lernen beginnen
die Untersuchungschaft
spowiedź, przyznanie się do winy
Lernen beginnen
das Geständnis
ein Geständnis ablegen
odkładać, składać, wypływać
składać przysięgę, spowiadać się
Lernen beginnen
ablegen
Eid ablegen, die Beichte ablegen
nieśmiałość, wstydliwość, obawa
Lernen beginnen
die Scheu
scheu - nieśmiały
świrować, wścieć się, wychodzić z siebie
Lernen beginnen
ausrasten
eng. freak out
aresztować, zatrzymać
Lernen beginnen
festnehmen
skaleczenie
Lernen beginnen
die Verletzung
opieka, piecza
Jest pod naszą opieką i jest rodzimym australijskim dzieckiem.
Lernen beginnen
die Obhut
Sie ist in unserer Obhut und ist ein australisches Baby.
plątać się, wikłać kogoś w coś
Lernen beginnen
verstricken
die Verstrickung - uwikłanie, wplątanie
eng. entangle
zbierać, gromadzić (się)
eng. gather
Lernen beginnen
versammeln
eng. gather
podać się do dymisji, cofać się, ustąpić (z urzędu), trącić na znaczeniu
Lernen beginnen
zurücktreten
ustąpienie, rezygnacja, odstąpienie
Lernen beginnen
der Rücktritt
są dostępne, ukazać się, występować, istnieć
Zakrzepica może wystąpić również w przypadku, gdy nie występują znane czynniki ryzyka.
Lernen beginnen
vorliegen
eng. be present, exist, be avaliable
Thrombosen können auch auftreten, wenn keine bekannten Risikofaktoren vorliegen.
prawny, prawnie ustanowiony, legalny, ustawowo, prawnie
Kopiowanie opinii, które zostały już opublikowane w innym miejscu, jest prawnie zabronione.
Lernen beginnen
(un)gesetzlich
Das Kopieren bereits an anderen Stellen veröffentlichter Meinungen ist gesetzlich verboten.
umowny, umownie, zgodnie z umową
Lernen beginnen
vertraglich
strawny, tolerowany
Lernen beginnen
verträglich
znośny, do zniesienia
Lernen beginnen
(un)erträglich
ogłaszać
Lernen beginnen
bekannt geben
zdawać relację, relacjonować, przedstawiać, zgłaszać
Władze estońskie zgłaszają, że przejście nastąpiło sprawnie.
Lernen beginnen
berichten
Die estnischen Behörden berichten von einer reibungslosen Umstellung.
jednak, jednakowoż, wprawdzie
Niemniej jednak wielu kierowców i wiele przedsiębiorstw nie stosuje prawidłowo tego rozróżnienia.
Lernen beginnen
allerdings
eng. however
Einige Kraftfahrer und Unternehmen nehmen allerdings keine korrekte Abgrenzung vor.
ogłosić, uprzedzać, sygnalizować, zapowiadać
Lernen beginnen
ankündigen
podkreślać, uwypuklać
eng. emphasize
Lernen beginnen
betonen
eng. emphasize
w związku z tym, według tego, więc, zatem
Autentyczną wersją językową jest zatem wersja w języku angielskim.
Lernen beginnen
demnach
eng. therefore
Die englische Sprachfassung ist demnach verbindlich.
wiążące, uprzejmy, pewny
Komunikat ze szczytu jest politycznie wiążący dla wszystkich członków G-7.
Lernen beginnen
verbindlich
eng. binding, compulsory
Das Gipfelkommuniqué ist für alle G7-Mitglieder politisch verbindlich.
przedwczesny, przedterminowy, przedwcześnie
Lernen beginnen
vorzeitig
wywołanie, ogłoszenie publiczne
Lernen beginnen
das Aufgebot(-e)
wierność
Lernen beginnen
die Treue
drapieżnik
Lernen beginnen
das Raubtier (die Raubtiere)
auch: der Räuber
bywały, biegły
Lernen beginnen
kenntnisreich
zazdrosny
zazdrosny o
Lernen beginnen
eifersüchtig
die Eifersucht - zazdrość
eifersüchtig auf + Akk.
