Miasto, pytanie o drogę

 0    87 Datenblatt    jmp6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przepraszam, czy może mi pan powiedzieć, jak dojechać do lotniska.
Lernen beginnen
Excuse me, can you tell me the way to the airport, please?
Idź prosto ulicą Oxford, jedź prosto ulicą Oxford.
Lernen beginnen
Go along Oxford Street.
Idź prosto, jedź prosto.
Lernen beginnen
Go straight on.
Skręć w prawo w lewo.
Lernen beginnen
Turn right turn left.
Skręć w lewo na światłach.
Lernen beginnen
Turn left at the traffic lights.
Skręć w prawo na rondzie.
Lernen beginnen
Turn right at the roundabout.
Skręć w drugą w prawo.
Lernen beginnen
Take the second turning on the right.
Pierwsza w prawo
Lernen beginnen
First on the right.
To jest druga ulica z lewej strony.
Lernen beginnen
It’s the second road on the left.
Przepraszam, jak dojść do stacji metra?
Lernen beginnen
Excuse me. How can I get to the underground station?
Czy to jest daleko stąd?
Lernen beginnen
Is it far from here?
Kilka minut pieszo.
Lernen beginnen
A few minutes on foot.
10 minut samochodem.
Lernen beginnen
10 minutes by car.
Proszę pokazać to na mapie.
Lernen beginnen
Show it on the map, please.
O, tu jesteśmy.
Lernen beginnen
We are here.
Pójdzie pan tędy.
Lernen beginnen
Go this way.
Czy w pobliżu jest poczta?
Lernen beginnen
Is there a post office near here?
Jest tam, w pobliżu banku.
Lernen beginnen
Over there, near the bank.
Przepraszam, gdzie jest dworzec?
Lernen beginnen
Excuse me. Where is the station?
Apteka jest z lewej strony.
Lernen beginnen
The chemist’s is on the left.
Księgarnia jest z prawej strony.
Lernen beginnen
The bookshop is on the right.
Pomiędzy pocztą i sklepem spożywczym.
Lernen beginnen
Between the post office and the grocer’s.
Przed centrum handlowym.
Lernen beginnen
In front of the shopping centre.
Z tyłu za postojem taksówek.
Lernen beginnen
Behind the taxi rank.
Obok przystanku autobusowego.
Lernen beginnen
Next to the bus stop.
Czym dojadę do centrum?
Lernen beginnen
What do I take to the centre?
Jakim autobusem dojechać do stacji kolejowej?
Lernen beginnen
Which bus goes to the station?
Proszę wsiąść do autobusu nr 18 lub 24.
Lernen beginnen
Take bus number 18 or 24.
Chcę dojechać do Starego Miasta.
Lernen beginnen
I want to get to the Old Town.
Gdzie mam wysiąść?
Lernen beginnen
Where should I get off?
Przepraszam, nie wiem.
Lernen beginnen
I’m sorry, I don’t know.
Nie jestem stąd.
Lernen beginnen
I’m a stranger here myself.
Czy ten autobus jedzie w kierunku lotniska?
Lernen beginnen
Does this bus go towards the airport?
Nie mam pojęcia.
Lernen beginnen
I have no idea.
Gdzie mogę kupić bilety?
Lernen beginnen
Where can I buy the tickets?
W kiosku.
Lernen beginnen
In the newsagent’s.
Obawiam się, że nie mogę pomóc.
Lernen beginnen
I’m afraid I can’t help you.
Czy wiesz, jak działa ta maszyna?
Lernen beginnen
Do you know how this machine works?
Przepraszam, obawiam się, że nie potrafię ci pomóc.
Lernen beginnen
Sorry. I can’t help you, I’m afraid.
Czy możesz mi powiedzieć, o której zaczyna się przedstawienie?
Lernen beginnen
Could you tell me what time the performance starts?
Zastanawiam się, czy są jeszcze bilety.
Lernen beginnen
I wonder if there are any tickets left.
Zapytaj w kasie.
Lernen beginnen
Ask in the ticket office.
Czy wiesz, czy są zniżki dla studentów?
Lernen beginnen
Do you know if there are any discounts for students?
Czy wiesz, kiedy jest koncert jazzowy?
Lernen beginnen
Do you know when the jazz concert is?
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest informacja?
Lernen beginnen
Could you tell me where the information office is?
droga
Lernen beginnen
way
kierunek
Lernen beginnen
direction
kurs
Lernen beginnen
course
skrzyżowanie
Lernen beginnen
crossroads
światła sygnalizacyjne
Lernen beginnen
traffic Iights
dalej
Lernen beginnen
on, onwards
do wewnątrz
Lernen beginnen
inside
na całym świecie
Lernen beginnen
all over the world
na zewnątrz
Lernen beginnen
outside
obok
Lernen beginnen
past
ponad
Lernen beginnen
over
przed
Lernen beginnen
in front of
przed siebie
Lernen beginnen
ahead
przez
Lernen beginnen
across
przez
Lernen beginnen
through
przez most
Lernen beginnen
over the bridge
w dół ulicy
Lernen beginnen
down the street
w górę
Lernen beginnen
upwards
w górę ulicy
Lernen beginnen
up the street
w kierunku
Lernen beginnen
in the direction ot
w przód
Lernen beginnen
torwards
w tył
Lernen beginnen
backwards
wzdłuż
Lernen beginnen
along
za
Lernen beginnen
behind
za rogiem
Lernen beginnen
round the comer
dojść
Lernen beginnen
come
dostać się
Lernen beginnen
get
iść naprzód
Lernen beginnen
go straight along
iść w ślad
Lernen beginnen
follow
kierować się
Lernen beginnen
head for
odnaleźć drogę
Lernen beginnen
find the way
osiągnąć
Lernen beginnen
reach
przekroczyć
Lernen beginnen
cross over
trzymać się kierunku
Lernen beginnen
keep
wskazać kierunek
Lernen beginnen
give directions
zbliżać się
Lernen beginnen
approach
zgubić drogę
Lernen beginnen
lose one's way
Idż przed siebie około 200 m
Lernen beginnen
Go straight ahead for about 200 m
Jedź cały czas prosto
Lernen beginnen
Keep straight on
Skręć w drugą w prawo
Lernen beginnen
Take the second on the right
Skręć w pierwszą w lewo
Lernen beginnen
Take the first turning to the left
Trudno tam nie trafić.
Lernen beginnen
You can't miss it

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.