żeński
Lernen beginnen
weiblich
zaakceptować, znosić, godzić się
Nie mogę uwierzyć, że chcesz to tak zaakceptować bez walki.
Lernen beginnen
hinnehmen
Ich kann nicht glauben, dass du das einfach kampflos hinnehmen willst.
przejąć
Lernen beginnen
übernehmen
eng. take over, take on
die übernahme
inicjować, wszczynać, rozpoczynać, prowokować, wywoływać
Lernen beginnen
einleiten
kierować kimś/czymś, przewodzić coś,
Lernen beginnen
leiten
eng. conduct, guide, lead, direct
Diskussion leiten
wytrwać, trwać, nie ustawać
Lernen beginnen
andauern
die Andauer — trwanie, utrzymywanie się
stałe, ciągły, nieustający
Lernen beginnen
andauernd
układ, ugoda
Lernen beginnen
die Vereinbarung
vereinbaren - godzić sie, ustalać, umawaić ||| vereinbar - możliwy do pogodzenia
die Vereinbarung treffen
uczta dla oczu
Lernen beginnen
die Augenweide
doradzać, radzić, poradzić
Lernen beginnen
beraten
der Berater, die Beratung
brać pod uwagę
Lernen beginnen
berücksichtigen
Ich berücksichtige das.
zarzut
Lernen beginnen
der Vorwurf
postawić zarzut, zarzucać coś
Lernen beginnen
vorwerfen
taki, tego rodzaju, w ten sposób
Lernen beginnen
derartig
zapisać
Lernen beginnen
aufzeichnen
bez rozróżnienia, losowo
Lernen beginnen
wahllos
lutownica
Lernen beginnen
das Lötkolben
piernik
Lernen beginnen
der Lebkuchen
bezczelny, zuchwały
Lernen beginnen
frech
surowy
Lernen beginnen
streng
perfidny, podły
Lernen beginnen
gemein
lekkomyślny
Lernen beginnen
leichtsinnig
rozsądny
Lernen beginnen
vernünftig
die Vernunft - rozsądek
niesamowity, budzący grozę
ciarki mnie przechodzą
Lernen beginnen
unheimlich
mir ist unheimlich
wykroczenie
Lernen beginnen
das Vergehen, die Vergehen
przepowiadać, wywróżyć
Lernen beginnen
vorhersagen
eng. predict, forecast
Unia
Lernen beginnen
die Vereimigung
mianowicie
Lernen beginnen
nämlich
na przykład, przykładowo
Lernen beginnen
beispielsweise
dotyczyć
Lernen beginnen
betreffen
eng. to affect, concern
ciekły
Lernen beginnen
flüssig
przeważnie
Lernen beginnen
großenteils
suszarka
Lernen beginnen
der Trockner, die Trockner
paraliżować
Lernen beginnen
lähmen
przeszkoda
Lernen beginnen
das Hindernis
przekwalifikowanie
Lernen beginnen
die Umschulung
weź głęboki oddech
Lernen beginnen
durchatmen
jednorazowy
Lernen beginnen
einmalig
ułatwiać
Lernen beginnen
leicht machen
publikacja, upublicznienie
Lernen beginnen
die Veröffentlichung
veröffentlichen
grozić, wygrażać, zagrażać
Lernen beginnen
drohen
poziom
Lernen beginnen
das Niveau (die Niveaus)
inwestor
Lernen beginnen
der Anleger
podwyższenie, zwiększenie | podnosić / podwyższać (płace, emerytury um 2%)
Lernen beginnen
die Anhebung
eng. to lift, to raise
anheben
schwytać, pochwycić, przedsięwziąć kroki
Lernen beginnen
ergreifen
eng. grasp, seize
zapewnić, przeznaczyć
Lernen beginnen
vorsehen
eng. provide
wpływ
Lernen beginnen
die Auswirkung
eng. impact, effect
auswirken - to affect
nagle, niespodziewanie, nagły
Lernen beginnen
plötzlich
eng. sudden, suddenly, abrupt
ogrzewać
Lernen beginnen
beheizen
przerywać, przerwać
Lernen beginnen
unterbrechen
eng. to interrupt
die Unterbrechung
opiekować się, utrzymywać, mieć na utrzymaniu, zaopatrywać, zasilać, dostarczać
Lernen beginnen
versorgen
eng. supply, provide, feed
dostawa, zaopatrzenie, opieka lekarska, utrzymanie
Lernen beginnen
die Versorgung
gorszy
Lernen beginnen
minderwertig
doskonały, skończony, całkowicie, zupełnie
Lernen beginnen
vollkommen
jeden po drugim
Lernen beginnen
nacheinander
eng. successively, one after another
tymczasem
Lernen beginnen
währenddessen
naczynie
może być naczynie krwionośne.
Lernen beginnen
das Gefäß
eng. vessel, container
około, mniej więcej
Lernen beginnen
ungefähr
eng. approximately, about, around
zdarzyć się, wydarzyć się
Lernen beginnen
geschehen
geschieht — geschah — geschehen
ostrzał, atakować, bombardowanie
Lernen beginnen
der Beschuss
pozwalać sobie na coś
pozwalać sobie na wiele
Lernen beginnen
sich herausnehmen
sich viel herausnehmen
na dobre, ostatecznie, trwale
Lernen beginnen
endgültig
eng. finally, definitive, final
tęsknić, zaginąć
Lernen beginnen
vermissen
ukarać, karać
Lernen beginnen
ahnden
die Ahndung
plotka
Lernen beginnen
das Gerücht
wyjątkowy, unikalny
Lernen beginnen
einzigartig
wymagać, żądać czegoś, domagać się
Lernen beginnen
verlangen
eng. to demand, require, desire
zaniedbać, nie dbać, rezygnować, opuszczać
Lernen beginnen
vernachlässigen
niedbały, niestaranny, niedokładny
Lernen beginnen
nachlässig
eng. careless
nawet
Lernen beginnen
sogar
eng. even
pożywienie
Lernen beginnen
die Nahrung
eng. food, diet
na końcu, w końcu
Lernen beginnen
zum Schluss
eng. finally, at the end
podbić, pokonywać, zdobywać
Lernen beginnen
bezwingen
eng. subdue, conquer, defeat, overcome, beat
założyć, zakładać
Lernen beginnen
gründen
Eine Firma gründen.
obliczyć, wyliczyć
Lernen beginnen
ausrechnen
akurat / właśnie
Lernen beginnen
ausgerechnet
eng. just, of all things
mylić, plątać, gmatwać
Lernen beginnen
verwirren
eng. to confuse, tangle
die Verwirrung
w ciągu / w trakcie
Lernen beginnen
innerhalb
eng. inside, within
+ GENTIVE
stawiać na coś/kogoś, typować
mógłbym zgadywać...
Lernen beginnen
tippen
Ich wurde mal tippen.
rzekomy / domniemany
Lernen beginnen
vermeintlich
eng. supposedly
uzasadniać
Lernen beginnen
rechtfertigen
eng. justify
zawstydzać
Lernen beginnen
beschämen
usunąć, oddalać się
Lernen beginnen
entfernen
eng. remove
bronić
Lernen beginnen
verteidigen
eng. to defend
die Verteidigung
potwierdzać
Lernen beginnen
bestätigen
zaprzeczać, odrzucać, odpierać
Lernen beginnen
zuruckweisen
reprezentować
Lernen beginnen
vertreten
eng. to represent
der Vertreter
zakład, instytucja
Lernen beginnen
die Einrichtung
okrutny
Lernen beginnen
grausam
naruszać, wypędzać kogoś
Lernen beginnen
verstoßen
der Verstoß, die Verstöße
żołądek
Lernen beginnen
der Magen, die Mägen
przejść przez
Lernen beginnen
durchtretten
wysiłek
Lernen beginnen
die Mühe
rozważać
Lernen beginnen
betrachten
wziąć pod uwagę
Lernen beginnen
berücksichtigen
ostrzegać
Lernen beginnen
warnen
izolować, uszczelnić
Lernen beginnen
abschotten
w przeciwnym razie
Lernen beginnen
ansonsten
niszczyć, dewastować
Lernen beginnen
verheeren
verheerend - niszczycielski
załamanie, zapaść
Lernen beginnen
der Zusammenbruch
dostarczać, przedstawiać (dowody), toczyć (bitwę)
Lernen beginnen
liefern
dostawca
Lernen beginnen
der Lieferant
wzdłuż i wszerz
Lernen beginnen
kreuz und quer
upewnij się, zabezpieczyć
Lernen beginnen
sicherstellen
także w
Lernen beginnen
auch bei
zmieniać, wymieniać
Leży to w interesie Europy i w interesie Niemiec, które wymieniają gaz ze wszystkimi sąsiednimi krajami.
Lernen beginnen
austauschen
eng. exchange
Das ist im Interesse Europas und im Interesse Deutschlands, das mit allen Nachbarländern Gas austauscht.
wybuch, erupcja
Lernen beginnen
der Ausbruch, die Ausbrüche
eng. outbreak, eruption, escape, breakout
Ausbruch des Kriegs
towar
Lernen beginnen
die Ware, die Waren
eng. goods
obciążać, obarczać
Lernen beginnen
belasten
eng. burden
w takim razie, wtedy
Lernen beginnen
dann
then
zaopatrywać, dostarczać
Lernen beginnen
versorgen
eng. take care of, supply, provide
die Versorgung - zaopatrzenie
gwarantować
Lernen beginnen
zusichern
eng. assure, promise
umowa, układ, porozumienie
Lernen beginnen
das Abkommen (-)
eng. agreement
ein Abkommen schließen
nabyć, zdobyć, zdobywać, pozyskiwać
Lernen beginnen
erwerben
eng. acquire, purchase
rzekomo, hipotetycznie, podobno
Lernen beginnen
angeblich
eng. allegedly, supposedly, alleged
zaświadczyć, potwierdzać, udowadniać, zeznać
Lernen beginnen
bezeugen
eng. witness, testify, attest
co najmniej, przynajmniej
Lernen beginnen
mindestens
eng. at least
ambitny
Lernen beginnen
ehrgeizig
pewny siebie
Lernen beginnen
selbstsicher
towarzyski
Lernen beginnen
gesellig
cierpliwy
Lernen beginnen
geduldig
pracowity
Lernen beginnen
fleißig
jednakże, mimo to, niemniej jednak
Lernen beginnen
dennoch
sprzęt, umeblowanie
Lernen beginnen
die Ausstattung
rosnąć
Lernen beginnen
wachsen
rozpowszechniać, szerzyć, roztaczać
Lernen beginnen
verbreiten
znowu, z kolei, natomiast
Lernen beginnen
wiederum
wyrażać, zajmować stanowisko
Lernen beginnen
äußern
sich äußern
W międzyczasie, tymczasem
Lernen beginnen
derweil
eng. meanwhile
strach, obawa
Lernen beginnen
die Befürchtung (vor)
eng. apprehension
skraplać, sprężać zagęszczać
Lernen beginnen
verdichten
żelazko
Lernen beginnen
das Bügeleisen, die Bügeleisen
dostępny, istniejący
Co ciekawe, siarkowodór jest obecny w naszym ciele.
Lernen beginnen
vorhanden
Schwefelwasserstoff ist interessanterweise in uns vorhanden.
przekazywać (podawać dalej)
Lernen beginnen
weitergeben
Wenn Du deinen Veter siehst, gib diese Worter ihm weiter:...
gniew, złość
Lernen beginnen
der Zorn
zboże
Lernen beginnen
das Getreide
ufać
Lernen beginnen
vertrauen
das Vertrauen
chwalić się
Lernen beginnen
großtun
wiarygodny, niezawodny
Lernen beginnen
zuverlässig
dyrektor
Lernen beginnen
der Leiter
zakład, umeblowanie, wyposażenie
Lernen beginnen
die Einrichtung
wznawiać
Lernen beginnen
wieder aufnehmen
milczeć
Lernen beginnen
schweigen
chwalić
Lernen beginnen
loben
wychowawca
Lernen beginnen
der Erzieher
kontroler
Lernen beginnen
der Schaffner
często
Lernen beginnen
häufig, oft
priorytet, pierwszeństwo
Lernen beginnen
der Vorrang
tak czy siak
Lernen beginnen
ohnehin
jako że
Lernen beginnen
wie
swędzieć
Lernen beginnen
jucken
zastosować, używać
Lernen beginnen
anwenden
niezadowolenie, niechęć
Lernen beginnen
der Unmut
wyjaśnić
Lernen beginnen
erläutern
dostarczyć, wydawać kogoś, ekstradować
Lernen beginnen
ausliefern
kompensować, wynagrodzić
Lernen beginnen
entschädigen
poświęcać się
Lernen beginnen
aufopfern
pozostały, reszta
Teraz niestety już nic nie pozostało po Pentecost Revival Centres.
Lernen beginnen
übrig
Heute ist von den Pentecost Revival Centres leider nichts mehr übrig.
przypominać, napominać, ostrzegać
Lernen beginnen
mahnen
wdrożenie, realizacja, wykonanie, implementacja
Lernen beginnen
die Umsetzung
ekwipunek, inwentarz
Lernen beginnen
die Bestandsaufnahme
przewodnik, podręcznik
Lernen beginnen
der Leitfaden, die Leitfäden
opierać się na
Lernen beginnen
fußen
fußen auf + Dat.
wytyczna, dyrektywa, wymaganie
Lernen beginnen
die Vorgabe
zdecydować, postanawiać, uchwalać, ukończyć
Lernen beginnen
beschließen
oświetlenie
Lernen beginnen
die Beleuchtung
zmniejszyć, redukować
Lernen beginnen
verringern
W międzyczasie
Lernen beginnen
indes
zaawansowany
Lernen beginnen
fortgeschritten
nakład, wydatek
Lernen beginnen
der Aufwand
eng. expenditure
wcale nie, ani trochę, bynajmniej
Lernen beginnen
keineswegs
egzekwować, forsować, przeprowadzać, doprowadzać do skutku
Lernen beginnen
durchsetzen
krok, działanie, przedsięwzięcie, posunięcie
Lernen beginnen
die Maßnahme
wysiłek, starania
Lernen beginnen
die Anstrengung
zapewnić
Lernen beginnen
erbringen
eng. erbringen
odnoszą się
Lernen beginnen
verweisen
verweisen auf
przedstawiać, odwzorowywać
Lernen beginnen
abbilden
odmawiać, odrzucać, odmawiać
Lernen beginnen
ablehnen
eng. reject
operator
Lernen beginnen
der Betreiber
chodzić o coś
Lernen beginnen
sich handeln um + Akk
zapobiec
Lernen beginnen
unterbinden
eng. to prevent
rdzeń, jądro
Lernen beginnen
der Kern, die Kerne
Kernkraftwerk
wychodzić z założenia
Lernen beginnen
von etwas ausgehen
Wir gehen davon aus, dass...
płeć
Lernen beginnen
das Geschlecht
pozwalać
Lernen beginnen
erlauben
wypierać coś, mieć wyporność
Lernen beginnen
verdrängen
znajdź tutaj
Lernen beginnen
herfinden
waga, ciężar
Lernen beginnen
das Gewicht
obracać, przekręcać, skręcać
Lernen beginnen
drehen
die Drehung
wydrążyć
Lernen beginnen
aushöhlen
ausgehöhlt
zrównoważony, trwały
Lernen beginnen
nachhaltig
sława
Lernen beginnen
der Ruhm
poświęcać (dedykować)
Lernen beginnen
widmen
procedura, postępowanie
Lernen beginnen
das Verfahren
cecha, właściwość
Lernen beginnen
die Eigenschaft
oczekiwanie
Lernen beginnen
die Vorwegnahme
sprzątanie, czyszczenie
Lernen beginnen
die Reinigung
zanieczyszczenie, substancja szkodliwa
Lernen beginnen
der Shadstoff
stwierdzać, ustalać
Lernen beginnen
feststellen
dążyć do czegoś
Lernen beginnen
nach etwas streben
chociaż, mimo że
Lernen beginnen
obgleich
aktywny zawodowo, zatrudniony zarobkowo
Lernen beginnen
erwerbstätig
Nie ma wątpliwości, że
Lernen beginnen
Es unterliegt keinem Zweifel, dass
zadziwiający, nadzwyczajny
Lernen beginnen
erstaunlich
okazywać się, podkreślać
Lernen beginnen
herausstellen
sich herausstellen - okazuje się
szczekać
Lernen beginnen
bellen
zdecydować
Lernen beginnen
beschließen
złapany w niewolę
Lernen beginnen
in Gefangenschaft geraten
zachęcać
Lernen beginnen
ermutigen
ermutigend
tkwić
Lernen beginnen
stecken
wprowadzać w czyn / realizować coś
Lernen beginnen
verwirklichen
oba
Lernen beginnen
sowohl
znajomy, zaufany
Lernen beginnen
vertraut
odrzucenie, odmowa
Lernen beginnen
die Ablehnung
bądź co bądź, przynajmniej
Lernen beginnen
immerhin
załoga
Lernen beginnen
die Besatzung
eng. crew
z drugiej strony
Lernen beginnen
hingegen
eng. on the other hand
utrudniony, zawadzający
Lernen beginnen
(un) gehindert
każdy, wszelaki
Lernen beginnen
jeglich
nawyk
Lernen beginnen
die Gewohnheit
błoto
Lernen beginnen
der Schlamm
poufny, tajny, poufnie
Lernen beginnen
vertraulich
parować
Lernen beginnen
dampfen
der Dampf - para
transmitować (nadawać), przenosić, przekazać
Lernen beginnen
übertragen
opamiętać się
Lernen beginnen
zur Vernunft kommen
sławny
Lernen beginnen
berühmt
narzucać, nakładać
Lernen beginnen
auferlegen
zastąpić coś czymś
Lernen beginnen
etw. durch etw. ersetzen
bezdomny
Lernen beginnen
der Obdachlose
dbać o coś, zajmować się czymś
Lernen beginnen
sich um etwas kümmern
pierwotnie
Lernen beginnen
ursprünglich
połączyć ze sobą, łączyć się
Lernen beginnen
zusammenschließen
starać się o coś
Lernen beginnen
um etwas werben
utrzymanie
Lernen beginnen
die Aufrechterhaltung
powodować / spowodować / przyczynić się do czegoś
Lernen beginnen
bewirken
napęd, bodziec
Lernen beginnen
der Antrieb
antreiben - pędzić, wprawiać, napędzać, pchać
przyśrubować, dokręcić
Lernen beginnen
schrauben
die Schraube - śruba
obliczyć
Lernen beginnen
berechnen
presja, ciśnienie
Lernen beginnen
der Druck
eng. pressure
komin
Lernen beginnen
der Schornstein
działanośc gospodarcza i spraw związane z dzialalnoscią podmiotu, rzemiosło, wytwórstwo
Lernen beginnen
das Gewerbe
w sprawie, odnośnie
Lernen beginnen
bezüglich
zdecydować, postanowić
Lernen beginnen
beschließen
mieć, piastować (urząd)
Lernen beginnen
innehaben
okazać się być
Lernen beginnen
sich erweisen als
uniemożliwić komuś zrobienie czegoś, przeszkadzać komuś
Lernen beginnen
jdn an etwas hindern
przechodzić
Lernen beginnen
vorübergehen
vorübergehend - chwilowo, przechodnie
Spierać się, pokłócić się
Lernen beginnen
zerstreiten
zdobyć, dostarczać, zapewniać
Lernen beginnen
verschaffen
eng. provide
dziać się, mieć miejsce
Lernen beginnen
geschehen
odpędzić, przepłoszyć, przegonić
Lernen beginnen
verjagen
przełom
Lernen beginnen
der Durchbruch
przełom
Lernen beginnen
der Durchbruch
koronacja, zwieńczenie
Lernen beginnen
die Krünung
nielegalny, bezprawny
Lernen beginnen
rechtswidrig
cecha
Lernen beginnen
die Eigenschaft
termin, pojęcie, wyobrażenie
Lernen beginnen
der Begriff
begreifen - pojmować, zrozumieć
pomnożyć, zwiększać
Lernen beginnen
vermehren
zaskakujący, zadziwiający
Lernen beginnen
verwunderlich

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.